ISSN 2518-7368 (Online), ISSN 2310-2837 (Print)
 УКР    ENG   
Вісник
Національної академії державного управління при Президентові України
Vìsnik Nacìonal’noï akademìï deržavnogo upravlìnnâ pri Prezidentovì Ukraïni (Online)
Bulletin of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

Увага! Із 2019 року "Вісник Національної академії державного управління при Президентові України" працює на відкритій платформі (OJS) -

http://visnyk-nadu.academy.gov.ua/

Шановні колеги!

У процесі розбудови цифрового суспільства та інтеграції України до європейської спільноти відбувається неминуча трансформація державного управління в публічне. Формування галузі знань «Публічне управління та адміністрування» стає одним із найважливіших завдань нової наукової еліти, яка, обґрунтовуючи необхідність політичних, економічних, інституційних та технологічних змін, покликана здійснити перетворення існуючих світоглядних засад, пов’язаних з функціонуванням країни.

В Україні відбувається зміна політичних еліт із якісно іншою ідеологією, баченням інноваційного розвитку країни, проукраїнськими смисловими цінностями. Указаний процес потребує наукового підсилення та якісного прискорення. Для формування завдань сучасного публічного управління потрібні професіонали-науковці, які чітко усвідомлюють свою роль у розбудові держави та розуміють виклики, що стоять перед Україною.

Метою журналу є розвиток та реалізація дослідницького потенціалу в освітньому просторі через забезпечення якісної наукової комунікації, донесення наукових результатів до світової наукової спільноти та їх офіційне визнання.

Щиро бажаю майбутнім авторам нових наукових здобутків у вигляді актуальних статей на сторінках найстарішого фахового видання головного державного закладу вищої освіти з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування – «Вісника Національної академії державного управління при Президентові України».

 

Головний редактор

Карпенко Олександр Валентинович

доктор наук з державного управління, доцент

 Корисні посилання:
 
© Національна академія державного управління при Президентові України