ISSN 2518-7368 (Online), ISSN 2310-2837 (Print)
 УКР    ENG   
Bulletin
of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine
Vìsnik Nacìonalʹnoï akademìï deržavnogo upravlìnnâ pri Prezidentovì Ukraïni (Online)
 

Series "PUBLIC ADMINISTRATION"

Volume № 3 / 2012:

Volume contents:

  • Philosophy, methodology, theory and history of public administration;
    Public service, service at local self-government;
  • Mechanisms of public administration;
  • Economics, enterprise management and national economy;
  • Regional Administration and Local Self-Government;
  • Political Science and Law;
  • Social and humanitarian policy.
  • Researches. Developments. Projects.

Authors:

Abramov  V., Moshins’kij  R., Vojtovich R., Gurієvs’ka V., Lozovic’kij O., Marutjan R., Olіjnik O., Sel’s'kij  A., Sushij O. , Mamonov І., Pashko L., Rinkovij T., Kravchuk І., Kuprіjchuk  V., Rebkalo  M., Bulkovs’kij T., Gaman M., Krushel’nic’ka T., Baldich N., Skiba M., Valentjuk  І., Mogil’nij S., Orzhel’ O., Rebkalo V, Shahov V., Bondarenko M., Kohan A., Trjuhan V., Skuratіvs’kij V., Lindjuk O., Gorbatjuk S., Kondratjuk T., Molchanova Ju., Moskalenko S., Parashhenko L., Petroє O., Fojgt N., Jurchuk L., Djakіv O., Kornієnko S., Kurilo Orest-Mar’jan, Malashhenko V.

Зміст
(завантажити файл змісту):

1. Формування “європейської інтеграційної ідеології” в системі державного управління в Україні (1991-2012 рр.)
Автор: Баштанник В. / завантажити

2. Теоретико-методологічні засади формування політико-інституційної парадигми: закономірності та тенденції розвитку
Автор: Баштанник О. / завантажити

3. Глембоцький Дмитро [Осмислення поняття “національний інтерес” для подальшої реалізації в розвитку країни
Автор: Глембоцький Д. / завантажити

4. Концептуальні підходи до визначення поняття ефективності в державному управлінні
Автор: Лугиня М. / завантажити

5. Методичне забезпечення формування змісту професійних програм підвищення кваліфікації на засадах компетентнісного підходу
Автор: Орлів М. / завантажити

6. Цінності в системі механізмів формування й розвитку еліти в державному управлінні
Автор: Сурай І. / завантажити

7. Розвиток органів державної влади: стратегія та управління
Автор: Сельський А. / завантажити

8. Державна освітня політика у сфері підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців у зарубіжних країнах
Автор: Гарасим В. / завантажити

9. Принципи державної служби в Україні: сучасні підходи
Автор: Курочка Л. / завантажити

10. Механізми досягнення гендерного паритету у сфері публічної влади
Автор: Малиновський В. / завантажити

11. Європейський досвід законодавчого регулювання питань парламентського контролю над розвідувальними та спеціальними службами
Автор: Сіцінська М. / завантажити

12. Сучасний стан та особливості корупційних проявів у правоохоронних органах України
Автори: Соловйов В., Береза О. / завантажити

13. Прийняття політичних рішень: організаційно-управлінський аспект
Автор: Шипілова Л. / завантажити

14. Становлення Державної прикордонної служби України в системі забезпечення національної безпеки
Автор: Плахотний М. / завантажити

15. Трансформація наднаціональних інституцій регулювання асиметричності інформації на фінансових ринках
Автор: Балдич Н. / завантажити

16. Нормативно-правові засади застосування спеціальних податкових режимів: новації Податкового кодексу
Автор: Слюсар А. / завантажити

17. Ризики в діяльності недержавних пенсійних фондів та шляхи їх мінімізації
Автор: Стадниченко Т. / завантажити

18. Удосконалення управління системою державних закупівель в умовах модернізації економіки України
Автор: Фалко Ю. / завантажити

19. Методологічна експлікація державно-управлінських процесів на рівні міста
Автор: Наконечний В. / завантажити

20. Методологія оцінки та моніторинг ефективності функціонування механізму регулювання процесів економічного розвитку регіонів
Автор: Степаненко С. / завантажити

21. Особливості забезпечення потреб населення в регіонах України з різною виробничою спеціалізацією
Автор: Підкуйко О. / завантажити

22. Правове регулювання відносин органів місцевого самоврядування із громадськістю: стан та вдосконалення
Автор: Мельниченко В. / завантажити

23. Оцінка традицій дослідження комунікації з позиції проблеми змісту політичної комунікації
Автор: Рубан Ю. / завантажити

24. Політичні еліти: особливості формування у період незалежності України
Автор: Олещенко В. / завантажити

25. Нормотворча діяльність міністерств в Україні: проблеми реалізації
Автор: Охріменко Н. / завантажити

26. Доступ до інформації як важлива складова міжнародного та європейського права
Автор: Синячов О. / завантажити

27. Державне управління гуманітарним розвитком національних меншин в Україні у добу національної революції (1917-1920 рр.)
Автор: Купрійчук В. / завантажити

28. Механізми створення та напрями розвитку освітніх округів
Автор: Юрчук Л. / завантажити

29. Потреби та інтереси людини як основа публічного управління
Автор: Мамонов І. / завантажити

30. Деякі передумови та аспекти формування громадянського суспільства в Українській державі
Автор: Дорошенко В. / завантажити

31. Перспективи створення і розвитку Української асоціації оцінювання
Автор: Кравчук І. / завантажити

32. Використання досвіду інституцій Європейського Союзу в удосконаленні нормативного забезпечення гендерної спрямованості державного управління
Автор: Лосіхін О. /завантажитиUseful links:
 
© National Academy of Public Administration under the President of Ukraine