ISSN 2518-7368 (Online), ISSN 2310-2837 (Print)
 УКР    ENG   
Вісник
Національної академії державного управління при Президентові України
Vìsnik Nacìonal’noï akademìï deržavnogo upravlìnnâ pri Prezidentovì Ukraïni (Online)
Bulletin of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

Автоматическая сварка (Avtomaticheskaya Svarka)
Print ISSN: 0005-111X.
Міжнародний науково-технічний та виробничий журнал Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України. Заснований у березні 1948 р., виходить щомісячно.
У журналі публікуються статті з широкого діапазону проблем зварювання та споріднених технологій – від зварювання й різання під водою до зварювання в космосі, в тому числі питання застосування сучасних інформаційних та комп’ютерних технологій у цій галузі. Повний англійський переклад журналу видається під назвою «The Paton Welding Journal».

19936788_sАктуальні проблеми економіки (Actual Problems of Economics)
Print ISSN: 1993-6788.
Фаховий економічний журнал Національної академії управління. Заснований у 2000 р., виходить щомісячно.
Журнал спрямований на наукові дослідження у галузях державного регулювання, реформування і розвитку економіки тощо.

vzl_mВестник зоологии (Vestnik Zoologii)
Print ISSN: 0084-5604.
Науковий журнал Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України. Заснований у січні 1967 р., виходить 6 разів на рік.
Журнал публікує оригінальні дослідження в усіх областях зоології (за винятком суто прикладних): фауна і систематика, екологія, етологія, описова та порівняльна морфологія, фізіологія, зоологічні аспекти охорони природи. Мова публікації: англійська.
Відкритий доступ: DOAJ

03674290_sГеологічний журнал (Geologicheskyi Jurnal, Geological Journal)
Print ISSN: 0367-4290.
Науковий журнал Інституту геологічних наук НАН України. Заснований у 1934 р., виходить 4 рази на рік.
Журнал висвітлює нові дані геологічної науки і практики, теоретичні розробки, наукові узагальнення, результати досліджень корисних копалин, дискусійні питання, нові концепції, гіпотези тощо. Розглядаються переважно об’єкти України, а також інших країн, якщо вони становлять загальнонауковий інтерес.

02033100_sГеофизический журнал (Geofizicheskii Zhurnal, Geophysical Journal)
Print ISSN: 0203-3100.
Науковий журнал Інституту геофізики імені С. І. Субботіна НАН України. Заснований у 1979 р., видається 6 разів на рік.
Журнал висвітлює нові дані теоретичних та експериментальних геофізичних досліджень, матеріали щодо закономірностей розподілу різних фізичних полів Землі, питання комплексного вивчення глибинної будови літосфери, сучасні дослідження з геодинаміки та прогнозу землетрусів тощо.
Див. також Geophysical Journal

jvngkh_mЖурнал вушних, носових і горлових хвороб (Zhurnal Ushnykh Nosovykh i Gorlovykh Boleznei)
Print ISSN: 0044-4650.
Науковий журнал Інституту отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України. Заснований у січні 1924 р., виходить 6 разів на рік.

20776772_sЖурнал нано- та електронної фізики (Journal of Nano- and Electronic Physics)
Print ISSN: 2077-6772.
Науковий журнал Сумського державного університету. Заснований у 1994 р., до 2009 р. мав назву «Вісник Сумського державного університету. Серія Фізика, математика, механіка». Виходить 4 рази на рік.
Журнал спрямований на висвітлення теоретичних та експериментальних досліджень у галузі фізики конденсованого середовища, фізичної електроніки, а також дослідження, спрямовані на розвиток математичних методів опису процесів та явищ у зазначених областях.

