ISSN 2518-7368 (Online), ISSN 2310-2837 (Print)
 УКР    ENG   
Bulletin
of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine
Vìsnik Nacìonalʹnoï akademìï deržavnogo upravlìnnâ pri Prezidentovì Ukraïni (Online)
 

Series "PUBLIC ADMINISTRATION"

Volume № 1 / 2009:

Volume contents:

  • Philosophy, methodology, theory and history of public administration;
  • Mechanisms of public administration;
  • Regional Administration and Local Self-Government;
  • Political Science and Law;
  • Social and humanitarian policy;
  • Researches. Developments. Projects.

Authors:

Bashtannik V.,Lahizha M., Buhanevich A., Kapіnos M., Sitnik G., Olіjnik N., Rozhkova І., Burenko V., Gavriljuk A.,  Kirichuk Ju., Kovalenko S., Mel’nikov O., Protasenko K., Rulikіvs’kij V., Babіnova O., Bojko-Bojchuk O., Gar’kavij І., Gorbik V., Jakimchuk S., Vorona P., Kuchabs’kij O., Savkov A., Usachenko L., Mihaljuk S., Sibіga І., Troshhins’kij V., Petroє O., Ringach N., Shijan O., Gorbatjuk S., Savchenko N., Krushel’nic’ka T., Raldugіn Є., Dragomirec’ka N., Matvєєnko І.

Зміст
(завантажити файл змісту):

1. Структурні характеристики та тенденції організованого розвитку національних систем публічного управління в умовах сучасних євроінтеграційних процесів
Автор: Баштанник В. / завантажити

2. Умови та причини трансформації урядів у Республіці Польща (1989-2008 роки)
Автор: Лахижа М. / завантажити

3. Публічний контроль у контексті сучасних дослідницьких підходів
Автор: Буханевич А. / завантажити

4. Генеза управління: методологія визначення поняття в контексті дослідницьких підходів
Автор: Капінос М./ завантажити

5. Актуальні напрями підвищення ефективності системи забезпечення національної безпеки України в сучасних умовах державотворення
Автор: Ситник Г. / завантажити

6. Становлення та розвиток ринку житла в умовах суспільно-економічних трансформацій в Україні
Автор: Олійник Н. / завантажити

7. Розвиток механізмів формування консолідованого бюджету на охорону громадського здоров’я в Україні
Автор: Рожкова І. / завантажити

8. Засоби масової інформації в системі урядової комунікації Федеративної Республіки Німеччини: теоретико-прикладні аспекти
Автор: Буренко В. / завантажити

9. Туристично-інформаційні центри як чинники державного регулювання туристичної галузі
Автор: Гаврилюк А. / завантажити

10. Показник доступності житла як основний критерій ефективності державної житлової політики
Автор: Киричук Ю. / завантажити

11. Ефективність діяльності державних холдингових компаній
Автор: Коваленко С. / завантажити

12. Організаційно-правові аспекти та еволюція розвитку європейської системи державного управління у сфері прикордонної безпеки
Автор: Мельников О. / завантажити

13. Огляд нормативно-правової бази режиму надзвичайного стану в Україні
Автор: Протасенко К. / завантажити

14. Система показників оцінювання впливу агропромислового комплексу на ефективність забезпечення продовольчої безпеки держави
Автор: Руликівський В. / завантажити

15. Забезпечення самодостатності територіальних громад як необхідна умова сталого місцевого та регіонального розвитку
Автор: Бабінова О. / завантажити

16. Теоретичні засади системного моделювання державного управління розвитком міста
Автор: Бойко-Бойчук О. / завантажити

17. Обґрунтування розподілу ресурсів у проектах з розвитку соціальної та виробничої інфраструктури в місті
Автор: Гарькавий І. / завантажити

18. Ідентифікація та моделювання процесів формування державної регуляторної політики в органі місцевого самоврядування
Автор: Горбик В. / завантажити

19. Управлінські рішення в діяльності органів місцевого самоврядування: зміст, особливості та сутність
Автор: Якимчук С. / завантажити

20. Особливості та суперечності проведення місцевих виборів на пропорційній основі в Україні
Автор: Ворона П. / завантажити

21. Адміністративно-територіальна реформа в системі суспільних реформ України
Автор: Кучабський О. / завантажити

22. Активізація участі держави у виборчому процесі як виклик сьогодення
Автор: Савков А. / завантажити

23. Органи державної влади та неурядові організації: функції системи взаємовідносин
Автор: Усаченко Л. / завантажити

24. Правотворчість як складова державного управління
Автор: Михалюк С. / завантажити

25. Лобізм як механізм впливу неурядових організацій на державні структури України
Автор: Сибіга І. / завантажити

26. Розробка моделі оцінювання державної соціальної політики на регіональному рівні
Автор: Трощинський В.,Петроє О. / завантажити

27. Роль управління охороною громадського здоров’я в організації боротьби з чинниками ризику серцево-судинних захворювань
Автор: Рингач Н. / завантажити

28. Молодь як цільова група державної освітньої політики з питань забезпечення здорового способу життя
Автор: Шиян О. / завантажити

29. Соціальна робота як засіб впливу на формування соціального самопочуття населення України
Автор: Горбатюк С. / завантажити

30. Роль соціального партнерства в державному регулюванні професійного навчання безробітних
Автор: Савченко Н. / завантажити

31. Деякі аспекти моніторингу діяльності органів державної влади щодо співпраці з інститутами громадянського суспільства в Україні
Автори: Крушельницька Т., Ралдугін Є. / завантажити

32. Громадянська відповідальність як віддзеркалення розвитку громадянського суспільства
Автори: Драгомирецька Н., Матвєєнко І./ завантажитиUseful links:
 
© National Academy of Public Administration under the President of Ukraine