ISSN 2518-7368 (Online), ISSN 2310-2837 (Print)
 УКР    ENG   
Вісник
Національної академії державного управління при Президентові України
Vìsnik Nacìonal’noï akademìï deržavnogo upravlìnnâ pri Prezidentovì Ukraïni (Online)
Bulletin of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

Серія “Державне управління”:

ВИПУСК № 1 / 2010

Зміст
(завантажити файл змісту):

1. Моделі оцінювання у сфері державного управління
Автор: Кравчук І. / завантажити

2. Прозорість як важливий чинник модернізації державного управління
Автор: Пухкал О. / завантажити

3. Стратегічні підходи до оптимізації структур органів державної влади в сучасних умовах суспільного розвитку
Автор: Рачинський А. / завантажити

4. Надання управлінських послуг населенню: аналіз європейського досвіду
Автор: Соловйов В. / завантажити

5. Аналіз дослідження проблеми еліт у державному управлінні України
Автор: Сурай І. / завантажити

6. Соціокультурна зумовленість особливостей демократичного реформування Української держави
Автор: Суший О. / завантажити

7. Удосконалення процедури атестації державних службовців: порівняльно-правовий аналіз
Автори: Пархоменко-Куцевіл О. / завантажити

8. Державне гарантування вкладів та проблеми асиметричності інформації в банківському секторі
Автор: Яценко С. / завантажити

9. Розвиток фінансових ринків на пострадянському просторі: порівняльний аналіз
Автор: Балдич Н. / завантажити

10. Концептуальні засади державного регулювання у сфері промислової власності в Україні
Автори: Гусєв В., Онисько Є. / завантажити

11. Інститути громадянського суспільства як суб’єкти громадського фінансового контролю
Автор: Дмитренко Г. / завантажити

12. Концептуальні засади державної житлової політики
Автор: Олійник Н. / завантажити

13. Методи моделювання динаміки соціально-економічних систем
Автор: Половцев О. / завантажити

14. Державні механізми протидії рейдерству в корпортивному секторі економіки України: принципи та пріоритети запровадження
Автор: Сафронова О. / завантажити

15. Концепція фінансового механізму в системі пенсійного забезпечення
Автор: Толуб’як В. / завантажити

16. Правовий режим надзвичайного стану як механізм державного регулювання соціальних конфліктів
Автор: Протасенко К. / завантажити

17. Принципи та функції спеціальних режимів оподаткування в системі державного регулювання економіки
Автор: Слюсар А. / завантажити

17. Формування туристичного бренда як фактор регіональної політики
Автор: Басюк Д. / завантажити

18. Поняття та сутність моніторингу в системі регіонального управління
Автор: Валентюк І. / завантажити

19. Формування інституційних передумов ефективної діяльності громадян в Україні
Автор: Скиба М. / завантажити

20. Державне регулювання та державна підтримка місцевого самоврядування в Україні
Автор: Шарий В. / завантажити

21. Оцінювання відповідності актів органів місцевого самоврядування принципам державної регуляторної політики
Автор: Горбик В. / завантажити

22. Особливості методології формування управлінських рішень органами місцевого самоврядування
Автори: Якимчук С. / завантажити

23. Політико-адміністративні аспекти формування громадянського суспільства в транзистивних суспільствах
Автори: Голубь В. / завантажити

24. Співвідношення понять політичного дискурсу та політичної комунікації
Автор: Кадлубович Т. / завантажити

25. Вплив демократичних чинників на вироблення суспільної політики
Автор: Купрій В. / завантажити

26. Запровадження інституту лобіювання в Україні: законодавчі та державно-управлінські аспекти
Автор: Федоренко В. / завантажити

27. Особливості взаємодії та взаємовпливу політичного лідерства і державного управління в контексті конституційних реформ в Україні
Автор: Батушан В. / завантажити

28. Окремі аспекти проблеми політичної відповідальності народних депутатів України на сучасному етапі розвитку українського парламентаризму
Автор: Гнатенко Н. / завантажити

29. Політична корупція в системі державного управління: українські реалії
Автор: Тіньков А. / завантажити

30. Генезис судової реформи в Україні як складова розбудови правової держави
Автори: Шутович В., Бесєдіна Н., Ус І. / завантажити

31. Підходи щодо побудови гуманітарної парадигми забезпечення національної безпеки
Автор: Валіхновський Р. / завантажити

32. Резерви поліпшення здовор’я населення засобами управлінського впливу на переважні життєві стратегії в умовах соціальної нестабільності
Автор: Федько О. / завантажити

33. Розвиток добровільного медичного страхування як позабюджетного джерела фінансування галузі охорони здоров’я в Україні
Автор: Ляховченко Л. / завантажити

34. Реформування системи соціального забезпечення як механізм формування засад розвитку середнього класу в Україні
Автор: Мельник О. / завантажитиКорисні посилання:
 
© Національна академія державного управління при Президентові України