ISSN 2518-7368 (Online), ISSN 2310-2837 (Print)
 УКР    ENG   
Bulletin
of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine
Vìsnik Nacìonalʹnoï akademìï deržavnogo upravlìnnâ pri Prezidentovì Ukraïni (Online)
 

Series "PUBLIC ADMINISTRATION"

Volume № 2 / 2011:

Volume contents:

  • Philosophy, methodology, theory and history of public administration;
    Public service, service at local self-government;
  • Mechanisms of public administration;
  • Economics, enterprise management and national economy;
  • Regional Administration and Local Self-Government;
  • Political Science and Law;
  • Social and humanitarian policy;
  • Researches. Developments. Projects.

Authors:

Karlova V., Kravchenko S., Orzhel’ O., Puhkal O., Solovjov V., Buhanevich A., Goncharuk N., Suraj І., Єzheєv M., Ustimenko  O., Parhomenko-Kucevіl O., Rachins’kij A., Gorec’ka T., Radchenko O., Buhtatij O., Sapronov O., Sheremet’єva L., Baldich N., Dmitrenko G., Safronova O., Babіnova O., Borshh G., Valentjuk І., Koltun V., Malinovs’kij V., Gonjukova L., P’jatіna O., Kabachenko N., Krentovs’ka O., Moroz V., Omel’chuk V., Petroє O., Tolub’jak V., Baran M., Maksimchuk N., Sichova M., Jaskevich A., Kravchuk І., Marutjan R.

Зміст
(завантажити файл змісту):

1. Вища управлінська еліта на сучасному етапі державотворення
Автори: Гончарук Н., Сурай І. / завантажити

2. Становлення концепції Governance у процесі формування сучасного європейського адміністративного простору
Автори: Корженко В., Хашиєва Л. / завантажити

3. Соціальна ефективність як виклик сьогодення державного управління
Автор: Пашко Л. / завантажити

4. Інституційно-цивілізаційна парадигма дослідження проблем та державно-управлінських аспектів забезпечення національної безпеки
Автор: Ситник Г. / завантажити

4. Стан, методологічні проблеми та концептуальні засади розвитку наукових досліджень державного управління в Україні
Автор: Сурмін Ю. / завантажити

5. Відповідальність політичної еліти України як важливий морально-психологічний чинник удосконалення державно-управлінських відносин
Автор: Логунова М., Пшеничнюк О. / завантажити

6. Авторитет як ресурс державної влади
Автор: Новаченко Т. / завантажити

7. Преамбула Бендерської Конституції 1710 року як ідеологічна складова політики українського державотворення початку XVIII століття
Автор: Олійник О. / завантажити

8. Чинники формування Європейськог о адміністративного простору
Автор: Оржель О. / завантажити

9. Управління професійним розвитком людських ресурсів податкової служби: теоретичний аспект
Автор: Журавський В. / завантажити

10. Технологія формування професійних компетенцій персоналу в органах державної влади
Автор: Мостовий Г., Бабаєв В. / завантажити

11. Механізми подолання глобалізаційних викликів суспільного розвитку України
Автор: Войтович Р. / завантажити

12. Перспективи створення системи моніторингу та оцінювання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом
Автор: Кравчук І. / завантажити

13. Методологія та технології підготовки даних до політичного маркетингового аналізу в державному управлінні
Автор: Шубін С. / завантажити

14. Модель системи державного управління військовою освітою України
Автор: Устименко О. / завантажити

15. Перспективи лібералізації візового режиму між Україною та ЄС
Автор: Чулаєвська М. / завантажити

16. Сучасні тенденції формування зовнішньо-економічної політики промислово розвинених країн світу
Автор: Борисенко О. / завантажити

17. Інституціалізація податкової системи України на синергетичних засадах
Автор: Крушельницька Т. / завантажити

18. Стимулювання інноваційної діяльності в контексті посткризового відновлення економіки України
Автор: Скиба М. / завантажити

19. Класифікація фінансових стимулів соціально-економічного розвитку
Автор: Батіщева С. / завантажити

20. Еволюція державних механізмів регіонального розвитку
Автор: Дегтярьова І. / завантажити

21. Створення та функціонування механізму державного регулювання економічної безпеки Автономної Республіки Крим
Автори: Дмитрук П. / завантажити

22. Порівняльний аналіз механізмів стримувань і противаг між Президентом, парламентом та Урядом України у владних моделях 1996 та 2004 років
Автор: Даниляк О. / завантажити

23. Розвиток парламентарних систем в умовах соціальних трансформацій та кризових явищ глобалізації
Автори: Лозовицький О. / завантажити

24. Дієвість парламенту як необхідна передумова стабільності державного управління в умовах політичної демократії
Автори: Мельниченко В. / завантажити

25. Конструктивний вотум недовіри уряду як засіб збереження стабільності системи державного управління в країнах ЄС
Автор: Сорока С. / завантажити

26. Інститут президентства в Росії в часи конституційної кризи 1992-1993 років Автор: Мельник Р. / завантажити

27. Моделювання електорального вибору: проблеми та перспективи
Автор: Панухник Р. / завантажити

28. Світові моделі соціальної політики: уроки для України
Автори: Михненко А., Щур Н. / завантажити

29. Духовність особистості – основна цінність демократичного суспільства
Автори: Пірен М., Ребкало В. / завантажити

30. Синергетична парадигма в державному регулюванні духовного розвитку суспільства Автор: Карлова В. / завантажити

31. Соціальна політика як визначальний напрям внутрішньої політики держави Автор: Лопушняк Г. / завантажити

32. Відповідальність суб’єктів процесу формування, використання та розвитку трудового потенціалу: гендерний аспект (Process-forming subjects’ responsibility, using and development of the labor potential: gender aspect)
Автор: Мороз В. / завантажити

33. Розвиток загальної середньої освіти як проблема суспільного розвитку та державного управління
Автор: Паращенко Л. / завантажити

34. Розвиток мови як віддзеркалення впливової ролі держави
Автор: Попович Н. / завантажити

35. Сутність та пріоритетні напрями державної політики України у сфері соціального захисту дітей-інвалідів на сучасному етапі
Автор: Корнієнко С. / завантажити

36. Інтерактивні форми підготовки фахівців у сфері захисту прав споживачів: особливості й методика
Автор: Загороднюк С. / завантажити

37. Генезис інституту лобіювання: державно-управлінські аспекти
Автор: Рачинська М. /завантажитиUseful links:
 
© National Academy of Public Administration under the President of Ukraine