ISSN 2518-7368 (Online), ISSN 2310-2837 (Print)
 УКР    ENG   
Bulletin
of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine
Vìsnik Nacìonalʹnoï akademìï deržavnogo upravlìnnâ pri Prezidentovì Ukraïni (Online)
 

Series "PUBLIC ADMINISTRATION"

Volume № 4 / 2009:

Volume contents:

  • Philosophy, methodology, theory and history of public administration;;
    Public administration, service at local self-government;
  • Mechanisms of public administration;
  • Regional Administration and Local Self-Government;
  • Political Science and Law;
  • Social and humanitarian policy;
  • Researches. Developments. Projects.

Authors:

Kravchuk І., Orzhel’ O., Solonenko І., Parhomenko-Kucevіl O., Rachins’kij A., Pіddubchak O., Jacenko S., Baldich N., Dnіprenko N., Olіjnik N., Rjabcev G., Sapronov O., Safronova O., Prijmak Ju., Babіnova O., Valentjuk І., Suhenko V., Sich N., Degtjar’ova І., Koroljuk Ju., Malinovs’kij V., Sharij V., Korchmіt O., Gonjukova L., Logunova M., Pshenichnjuk O., Puhkal O., Fedorenko V., Batushan V., Rinkovij T., Baєva O., Solonenko І., Krentovs’ka O., Naumenko R., Parashhenko L., Tolub’jak V., Shijan O., Jurchuk L., Krasnjakov Є., Lindjuk O.Surmіn Ju., Krushel’nic’ka T.

Зміст
(завантажити файл змісту):

1. Удосконалення стратегічного планування європейської інтеграції України
Автор: Кравчук І. / завантажити

2. Принципи європейського врядування
Автор: Оржель О. / завантажити

3. Вплив Європейського Союзу на процеси державотворення та демократизації в Україні
Автор: Солоненко І. / завантажити

4. Реформування системи оцінювання державних службовців у контексті євроінтеграції України
Автор: Пархоменко-Куцевіл О. / завантажити

5. Стратегічна культура управлінської діяльності керівника органу державної влади
Автор: Рачинський А. / завантажити

6. Розвиток корпоративної культури молодих політико-управлінських кадрів
Автор: Піддубчак О. / завантажити

7. Теоретико-методологічні підстави дослідження ділової комунікації державних службовців
Автори: Яценко С. / завантажити

8. Державне гарантування вкладів та проблеми асиметричності інформації в банківському секторі
Автор: Балдич Н. / завантажити

9. Запровадження комунікативної політики – об’єктивний виклик часу
Автор: Дніпренко Н. / завантажити

10. Концептуальні підходи до формування стратегії реновації житлового фонду
Автор: Олійник Н. / завантажити

11. Причини й наслідки кризи на світовому ринку нафти та їх значення для України
Автор: Рябцев Г. / завантажити

12. Основні напрями забезпечення транспортної безпеки України
Автор: Сапронов О. / завантажити

13. Механізми державного сприяння розвитку інтегрованих корпоративних структур у промисловості України
Автор: Сафронова О. / завантажити

14. Організація єдиного реєстру національних інформаційних ресурсів в електронному урядуванні
Автор: Приймак Ю. / завантажити

15. Агентства регіонального розвитку: європейський досвід
Автор: Бабінова О. / завантажити

16. Інституційне забезпечення розвитку територій України
Автори: Валентюк І., Сухенко В., Сич Н. / завантажити

17. Методологічні основи формування механізмів підвищення конкурентоспроможності регіону в сучасній Україні
Автор: Дегтярьова І. / завантажити

17. Інтелектуальний аналіз управлінського впливу місцевої влади на соціально-економічний стан регіону (на прикладі Чернівецької області)
Автор: Королюк Ю. / завантажити

18. Регіональний рівень України: підходи до реформування
Автор: Малиновський В. / завантажити

19. Місцеве самоврядування в Україні як механізм реалізації делегованих повноважень
Автор: Шарий В. / завантажити

20. Pestle-аналіз мілітаризованого регіону на передконверсійному етапі
Автор: Корчміт О. / завантажити

21. Багатопартійність по-українськи
Автор: Гонюкова Л. / завантажити

22. Морально-психологічна складова соціальної взаємодії в контексті політики й державного управління
Автори: Логунова М., Пшеничнюк О. / завантажити

23. Політична еліта і громадянське суспільство в Україні: становлення і взаємодія
Автори: Пухкал О. / завантажити

24. Інститут прокуратури у механізмі Української держави: сучасний стан і перспективи реформування
Автор: Федоренко В. / завантажити

25. Політичне лідерство в контексті державного управління: історичний досвід
Автор: Батушан В. / завантажити

26. Політичні технології як складова публічної політики та управління на сучасному етапі державотворення
Автор: Ринковий Т. / завантажити

27. Формування державних освітньо-кваліфікаційних вимог до підготовки фахівців з менеджменту підприємств і організацій у сфері охорони здоров’я
Автори: Баєва О., Солоненко І. / завантажити

28. Проблеми збереження і розвитку людського потенціалу в умовах старіння населення України
Автор: Крентовська О. / завантажити

29. Державне регулювання позашкільної освіти в умовах модернізації системи освіти в Україні
Автор: Науменко Р. / завантажити

30. Державне регулювання запровадження автономії загальноосвітніх навчальних закладів
Автор: Паращенко Л. / завантажити

31. Демографічні процеси та їх вплив на систему пенсійного забезпечення населення в Україні
Автор: Толуб’як В. / завантажити

32. Поняттєво-категоріальний апарат дослідження державної освітньої політики з питань забезпечення здорового способу життя молоді
Автор: Шиян О. / завантажити

33. Тенденції децентралізації управління освітою в Україні
Автор: Юрчук Л.  / завантажити

34. Державна політика в галузі освіти та її фінансове забезпечення
Автор: Красняков Є. / завантажити

35. Сутність пенсійної системи та її місце в забезпеченні соціальної безпеки суспільства
Автор: Линдюк О. / завантажити

36. Імідж Національної академії державного управління при Президентові України в професійному середовищі: експертні оцінки
Автори: Сурмін Ю., Крушельницька Т. / завантажитиUseful links:
 
© National Academy of Public Administration under the President of Ukraine