ISSN 2518-7368 (Online), ISSN 2310-2837 (Print)
 УКР    ENG   
Вісник
Національної академії державного управління при Президентові України
Vìsnik Nacìonal’noï akademìï deržavnogo upravlìnnâ pri Prezidentovì Ukraïni (Online)
Bulletin of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

Шановні колеги!

   Галузь науки «Державне управління» є визнаною як в Україні, так і в передових країнах світу. Рівень її розвитку є показником ефективності та інноваційності державного управління, його здатності оперативно та адекватно реагувати на виклики часу.
   У сучасних складних і суперечливих суспільно-політичних умовах розвитку країни стратегічною метою державно-управлінської науки має стати системний науковий супровід реформування системи державного управління та її максимальне наближення до кращих світових та європейських управлінських практик. У цьому контексті однією з ключових проблем є рівень новизни та активності наукових досліджень із державного управління.
   Видання наукового фахового журналу «Вісник Національної академії державного управління при Президентові України» є наочним прикладом інтеграції науки і освіти, комплексної наукової дискусії вітчизняних та іноземних вчених з актуальних державно-управлінських проблем сучасної України та світової спільноти, а також авторського представлення результатів фундаментальних і прикладних міжгалузевих і міждисциплінарних наукових досліджень з державного управління.
   Запрошую Вас приєднатися до когорти фахівців і практиків  з державного управління, пошуку сучасних підходів розвитку політичної, соціальної, економічної та інших сфер суспільного життя в контексті державного управління та місцевого самоврядування.

 Корисні посилання:
 
© Національна академія державного управління при Президентові України