ISSN 2518-7368 (Online), ISSN 2310-2837 (Print)
 УКР    ENG   
Bulletin
of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine
Vìsnik Nacìonalʹnoï akademìï deržavnogo upravlìnnâ pri Prezidentovì Ukraïni (Online)
 

Series "PUBLIC ADMINISTRATION"

Volume № 2 / 2012:

Volume contents:

  • Philosophy, methodology, theory and history of public administration;
    Public service, service at local self-government;
  • Mechanisms of public administration;
  • Economics, enterprise management and national economy;
  • Regional Administration and Local Self-Government;
  • Political Science and Law;
  • Social and humanitarian policy;
  • Researches. Developments. Projects.

Authors:

Kravchenko S., Pantelejchuk І., Popok A., Kuprіjchuk V., Orzhel’ O., Sel’s'kij A., Svistovich M., Goshovs’ka V., Orlіv M., Hozhilo І., Sіcіns’ka M., Babenko K., Butenko S., Kulik G., Razumej M., Fesjanov P., Kovalenko M., Safronova O., Rjabcev G., Malashhenko V., Pіnchuk A., Rudalєva L., Sharij V., Jurchuk L., Satov O., Tіshhenko O., Ruban Ju., Zhmuds’kij R., Nіkіforova І., Pavljuk K., Petroє O., Kornієnko S., Mordan’ O., Gurієvs’ka V., Kravchuk І.

Зміст
(завантажити файл змісту):

1. Напрями формування антикорупційної культури українського суспільства
Автор: Кравченко С., Пантелейчук І. / завантажити

2. Сучасні підходи до здійснення реформування державного управління: досвід зарубіжних країн
Автор: Попок А. / завантажити

3. Особливості формування та реалізації політики українських урядів у сфері кіномистецтва (1917-1920 рр.)
Автор: Купрійчук В. / завантажити

4. Консолідація українського суспільства на основі національної ідеї: перспективи й обмеження (з точки зору європейського досвіду)
Автор: Оржель О. /  завантажити

5. Стратегічне управління в розвитку державних організацій
Автор: Сельський А. / завантажити

6. Стратегічне планування в Україні: історія та проблеми впровадження
Автор: Свистович М. / завантажити

7. Методичне забезпечення формування і функціонування Президентського кадрового резерву “Нова еліта нації”
Автори: Гошовська В., Орлів М. / завантажити

8. Діяльність суб’єктів державного управління системою професійного навчання державних службовців в Україні
Автор: Хожило І. / завантажити

9. Демократичний цивільний контроль у контексті реформування сектору безпеки України
Автор: Сіцінська М. / завантажити

10. Діяльність арбітражних керуючих як об’єкт державного регулювання
Автор: Бабенко К. / завантажити

11. Порівняльний аналіз зарубіжних моделей акредитації лікувально-профілактичних закладів
Автор: Бутенко С. / завантажити

12. Класифікаційна модель системи ризиків у митній службі України] 91-98
Разумей Максим [Роль митної служби України у подоланні негативного сальдо зовнішньої торгівлі
Автор: Кулик Г. / завантажити

13. Роль митної служби України у подоланні негативного сальдо зовнішньої торгівлі
Автор: Разумей М. / завантажити

14. Система державного регулювання екологічної безпеки: сучасний стан та напрями вдосконалення (на прикладі Рівненської області)
Автор: Фесянов П. / завантажити

15. Удосконалення організаційної структури  банківського нагляду в Україні
Автор: Коваленко М. / завантажити

16. Державне сприяння розвитку системи корпоративного управління в комерційних банках України
Автор: Сафронова О. / завантажити

17. Державна політика розвитку ринку нафтопродуктів в Україні: розв’язання проблеми неповної конкуренції
Автор: Рябцев Г. / завантажити

18. Роль фінансового контролінгу в запобіганні фінансовому “лікінгу”
Автор: Малащенко В. / завантажити

19. Виникнення та еволюція державного управління ринками фінансових послуг на території України
Автор: Пінчук А. / завантажити

20. Державне регулювання інвестиційної діяльності банків на ринку цінних паперів
Автор: Рудалєва Л. / завантажити

21. Формування транзитивної парадигми реалізації державної політики органами місцевого самоврядування в Україні
Автор: Шарий В. / завантажити

22. Підвищення прозорості діяльності органів місцевого самоврядування в умовах дії Закону України “Про доступ до публічної інформації”: досвід Вінниччини
Автор: Юрчук Л. / завантажити

23. Інноваційний потенціал розвитку сільських територій та проблеми модернізації державного управління
Автор: Сатов О. / завантажити

24. Геоінформаційні системи – основа оцінювання міських територій органами місцевого самоврядування
Автор: Тіщенко О. / завантажити

25. Теоретико-методологічні засади дослідження політичної комунікації
Автор: Рубан Ю. / завантажити

26. Принцип політичної відповідальності влади: досвід демократичних країн
Автор: Жмудський Р. / завантажити

27. Політична конкуренція в теоріях демократії
Автор: Нікіфорова І. / завантажити

28. Діяльність неурядових громадських організацій у контексті забезпечення національної безпеки України
Автор: Павлюк К. / завантажити

29. Еволюція стандартів європейського соціального діалогу в договорах ЄС
Автор: Петроє О. / завантажити

30. Інклюзивна освіта як пріоритетний напрям державної політики України у сфері освіти дітей з інвалідністю
Автор: Корнієнко С. / завантажити

31. Об’єктивні чинники впливу на державну політику щодо соціального захисту дітей, які залишилися без піклування батьків
Автор: Мордань О. / завантажити

32. Рівні застосування прикладних психологічних технологій у системі парламентаризму
Автор: Гурієвська В. / завантажити

33. Роль міжнародних та національних професійних асоціацій у поширенні оцінювання політики і програм
Автор: Кравчук І. / завантажитиUseful links:
 
© National Academy of Public Administration under the President of Ukraine