ISSN 2518-7368 (Online), ISSN 2310-2837 (Print)
 УКР    ENG   
Bulletin
of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine
Vìsnik Nacìonalʹnoï akademìï deržavnogo upravlìnnâ pri Prezidentovì Ukraïni (Online)
 

Series "PUBLIC ADMINISTRATION"

Volume № 2 / 2010:

Volume contents:

  • Philosophy, methodology, theory and history of public administration;
    Public service, service at local self-government;
  • Mechanisms of public administration;
  • Economics, enterprise management and national economy;
  • Regional Administration and Local Self-Government;
  • Political Science and Law;
  • Social and humanitarian policy;
  • Researches. Developments. Projects.

Authors:

Karlova V., Kravchenko S., Orzhel’ O., Puhkal O., Solovjov V., Buhanevich A., Goncharuk N., Suraj І., Єzheєv M., Ustimenko  O., Parhomenko-Kucevіl O., Rachins’kij A., Gorec’ka T., Radchenko O., Buhtatij O., Sapronov O., Sheremet’єva L., Baldich N., Dmitrenko G., Safronova O., Babіnova O., Borshh G., Valentjuk І., Koltun V., Malinovs’kij V., Gonjukova L., P’jatіna O., Kabachenko N., Krentovs’ka O., Moroz V., Omel’chuk V., Petroє O., Tolub’jak V., Baran M., Maksimchuk N., Sichova M., Jaskevich A., Kravchuk І., Marutjan R.,

Зміст
(завантажити файл змісту):

1. Особливості та суперечності розвитку національної самосвідомості сучасного українського суспільства
Автор: Карлова В. / завантажити

2. Теоретичне розуміння реформ як форми суспільних змін
Автор: Кравченко С. / завантажити

3. Європеїзація систем публічного адміністрування країн Центральної та Східної Європи у контексті підготовки до членства в ЄС
Автор: Оржель О. / завантажити

4. Реформування державного управління: пошук нових концепцій
Автор: Пухкал О. / завантажити

5. Особливості реформування державного управління Великобританії
Автор: Соловйов В. / завантажити

6. Публічна адміністрація як інститут оптимізації публічного контролю в громадянському суспільстві
Автор: Буханевич А. / завантажити

7. Портрет керівника в державному управлінні: соціально-психологічний аспект
Автори: Гончарук Н., Сурай І. / завантажити

8. Теоретичні та організаційно-правові засади державного управління у сфері підготовки офіцерських кадрів для Збройних Сил України
Автори: Єжеєв М., Устименко  О. / завантажити

9. Теоретико-методологічні засади організації роботи з кадровим резервом державної служби:зарубіжний та український досвід
Автор: Пархоменко-Куцевіл О. / завантажити

10. Оптимізація функціонування систем управління персоналом органів державної влади
Автор: Рачинський А. / завантажити

11. Компетенційний підхід на державній службі
Автор: Горецька Т. / завантажити

12. Медіа-конвергенція як релевантний фактор зміни системи державного регулювання в галузі телебачення, радіомовлення і телекомунікацій
Автор: Радченко О., Бухтатий О. / завантажити

13. Визначення основних понять галузі міжнародного транзиту – передумова ефективного державного регулювання в цій сфері
Автор: Сапронов О. / завантажити

14. Програми технічної допомоги як шлях запровадження управлінських стандартів Європейського Союзу в Україні
Автор: Шереметьєва Л. / завантажити

15. Державний реєстр фінансових установ та регулювання інформаційної асиметрії фінансових ринків
Автор: Балдич Н. / завантажити

16. Оцінювання ризиків у системі державного внутрішнього фінансового контролю
Автор: Дмитренко Г. / завантажити

17. Розвиток організаційно-правових механізмів державної протидії корпоративному рейдерству в Україні
Автор: Сафронова О. / завантажити

17. Територіальні громади як основа територіального розвитку: окремі аспекти досвіду Франції
Автор: Бабінова О. / завантажити

18. Аналіз діяльності органу місцевого самоврядування:інтегрований підхід
Автор: Борщ Г. / завантажити

19. Алгоритм впровадження моніторингу регіонального розвитку
Автор: Валентюк І. / завантажити

20. Теоретико-методологічні підходи до розвитку територіальних громад
Автор: Колтун В. / завантажити

21. Оцінювання відповідності актів органів місцевого самоврядування принципам державної регуляторної політики
Автор: Малиновський В. / завантажити

22. Методологія дослідження політичних партій у державно-управлінській науці
Автори: Гонюкова Л. / завантажити

23. Політична культура як складова іміджу органів державної влади
Автори: П’ятіна О. / завантажити

24. Проблеми державного управління у сфері соціального захисту бездомних
Автор: Кабаченко Н. / завантажити

25. Дослідження моделі соціальної політики держави як складної функціональної системи
Автор: Крентовська О. / завантажити

26. Порівняльний аналіз складових компонентів індексу розвитку людського потенціалу, визначених для України в 2009 році
Автор: Мороз В. / завантажити

27. Державна мовна політика як чинник єдності гуманітарного простору: зарубіжний досвід
Автор: Омельчук В. / завантажити

28. Еволюція структури та механізми інституціоналізації національної моделі соціального діалогу в Республіці Польща
Автор: Петроє О. / завантажити

29. Пенсійна реформа в контексті економічного розвитку
Автор: Толуб’як В. / завантажити

30. Аналіз впливу макросередовища на трансформаційні процеси управління вищою освітою
Автор: Баран М. / завантажити

31. Моніторинг у системі державного управління вищою освітою в Україні: структурно-функціональний аналіз
Автор: Максимчук Н. / завантажити

32. Розвиток та значення міжетнічної толерантності в стратегії державної етнонаціональної політики
Автор: Сичова М. / завантажити

33. Специфічна роль соціального замовлення як інструменту розв’язання назрілих проблем суспільства
Автор: Яскевич А. / завантажити

34. Основні засади оцінювання діяльності Європейської комісії
Автор: Кравчук І. / завантажити

35. Фабрики думки” США як центри мобілізації інтелектуальних ресурсів
Автор: Марутян Р. / завантажитиUseful links:
 
© National Academy of Public Administration under the President of Ukraine