10274642_sЖурнал фізичних досліджень (Journal of Physical Studies)
Print ISSN: 1027-4642.
Науковий журнал Львівського національного університету імені Івана Франка. Заснований у січні 1994 р., виходить 4 рази річно.
Тематика журналу охоплює різні розділи фізики, в тому числі: фізику конденсованих середовищ; ядерну фізику; атомну і молекулярну фізику; теорію поля і фізику елементарних частинок; астрофізику; фізику плазми; міждисциплінарну фізику та суміжні ділянки науки і техніки. Статті друкуються українською або англійською мовами.
Відкритий доступ: DOAJ

ivuz_r_mИзвестия высших учебных заведений «Радиоэлектроника» (Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenij. Radioelektronika)
Print ISSN: 0021-3470.
Online ISSN: 2307-6011.
Міжнародний щомісячний науково-технічний журнал з питань радіоелектроніки, радіотехніки, радіолокації, радіонавігації, антенно-фідерних пристроїв та техніки НВЧ, теоретичних засад радіотехніки. Видається російською мовою, Національним технічним університетом України “Київський політехнічний інститут”.

18104967_sІнвестиційний менеджмент та фінансові інновації (Investment Management and Financial Innovations)
Print ISSN: 1810-4967.
Online ISSN: 1812-9358.
Міжнародний науково-практичний журнал видавничої компанії “Ділові перспективи”. Заснований у 2004 р., виходить щоквартально.
Статті стосуються управління інвестиційною діяльністю на глобальному та локальному рівнях, дослідження грошових систем, фінансових ринків та фінансових інновацій.

ksa_mКибернетика и системный анализ (Kibernetika i Sistemnyj Analiz)
Print ISSN: 0023-1274.
Міжнародний науково-теоретичний журнал Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України. Заснований у січні 1965 р., виходить 6 разів на рік.
Журнал публікує оригінальні оглядові статті, матеріали проблемного та дискусійного характерів, звіти коференцій та нарад з питань кібернетики і системного аналізу, бібліографічні огляди, рецензії на монографії; інформує читачів про найновіші досягнення вітчизняної та зарубіжної кібернетики.

klkh_mКлінічна хірургія (Klinicheskaia khirurgiia, Klinichna khirurhiia)
Print ISSN: 0023-2130.
Щомісячний науково-практичний журнал Міністерства охорони здоров’я України та Асоціації хірургів України. Заснований у 1920 р.
Спрямованість журналу охоплює проблеми загальної та спеціальної хірургії, експериментальні дослідження, питання організації хірургічної допомоги та реабілітації хворих, підготовки фахівців, правові питання медицини, огляди, рецензії тощо.

lisp_mЛікарська справа (Likarska sprava)
Print ISSN: 1019-5297.
(До 1992 р. Vrachebnoe Delo. ISSN: 0049-6804)
Науково-практичний журнал Міністерства охорони здоров’я України, заснований у 1918 р.
Видання висвітлює останні дослідження лікарів України та спеціалістів з-за кордону у галузі кардіології, гастроентерології, пульмонології, фтизіатрії, інфекційних хвороб, онкології, організації охорони здоров’я, історії медицини тощо.
Medline-sourced (індексується Scopus без пристатейної бібліографії).

metalofiz_mМеталлофизика и новейшие технологии (Metallofizika i Noveishie Tekhnologii)
Print ISSN: 1024-1809.
Міжнародний науково-технічний журнал Інституту металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України. Заснований у 1979 р., виходить щомісячно.
Видання висвітлює результати оригінальних експериментальних і теоретичних досліджень у галузі фізики та технологій металів, стопів та сполук з металічними властивостями; рецензій на монографій; інформації про конференції, семінари; відомостей з історії металофізики; реклами нових технологій, матеріалів, приладів.

mgrp_mМеталлургическая и горнорудная промышленность (Metallurgicheskaya i Gornorudnaya Promyshlennost)
Print ISSN: 0543-5749.
Online ISSN: 1606-6294.
Міжнародний журнал з проблем металургії та гірничорудної промисловості. Заснований у 1960 р., виходить 6 разів на рік.
Тематика публікацій охоплює всі межі металургійного циклу, починачи з видобутку та підготовки металургійної сировини, закінчюючи термообробкою та металознавством; спеціалізовані рубрики присвячені металургійному обладнанню, економіці промисловості, організації управління та охорони праці.

