ISSN 2518-7368 (Online), ISSN 2310-2837 (Print)
 УКР    ENG   
Вісник
Національної академії державного управління при Президентові України
Vìsnik Nacìonal’noï akademìï deržavnogo upravlìnnâ pri Prezidentovì Ukraïni (Online)
Bulletin of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

Серія “Державне управління”:

Випуск № 3 / 2009

Зміст
(завантажити файл змісту):

1. Семіотична підсистема державного управління: склад та підходи до класифікації елементів
Автор: Дрешпак В. / завантажити

2. Стратегічне управління в контексті сучасних західноєвропейських підходів
Автор: Рачинський А. / завантажити

3. Теоретична модель взаємодії уряду України з місцевими державними адміністраціями в науці державного управління
Автор: Самара С. / завантажити

4. Підготовка магістрів державної служби у вищих навчальних закладах України в контексті професіоналізації державної служби: навчально-методичний та науковий аспект
Автори: Сурмін Ю., Пригородова С., Крушельницька Т., Гогіна Л., Науменко Р., Ралдугін Є. /завантажити

5. Сутнісні характеристики та соціальний характер державної служби
Автор: Сіцинська М. / завантажити

6. Статус суб’єктів державно-службових відносин в Україні
Автор: Грай М. / завантажити

7. Державне регулювання інформаційної асиметрії фінансових ринків: симптоми проблеми
Автори: Балдич Н. / завантажити

8. Митна вартість як об’єкт і інструмент державного регулювання та контролю
Автор: Борисенко О. / завантажити

9. Роль фіскальної політики в антициклічному регулюванні економіки
Автор: Дмитренко Г. / завантажити

10. Визначення мотиваційних спрямувань персоналу у процесі управління реформуванням залізничної галузі
Автор: Долгий А. / завантажити

11. Перспективи оптимізації системи спрощеного оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності в контексті економічної безпеки України
Автор: Мірошниченко О. / завантажити

12. Державні житлові програми: стан реалізації і шляхи вдосконалення системи будівництва та придбання житла для громадян
Автор: Олійник Н. / завантажити

13. Принципи і механізми державного сприяння розвитку корпоративних інтегрованих структур у суднобудуванні
Автори: Сафронова О., Марецький Р. / завантажити

14. Перспективи державно-приватного партнерства у житлово-комунальному господарстві України в умовах фінансової кризи
Автор: Головатенко О. / завантажити

15. Місце державного фінансового контролю в системі державного управління
Автор: Косинський Р. / завантажити

16. Функціонування податкової служби Нідерландів: уроки для України
Автор: Чуприна А. / завантажити

17. Регіональна політика як предмет науково-теоретичного аналізу
Автор: Бабінова О. / завантажити

18. Місто-регіон: аргументи за і проти
Автор: Малиновський В. / завантажити

19. Особливості регіонального управління в Україні в контексті сучасної кризи
Автор: Бабич А. / завантажити

20. Структура ринку місцевих запозичень в Україні
Автор: Дяченко С. / завантажити

21. Проблеми розробки модельного статуту територіальної громади в Україні
Автор: Заяць Д. / завантажити

22. Створення, розширення та діяльність Північноатлантичного Альянсу (НАТО)
Автор: Грицяк І., Камінська Т. / завантажити

23. Політичний плюралізм як умова розвитку демократичної держави: європейський досвід
Автори: Гонюкова Л. / завантажити

24. Історія становлення інституту парламентаризму в Україні
Автор: Максимець Б. / завантажити

25. Стратегічне співтовариство в політичній структурі систем національної та міжнародної безпеки
Автор: Полтораков О. / завантажити

26. Особливості сучасного етапу законодавчого пошуку засад боротьби з корупцією та регулювання лобістської діяльності
Автор: Гнатенко Н. / завантажити

27. Передумови виникнення корупційних проявів серед співробітників органів внутрішніх справ
Автор: Савчук М. / завантажити

28. Соціальний діалог як інструмент підвищення довіри громадян до органів державної влади
Автор: Петроє О. / завантажити

29. Теоретико-організаційні основи реформування пенсійної системи України
Автор: Толуб’як В. / завантажити

30. Парадигма постмодернізму в управлінні здоров’ям населення: спроба усвідомлення
Автор: Фойгт Н. / завантажити

31. Моніторинг у державно-громадському управлінні якістю вищої освіти: сутність, специфіка, особливості
Автор: Шевченко С. / завантажити

32. Основні проблеми та напрями залучення молоді до державної служби
Автор: Плоский К. /завантажити

33. Інноваційні моделі державного управління освітою на шляху до створення громадянського суспільства в Україні
Автор: Усенко О.  / завантажити

34. Поняття та правове регулювання недержавного пенсійного забезпечення
Автор: Філіпчук П. / завантажити

35. Докторська дисертація з державного управління: методологічні проблеми
Автор: Сурмін Ю., Шпильовий І. / завантажити

36. Адаптація зарубіжного досвіду у сфері розвитку інституту праці в державному управлінні України
Автор: Романова З. / завантажитиКорисні посилання:
 
© Національна академія державного управління при Президентові України