ISSN 2518-7368 (Online), ISSN 2310-2837 (Print)
     ENG   
Bulletin
of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine
Vìsnik Nacìonalʹnoï akademìï deržavnogo upravlìnnâ pri Prezidentovì Ukraïni (Online)
 

Series "PUBLIC ADMINISTRATION"

2016 year

Volume 1 / 2016:

Volume contents:

 • Methodology, theory and history of public administration;
 • Mechanisms of public administration;
 • Regional administration and local government;
 • Social and humanities policy

Authors:

I. Dunayev, A. Krasneychuk, I. Kryvoruchko, Li Zhuitin, Jaroslav Dvorak, Jurgita Rudzioniene,
O. Ustymenko, V. Knyazevich, T. Avramenko, V. Korolenko, A. Rachynskii, A. Ohilko, N. Klimnko,
M. Chulaievska, I.Ratynska, I. Perestiuk, V. Andreychuk, P. Vorona, M. Drohomyretska, L. Sukharska,
M. Piren

Review volume content

Volume 2 / 2016:

Volume contents:

 • Methodology, theory and history of public administration;
 • Mechanisms of public administration;
 • Regional administration and local government;
 • Social and humanities policy;
 • Public service, service in local government

Authors:

S. Teleshun, M. Piren, O. Polovtsev, S. Gorbatyuk, L. Oleksiuk, S. Larin, N. Malysh, N. Bondar,
L. Matvejciuk, O. Poshedin, M. Chulaievska, A. Pavliuk, O. Ignatenko, Y. Fetishchenko, V. Voloshenko,
V. Dudar, V. Troschynskyi, P. Sytnyk, V. Kupriichuk, L. Gonyukova, N. Pedchenko, V. Datsyuk, M. zha, L. Kurnosenko, A. Zabolotnyy, M. Orliv, E. Moldovan

Review volume content

Volume 3 / 2016:

Volume contents:

 • Methodology, theory and history of public administration;
 • Mechanisms of public administration;
 • Regional administration and local government;
 • Management of social development;
 • Social and humanities policy;
 • Public service, service in local government;
 • Information technology

Authors:

L. Serdechna, B. Mukan, O. Fedorchak, V. Stroyanovskiy, K. Bysaga, O. Ignatenko, V. Dudar, L. Melnychuk, O. Nyzhnyk, O. Barna, M. Piren, V. Sukhenko, V. Polishchuk, . Kravchenko, S. Gorbatyuk, M. Skoryk, N. Pedchenko, D. Nelipa, N. Kolisnichenko, G. Muravytska, R. Lukianchuk, Yu. Sarychev.

Review volume content

Volume 4 / 2016:

Volume contents:

 • Methodology, theory and history of public administration;
 • Mechanisms of public administration;
 • Public service, service in local government;
 • Regional administration and local government;
 • Social and humanities policy;
 • Management of social development;
 • Information technology

Authors:

A. Popok, L. Serdechna, S. Horbatiuk, A. Lyubchenko, T. Rynkovyi, M. Kopylova, O. Ustymenko, S. Diachenko, I. Kostina, N. Obushna, A. Dakal, N. Moskalets, L. Kostetska, V. Andreychuk, M. Orliv, O. Ihnatenko, V. Koltun, O. Sokolova, A. Kovalchuk, M. Piren, I. Semenets-Orlova, T. Fedorenko, T. Butyrskaya, Yu. Sarychev.

Review volume contentUseful links:
 
© National Academy of Public Administration under the President of Ukraine