10280987_sМікробіологічний журнал (Mikrobiolohichnyi zhurnal)
Print ISSN: 1028-0987.
(У 1973-1993 рр. Mikrobiologicheskii Zhurnal. ISSN: 0201-8462)
Науковий журнал з проблем мікробіології, вірусології та біотехнології. Заснований у 1934 р., видається 6 разів на рік Інститутом мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України.
Medline-sourced (індексується Scopus без пристатейної бібліографії)

20712227_sНауковий вісник Національного гірничого університету (Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu)
Print ISSN: 2071-2227.
Науковий журнал Національного гірничого університету. Заснований у 1998 р., виходить щомісячно.
Журнал публікує роботи у наступних проблемних галузях: фізичні процеси і математичне моделювання технологій гірничого виробництва, будівництво шахт і підземних споруд, розробка родовищ і збагачення корисних копалин; руднична аерологія, охорона праці; геологія, гідрогеологія, геофізика; маркшейдерія, геодезія; механізація гірничих робіт, гірничі машини і комплекси, гірнича механіка; рудничний транспорт; технологія гірничого машинобудування; електрифікація гірничих робіт, автоматизація виробничих процесів; економіка, організація, управління.

16829344_sПитання атомної науки і техніки (Problems of Atomic Science and Technology)
Print ISSN: 1682-9344.
Науковий журнал ННЦ “Харьківський фізико-технічний інститут”. Заснований у 1975 р., виходить 6 разів на рік.
Журнал висвітлює питання фізики радіаційних пошкоджень і радіаційного матеріалознавства; результатів ядерно-фізичних досліджень; фізики плазми; вакууму, чистих матеріалів, надпровідників; плазмової електроніки та нових методів прискорення.

pm_mПорошковая металлургия (Poroshkovaya Metallurgiya)
Print ISSN: 0032-4795.
Міжнародний науково-технічний журнал Інституту проблем матеріалознавства ім. I. М. Францевича НАН України. Заснований у січні 1961 р., виходить щомісячно.
Статті присвячені проблемам теорії та технології отримання порошків, обробки тиском пористих напівфабрикатів, дослідженню властивостей матеріалів на основі порошків металів, тугоплавких сполук та кераміки, теорії та технології нанесення покриттів, наноструктурних матеріалів, дослідженню гетерогенних рівноваг у багатокомпонентних системах.

prikmex_mПрикладная механика (Prikladnaya Mekhanika)
Print ISSN: 0032-8243.
Науковий журнал Інституту механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України. Заснований у січні 1955 р., виходить щомісячно.
Статті присвячені питанням механіки деформованого твердого тіла, загальної механіки.

Pp_mПроблемы прочности (Problemy Prochnosti)
Print ISSN: 0556-171x.
Науковий журнал Інституту проблем міцності ім. Г. С. Писаренка НАН України. Заснований у січні 1969 р., виходить 6 разів на рік.
Журнал спеціалізується на висвітленні результатів експериментальних і фундаментальних теоретичних досліджень у галузі міцності матеріалів та конструкцій, механіки деформованого твердого тіла.

10280979_sПроблемы управления и информатики / Problemy Upravleniya I Informatiki (Avtomatika)
Print ISSN: 1028-0979.
Міжнародний науково-технічний журнал Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України та Iнституту космічних досліджень НАН України та НКА України. Заснований у січні 1956 р.
Видання публікує роботи фундаментального та прикладного характеру у широкому спектрі проблем автоматичного управління та інформатики.

sem_mСовременная электрометаллургия (Problemy Spetsial’noj Electrometallugii)
Print ISSN: 0131-1611.
(До 2003 р. «Проблемы специальной электрометаллургии»)
Журнал заснований у 1985 р., видається щоквартально, представляє результати теоретичних й експериментальних досліджень, виконаних у Інституті електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України у галузі електрометалургії. Особлива увага приділяється електрошлаковій технології.

stm_mСверхтвердые материалы (Sverkhtverdye Materialy)
Print ISSN: 0203-3119.
Науково-теоретичний журнал Інституту надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України. Заснований у липні 1979 р., виходить 6 разів на рік.
Тематика журналу: теоретичні та експериментальні дослідження структури та властивостей моно- та полікристалів синтетичного алмазу та кубічного нітриду бору, тугоплавких сполук, високощільної кераміки та твердих сплавів, застосування їх у інструментальному виробництві.

