ISSN 2518-7368 (Online), ISSN 2310-2837 (Print)
 УКР    ENG   
Bulletin
of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine
Vìsnik Nacìonalʹnoï akademìï deržavnogo upravlìnnâ pri Prezidentovì Ukraïni (Online)
 

Series "PUBLIC ADMINISTRATION"

Volume № 2 / 2013:

Volume contents:

  • Philosophy, methodology, theory and history of public administration;
  • Public service, service at local self-government;
  • Mechanisms of public administration;
  • Economics, enterprise management and national economy;
  • Regional Administration and Local Self-Government;
  • Political Science and Law;
  • Social and humanitarian policy;
  • Researches. Developments. Projects.
  • Monography review.

Authors:

Lugovij V.,  Vojtovich  R.,  Kіslov D.,  Tkachova  O.,  Pasіchnik V.,  Shahov  V., Madіsson  V.,  Fіlіpchuk V.,  Rebkalo  M.,  Andreєv  S.,  Marushevs’kij  G.,  Rinkovij  T.,  Moroz  V., Skiba  M.,  Panuhnik  O.,  Glushhenko  Ju.,  Koval’chuk  V.,  Suhіnіn  D.,  Shadibekov  K.,  Kacaj  І., Іgnatenko  O.,  Gonjukova  L.,  Kuprіj  V.,  Mel’nichenko  V.,  Moshins’kij  R.,  Pіstrakevich  O.,  Shapochka  Ju.,  Rachins’ka M.,  Rozputenko  І., Moskalenko  S.,  Kuprіjchuk  V., Derbak  A.,  Barovs’ka  A., Koval’  І.,  Nesterjak  Ju.,  Darmograj  O.,  Mudrak  L.,  Banchuk-Petrosova  O.,  Novak-Kaljaєva L.

Зміст
(завантажити файл змісту):

1. До топ-закладів Європи і світу: нові рубежі розвитку Національної академії державного управління при Президентові України в контексті євроінтеграції
Автор: Луговий В. / завантажити

2. Модернізація державного управління в умовах глобальної інтеграції
Автор: Войтович Р. / завантажити

3. Системність криз та кризи управлінських систем
Автор: Кіслов Д. / завантажити

4. Функції національної ідеї в забезпеченні національної безпеки
Автор: Ткачова О. / завантажити

5. Функції національної ідеї в забезпеченні національної безпеки
Автор: Пасічник В. / завантажити

6. Національний інтерес і національна безпека в геостратегії України
Автор: Шахов В., Мадіссон В. / завантажити

7. Інституціоналізація публічного простору в Європейському Союзі: досвід для України
Автори: Філіпчук В. / завантажити

8. Шляхи вдосконалення цивільного складу державних службовців кримінально-виконавчої служби України
Автор: Ребкало М. / завантажити

9. Проблеми концептуального характеру щодо розбудови єдиної державної системи цивільного захисту України
Автор: Андреєв С. / завантажити

10. Досвід інституціалізації державного управління збалансованим розвитком у країнах ЄС
Автор: Марушевський Г. / завантажити

11. Управлінські технології в контексті діяльності органів державної влади
Автор: Ринковий Т. / завантажити

12. Інститути ринку праці як об’єкт державно-управлінського впливу на трудовий потенціал країни
Автор: Мороз В. / завантажити

13. Шляхи вдосконалення інституційного забезпечення розвитку підприємництва: досвід ЄС
Автор:Скиба М. / завантажити

14. Містобудування в адміністративному районі: модернізаційно-управлінський аспект
Автор: Панухник О. / завантажити

15. Фінансове вирівнювання як інструмент державного регулювання соціально-економічного розвитку територій
Автор: Глущенко Ю. / завантажити

16. Європейський досвід державного управління регіональним розвитком
Автор: Ковальчук В. / завантажити

17. Сучасний стан застосування оцінювання, моніторингу та контролю в системі управління якістю місцевих послуг в Україні: основні проблеми та стратегічні пріоритети
Автор: Сухінін Д. / завантажити

17. Реформирование территориальной организации власти и управления в Кыргызской Республике: проблемы и перспективы
Автор: Шадибеков К. / завантажити

18. Гармонізація загальнодержавних, регіональних та місцевих інтересів у забезпеченні територіального розвитку
Автор: Кацай І., Ігнатенко О. / завантажити

19. Особливості застосування змішаної виборчої системи в Україні
Автори: Гонюкова Л. / завантажити

20. Концептуальні засади аудиту реалізації державної політики
Автор: Купрій В. /завантажити

21. Адміністративна квазіюстиція як необхідна складова демократичного урядування
Автор: Мельниченко В. / завантажити

22. Інститути громадянського суспільства в Україні: соціально-правова спрямованість політичних процесів та їх вплив на національну безпеку
Автор: Мошинський Р. / завантажити

23. Рада міністрів як поліфункціональний орган Європейського Союзу
Автори: Пістракевич О. / завантажити

24. Аналіз нормативно-правових актів України щодо регулювання діяльності громадських організацій як суб’єктів оцінювання державної політики
Автор: Шапочка Ю. / завантажити

25. Інститут лобізму в питаннях формування й реалізації державної правової політики та здійснення контролю за правотворчою діяльністю
Автори: Рачинська М. / завантажити

26. Гуманітарний розвиток України в умовах цивілізаційного вибору
Автор: Розпутенко І., Москаленко С. / завантажити

27. Державне управління охороною культурної спадщини в добу Української Держави (квітень-грудень 1918 року)
Автор: Купрійчук В., Дербак А. / завантажити

28. Жанри та структура промов президента щодо надзвичайних ситуацій та стихійних лих: досвід США
Автор: Баровська А., Коваль І. / завантажити

29. Європейські стандарти висвітлення виборів у ЗМІ та результати медіа-моніторингу виборчої кампанії 2012 року в Україні: порівняльний аналіз
Автор: Нестеряк Ю. / завантажити

30. Основні види стилів державно-управлінської діяльності
Автор: Дармограй О. / завантажити

31. Конвергентні медіа як наукова категорія та суб’єкт інформаційного простору
Автор: Мудрак Л. / завантажити

32. Історичні етапи формування та розвитку кадрової політики у військових та правоохоронних органах України
Автор: Банчук-Петросова О. / завантажити

33. Рецензія на монографію. Права людини в державному управлінні: теоретико-методологічний аспект: монографія
Автор: Новак-Каляєва Л. / завантажитиUseful links:
 
© National Academy of Public Administration under the President of Ukraine