ISSN 2518-7368 (Online), ISSN 2310-2837 (Print)
 УКР    ENG   
Вісник
Національної академії державного управління при Президентові України
Vìsnik Nacìonal’noï akademìï deržavnogo upravlìnnâ pri Prezidentovì Ukraïni (Online)
Bulletin of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

Серія “Державне управління”:

Випуск № 2 / 2009

Зміст
(завантажити файл змісту):

1. Владні інститути та громадянське суспільство: діалог чи маніпуляція суспільною свідомістю?
Автори: Міхненко А., Месюк М. / завантажити

2. Поняття в науці державного управління
Автор: Древаль Ю./ завантажити

3. Порівняння понять:”контроль”, “оцінювання”, “моніторинг” та “адміністративний аудит”
Автор: Кравчук І. / завантажити

4. Ціннісні витоки та передумови інститування влади й держави
Автор: Радченко О. / завантажити

5. Особливості реалізації публічного контролю в системі органів державної влади та місцевого самоврядування в умовах розвитку громадянського суспільства
Автор: Буханевич А. / завантажити

6. Державна послуга як різновид функцій органів виконавчої влади
Автор: Плющ В. / завантажити

7. Підготовка магістрів державної служби у вищих навчальних закладах України в контексті професіоналізації державної служби в Україні: організаційний аспект
Автори: Сурмін Ю., Пригородова С., Крушельницька Т., Гогіна Л., Науменко Р., Ралдугін Є. /завантажити

8. Державне регулювання рейтингових агентств в умовах кризи фінансових ринків
Автор: Балдич Н. / завантажити

9. Основні напрями бюджетної політики: трансформація ролі в бюджетному процесі
Автор: Дмитренко Г. / завантажити

10. Моделювання механізму здійснення державно-управлінських реформ
Автор: Кравченко С. / завантажити

11. Досвід прибалтійських країн у проведенні модернізації житлового фонду
Автор: Олійник Н. / завантажити

12. Структура механізму державного управління: взаємозв’язок компонентів та фактори впливу на ефективність
Автор: Приходченко Л. / завантажити

13. Використання податкових інструментів регулювання інвестиційно-інноваційних процесів у системі антикризових заходів України
Автор: Кризська Р. / завантажити

14. Пріоритетні напрями розвитку державного фінансового аудиту в сучасних умовах України
Автор: Репетько О. / завантажити

15. Пріоритетні завдання вдосконалення спеціальних податкових режимів в Україні
Автор: Слюсар А. / завантажити

16. Загальносистемні принципи управління розвитком міста
Бойко-Бойчук О. / завантажити

17. Закономірності державного регулювання розвитку житлово-комунального господарства на регіональному рівні
Автор: Драган І. / завантажити

18. Логіка і методологія дослідження трансформації територіальної організації влади
Автор: Малиновський В. / завантажити

19. Проблеми та перспективи реорганізації адміністративно-територіального устрою України на обласному рівні
Автор: Кучабський О. / завантажити

20. Шляхи оптимізації системи виконавчої влади та місцевого самоврядування в місті Севастополь
Автор: Базів Д. / завантажити

21. Методологічні підходи до вдосконалення управління соціальною і виробничою інфраструктурою в місті
Автор: Гарькавий І. / завантажити

22. Принципи державного управління та місцевого самоврядування в умовах столичної агломерації
Автор: Яловий В. / завантажити

23. Політико-адміністративне управління посттоталітарного суспільства: ревізія традиційних функцій держави
Автор: Голубь В. / завантажити

24. Основні концепції диференційованої європейської інтеграції
Автори: Грицяк І., Хоменко О. / завантажити

25. Нові виклики європейської та євроатлантичної інтеграції як застереження для України
Автор: Чекаленко Л. / завантажити

26. Проблеми реалізації політичної реформи в Україні та її наслідки: регіональний аспект
Автор: Бабінова О. / завантажити

27. Методологічні основи дослідження структурної та функціональної адекватності політичної системи України
Автор: Пухкал О. / завантажити

28. Депутатська фракція у Верховній Раді України: елемент політичної структуризації парламенту чи інструмент лобізму?
Автор: Гнатенко Н. / завантажити

29. Законодавчі умови перебування іноземних військових формувань в Україні
Автор: Яценко О. / завантажити

30. Динаміка зміни індексу освіченості населення в Україні як якісна характеристика системи трудового потенціалу країни
Автор: Мороз В. / завантажити

31. Інституційна структура і функції тристороннього соціального діалогу в системі європейського врядування
Автор: Петроє О. / завантажити

32. Ціннісно-нормативні основи соціокультурної взаємодії індивідів і соціальних спільнот за умов глобалізації
Автор: Суший О. / завантажити

33. Здоров’я населення як сучасний науково-управлінський підхід: історичний контекст
Автор: Фойгот Н. / завантажити

34. Соціально-історичні витоки освітньої політики держав з питань здорового способу життя
Автор: Шапран О. / завантажити

35. Соціальне самопочуття населення як критерій результативності надання соціальних послуг державними службовцями
Автор: Шапран О. / завантажити

36. Духовно-релігійна складова державотворення України
Автор: Худоба Н. / завантажити

37. Управлінські рішення щодо забезпечення динамічного відтворювального процесу в регіоні
Автор: Жовнірчик Я. / завантажити

38. Підготовка офіцерського корпусу та фахівців у сфері національної безпеки в США. Досвід для України
Автори: Єжеєв М., Ніколаєнко С., Устименко О. / завантажити

39. Зарубіжний досвід державної політики у сфері іпотечного кредитування молодіжного житлового будівництва
Автор: Шестопалов П. / завантажитиКорисні посилання:
 
© Національна академія державного управління при Президентові України