02353474_sТехническая диагностика и неразрушающий контроль (Tekhnicheskaya Diagnostika i Nerazrushayushchij Kontrol)
Print ISSN: 0235-3474.
Міжнародний науково-технічний та виробничий журнал Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України. Заснований у 1989 р., виходить 4 рази на рік.
Основні напрями журналу: оцінка стану матеріалів і конструкцій; теорія, методи та засоби технічної діагностики та прогнозування руйнування конструкцій та споруд; організація структурного та функціонального взаємозв’язку технічної діагностики та неруйнівного контролю.

16077970_sТехнічна електродинаміка (Technical Electrodynamics)NEW!
Print ISSN: 1607-7970.
Online ISSN: 2218-1903.
Науковий журнал Інституту електродинаміки НАН України. Заснований у жовтні 1979 р., виходить 6 разів на рік.
Журнал публікує оригінальні результати досліджень у таких галузях: теоретична електротехніка та електрофізика, перетворення параметрів електричної енергії, електромеханічне перетворення енергії, електроенергетичні системи та електротехнологічні комплекси, інформаційно-вимірювальні системи в електроенергетиці; звіти наукових конференцій, бібліографічні огляди.

UKhJ_mУкраинский химический журнал (Ukrainskij Khimicheskij Zhurnal)
Print ISSN: 0041-6045.
Науковий журнал Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського НАН України та Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Заснований у 1925 р., виходить щомісячно.
Статті присвячені фундаментальним і прикладним аспектам неорганічної хімії, фізичної хімії і електрохімії, органічної хімії та хімії полімерів.

ubj_mУкраїнський біохімічний журнал (Ukrainskii Biokhimicheskii Zhurnal)
Print ISSN: 0201-8470.
(До 1978 р. Ukrains’kyi biokhimichnyi zhurnal. ISSN: 0041-610X)
Науковий журнал Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України. Заснований у 1926 р., виходить 6 разів на рік.
Журнал публікує оглядові статті практично з усіх біохімічних проблем. Матеріали друкуються українською, російською або англійською.

agapit_sУкраїнський історико-медичний журнал «Агапіт» (Agapit : the Ukrainian historical and medical journal)
Науковий журнал Національного музею медицини України, присвячений питанням історії медицини України та інших держав. Друкує матеріали українською, російською та англійською.

ufj_mУкраїнський фізичний журнал (Ukrainian Journal of Physics)
Print ISSN: 0503-1265.
Науковий журнал Відділення фізики і астрономії НАН України. Заснований у 1956 р., виходить щомісяця українською та англійською (з 2004 р.) мовами.
Журнал публікує оригінальні статті та огляди в галузі експериментальної та теоретичної фізики: дослідження з фізики елементарних частинок, ядерної, атомної та молекулярної фізики, оптики та квантової електроніки, газів, плазми, фізики конденсованих середовищ, статистичної та квантової фізики, нанофізики.
Відкритий доступ: DOAJ

USM_mУправляющие системы и машины (Upravlyayushchie Sistemy i Mashiny)
Print ISSN: 0130-5395.
Міжнародний науковий журнал Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій і систем НАН України та МОН України та Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України. Заснований у 1972 р., періодичність – раз на два місяці.
Проблематика журналу охоплює загальні питання інформатики, проблеми системотехніки, теоретичні та практичні проблеми інформатизації суспільства.

