ISSN 2518-7368 (Online), ISSN 2310-2837 (Print)
 УКР    ENG   
Bulletin
of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine
Vìsnik Nacìonalʹnoï akademìï deržavnogo upravlìnnâ pri Prezidentovì Ukraïni (Online)
 

Series "PUBLIC ADMINISTRATION"

Volume № 4 / 2011:

Volume contents:

  • Philosophy, methodology, theory and history of public administration;
    Public service, service at local self-government;
  • Mechanisms of public administration;
  • Economics, enterprise management and national economy;
  • Political Science and Law;
  • Social and humanitarian policy;
  • Researches. Developments. Projects.

Authors:

Vojtovich R., Kuprіjchuk V., Olіjnik O., Sel’s'kij A., Solovjov V., Nadosha  O., Pashko L., Stecjuk N., Suraj І., Pіddubchak O., Popadjuk N., Sіcіns’kij A., Tovstuha  S., Vasil’єva N., Kravchuk І., Obuhovs’ka T., Prijmak J., Shuljak V., Fesjanov P., Baldich N., Popova V., Tkachenko O., Suhina  Ju., Malashhenko V., Stadnichenko T., Pіren  M., Rebkalo V., Ruban Ju., Sіcіns’ka M., Car’ov  Ju., Zhmuds’kij R., Trjuhan V., Afonіna O., Kravchenko M., Parashhenko L., Fojgt N., Vasilec’ O., Bilinskaja M., Gadoev S., Іmanberdієv D., Spіvak І.

Зміст
(завантажити файл змісту):

1. Адаптація системи державного управління до процесів глобальної інтеграції
Автор: Войтович Р. / завантажити

2. Гуманітарний розвиток Української держави в добу П.Скоропадського
Автори: Купрійчук В. / завантажити

3. Витоки і становлення традиції урядування на теренах давньокиївської держави
Автор: Олійник О. / завантажити

4. Передумови виникнення та зміст стратегічного управління
Автор: Сельський А. / завантажити

5. Теорія “раціонального злочину” як підґрунтя для антикорупційної політики
Автор: Соловйов В. / завантажити

6. Державне управління в умовах переходу до сталого розвитку: аналіз сучасних дослідницьких підходів
Автор: Надоша О. / завантажити

7. Гармонізація управлінських відносин у форматі “керівник – підлеглий”: реальність чи утопія?
Автор: Пашко Л. / завантажити

8. Модернізація державної служби: організаційний аспект управління персоналом
Автор: Стецюк Н. / завантажити

9. Еліти в державному управлінні: феномен лідерства
Автор: Сурай І. / завантажити

10. Особливості соціалізації молодих державних службовців
Автор: Піддубчак О. / завантажити

11. Імплементація сучасних механізмів формування державно-управлінської еліти в українську практику
Автор: Попадюк Н. / завантажити

12. Нагальні питання щодо запровадження єдиної системи інтегрованого управління безпекою дорожнього руху в Україні
Автор: Сіцінський А., Товстуха С. / завантажити

13. Фінансування надання адміністративних послуг: проблеми та перспективи
Автор: Васильєва Н. / завантажити

14. Оцінювання в контексті державного управління з орієнтацією на результати
Автор: Кравчук І. / завантажити

15. Нормативно-правове забезпечення обробки та циркуляції персональних даних
Автор: Обуховська Т. / завантажити

16. Розвиток електронного урядування в Україні: організація національних електронних інформаційних ресурсів
Автор: Приймак Ю. / завантажити

17. Система нормативно-правового забезпечення електронного урядування в Україні
Автор: Шуляк В. / завантажити

18. Державне регулювання забезпечення екологічної безпеки на регіональному рівні: досвід провідних країн світу
Автор: Фесянов П. / завантажити

19. Інформаційна інфраструктура в системі регулювання фінансових ринків
Автор: Балдич Н. / завантажити

20. Реорганізація системи податкових органів: організаційно-структурні аспекти міжвідомчої інтеграції
Автор: Попова В. / завантажити

21. Особливості формування системи державного управління зовнішньоекономічною діяльністю в умовах розвитку міжнародних інтеграційних процесів
Автор: Ткаченко О., Сухина Ю. / завантажити

22. Вплив корпоративної культури на економічний розвиток і безпеку підприємства
Автор: Малащенко В. / завантажити

23. Основні напрями інвестування коштів недержавних пенсійних фондів
Автор: Стадниченко Т. / завантажити

24. Запобігання корупції в системі політико-владних відносин сучасного українського суспільства
Автори: Пірен М., Ребкало В. / завантажити

25. Особливості аналізу конституційної проблематики в політичній комунікації
Автори: Рубан Ю. / завантажити

26. Правові основи демократичного цивільного контролю над правоохоронними органами в Україні
Автор: Сіцінська М. / завантажити

27. Особливості формування сучасної системи державного управління у сфері договірно-правового оформлення державного кордону України
Автор: Царьов Ю. / завантажити

28. Джерельна база дослідження проблем відповідальності
Автор: Жмудський Р. / завантажити

29. Інституційне забезпечення адаптації законодавства України до надбання спільноти в рамках виконання майбутньої Угоди про асоціацію Україна – ЄС
Автор: Трюхан В. / завантажити

30. Соціальна безпека: проблеми становлення соціального партнерства в Україні
Автор: Афоніна О. / завантажити

31. Основні напрями модернізації державної політики у сфері соціального захисту населення України
Автор: Кравченко М. / завантажити

32. Державний стандарт базової та повної середньої освіти в Україні як механізм розвитку національної освітньої системи
Автор: Паращенко Л. / завантажити

33. Зменшення навантаження старіння населення на систему охорони здоров’я засобами управлінського впливу
Автор: Фойгт Н. / завантажити

34. Cоціальна функція Церкви в умовах трансформації українського суспільства: державно-управлінський аспект
Автор: Василець О. / завантажити

35. Взаимодействие законодательной и исполнительной власти в формировании и реализации государственной политики в Республике Таджикистан
Автори: Билинская М., Гадоев С. / завантажити

36. Система державного управління Киргизької Республіки у світлі конституційної реформи
Автор: Іманбердієв Д. / завантажити

37. Концептуальні засади та епістемічні детермінанти геополітики
Автор: Співак І. / завантажитиUseful links:
 
© National Academy of Public Administration under the President of Ukraine