ISSN 2518-7368 (Online), ISSN 2310-2837 (Print)
 УКР    ENG   
Вісник
Національної академії державного управління при Президентові України
Vìsnik Nacìonal’noï akademìï deržavnogo upravlìnnâ pri Prezidentovì Ukraïni (Online)
Bulletin of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

ЕТИКА ПУБЛІКАЦІЙ

Науковий журнал «Вісник Національної академії державного управління при Президентові України» в цілях забезпечення високого рівня зворотного зв’язку авторів із журналом дотримується міжнародних стандартів етики публікацій – COPE Code of Conduct, затверджених COPE (Committee on Publication ethics).

Відповідно до цих стандартів та з метою підвищення якості наукових публікацій, покращення співпраці авторів, редакторів, рецензентів та читачів, журнал разом з усіма учасниками процесу наукових публікацій дотримується наступних принципів.

  1. Редактор журналу несе відповідальність за публікацію наукових праць. Оцінювання якості та відповідності наукових праць здійснюється виключно за їх науковим та інтелектуальним змістом. Редактор може відхилити статтю у разі наявності вагомих підстав, що підтверджують факти плагіату, порушення та сліпого копіювання чужих даних.
  2. Редактор та співробітники журналу не мають права використовувати наукові матеріали авторів без їхньої згоди, навіть у разі неопублікування статті.
  3. Редактор повинен зберігати конфіденційною інформацію та ідеї, що містяться в наукових працях, і не використовувати їх в особистих цілях. У разі конфлікту інтересів між автором і рецензентом редактор передає матеріали на розгляд іншому члену редакційної колегії.
  4. Редактор розглядає скарги та зауваження стосовно поданих наукових матеріалів та вживає заходів щодо їх вирішення.
  5. Рецензенти наукового журналу «Вісник Національної академії державного управління при Президентові України» здійснюють наукову експертизу авторських праць, зберігаючи повну конфіденційність, виключаючи будь-яку можливість передачі наукових матеріалів іншим особам для ознайомлення чи з метою їх обговорення.
  6. Усі матеріали, в тому числі неопубліковані, не можуть використовуватися рецензентами для власних потреб без письмової згоди автора.
  7. Під час оцінки наукових матеріалів рецензенти повинні давати об’єктивні та аргументовані рекомендації, виключаючи персональну критику та упереджене ставлення до автора.
  8. Автори подають до наукового журналу лише оригінальні праці, несуть повну відповідальність за їх достовірність та новизну. За умов використання чи цитування чиїхось напрацювань необхідно вказувати автора та робити посилання на нього або надавати його письмову згоду на використання інформації. Відсутність відповідного оформлення розцінюється редакційною колегією журналу як плагіат та є недопустимим і неетичним.
  9. У разі виявлення у статті помилок автор повинен повідомити про це редакційну колегію та усунути відповідні недоліки.
  10. Автори не можуть подавати на розгляд статтю більше, ніж в одне видання. Всі співавтори повинні бути зазначені у статті. Недопустимо зазначати як співавторів осіб, які не мають відношення до даного наукового дослідження.


Корисні посилання:
 
© Національна академія державного управління при Президентові України