fhmm_mФізико-хімічна механіка матеріалів (Fiziko-Khimicheskaya Mekhanika Materialov)
Print ISSN: 0430-6252.
Науковий і технічний міжнародний журнал Фізико-механічного інституту ім. Г. В. Карпенка НАН України. Заснований у січні 1965 р., виходить 6 разів на рік.
Журнал висвітлює результати досліджень процесів руйнування, корозії, впливу середовищ, розрахунку на міцність і довговічність, технології зміцнення, оптимізації структури та захисту від корозії, неруйнівного контролю дефектності та діагностики.

fiziol_mФізіологічний журнал (Fiziolohichnyi zhurnal)
Науково-теоретичний журнал Інституту фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України. Заснований у січні 1955 р., виходить 6 разів на рік.
Журнал висвітлює питання у галузі фізіології та патофізіології.
Medline-sourced (індексується Scopus без пристатейної бібліографії)

02043556_sХимия и технология воды (Khimiya i Tekhnologiya Vody)
Print ISSN: 0204-3556.
Міжнародний науково-технічний журнал Відділення хімії НАН України. Заснований у вересні 1979 р., виходить 6 разів на рік.
Основні напрями журналу: теоретичні основи технології очистки та обробки води; фізична хімія процесів обробки води; аналітична хімія води; технологія водопідготовки та демінералізація вод; біологічні методи очищення води; природні води; екологічна безпека гідросфери.

cig_mЦитология и генетика (Tsitologiya i Genetika)
Print ISSN: 0564-3783.
Міжнародний науковий журнал Iнституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України. Заснований у 1967 р., виходить 6 разів на рік.
Журнал публікує результати досліджень у різних галузях генетики, цитології, клітинної біології та біотехнології. Перевидається англійською мовою видавництвом Allerton Press, Inc. під назвою Cytology and Genetics.

exo_mЭкспериментальная онкология (Eksperimentalnaya Onkologiya)
Print ISSN: 0204-3564.
Міжнародний науковий журнал Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України. Заснований у 1979 р., виходить 4 рази на рік.
Журнал висвітлює фундаментальні аспекти онкології в галузі молекулярної біології клітини, біохімії, біофізики, генетики, вірусології, ендокринології та імунології.

yaph_mЯдерна фізика та енергетика (Nuclear Physics and Atomic Energy)
Print ISSN: 1818-331X.
Науковий журнал Інституту ядерних досліджень НАН України. Заснований у 1997 р., виходить 4 рази на рік.
Журнал публікує роботи з ядерної фізики, атомної енергетики, радіаційної фізики, радіоекології, техніки та методів експерименту.
Відкритий доступ: DOAJ

17263255_sAlgebra and Discrete Mathematics
Print ISSN: 1726-3255.
Науковий журнал Інституту прикладної математики і механіки НАН України таЛуганського національного університету імені Тараса Шевченка. Заснований у 2002 р., виходить 4 рази на рік.
Видання висвітлює питання алгебри та дискретної математики, зокрема з теорії груп, кілець та модулів, зображень напівгруп, універсальних алгебр, комп’ютерної та прикладної алгебри, формальних систем, комбінаторного аналізу, алгоритмів, автоматів.

bpk_mBiopolymers and Cell
Print ISSN: 0233-7657.
Науковий журнал Інституту молекулярної біології і генетики НАН України. Заснований у 1985 р. (до 2009 р. мав назву “Біополімери і клітина”), виходить 6 разів на рік.
Журнал висвітлює результати досліджень взаємозв’язку структури і функцій біополімерів, їх взаємодії у процесі утворення й функціонування надмолекулярних структур, участі біополімерів у процесах регуляції експресії генетичної інформації, диференціювання, онкогенезу, взаємодії клітина–вірус.
Відкритий доступ: DOAJ

19964196_sChemistry & Chemical Technology
Print ISSN: 1996-4196.
Науковий журнал Національного університету “Львівська політехніка”. Заснований у 2007 р., видається 4 рази на рік.
Журнал висвітлює результати наукових досліджень у галузі хімії та хімічної технології.Корисні посилання:
 
© Національна академія державного управління при Президентові України