ISSN 2518-7368 (Online), ISSN 2310-2837 (Print)
 УКР    ENG    РУС
Вісник
Національної академії державного управління при Президентові України
Vìsnik Nacìonal’noï akademìï deržavnogo upravlìnnâ pri Prezidentovì Ukraïni (Online)
Bulletin of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

Про журнал

Рік заснування: 1996 р.

Тематична спрямованість: висвітлення результатів науково-дослідних робіт, результатів теоретичних і прикладних досліджень учених, фахівців, викладачів, докторантів, аспірантів, здобувачів з питань державного управління, політології та філософії, а також забезпечення інформаційних потреб суспільства в знаннях, одержаних у процесі науково-дослідницької діяльності.

Періодичність: 4 рази на рік.

Мова видання: українська, російська, англійська.

Засновник і видавець: Національна академія державного управління при Президентові України.

Реєстрація в Міжнародному центрі ISSN: 2310-2837.

Свідоцтво про державну реєстрацію: як друкований засіб масової інформації Вісникзареєстрований Міністерством України у справах преси та інформації 03.01.1996 р. (серія КВ № 1780); перереєстрований Міністерством юстиції України 13.08.2010 р. (серія КВ № 17064-5834ПР).

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.12.2015 р. № 1328

Вісник включено до Переліку наукових фахових видань України з галузі науки “Державне управління”.

Редколегія Вісника. До складу редакційної колегії Вісника входять і активно беруть участь у його формуванні відомі у своїх галузях вчені України та зарубіжних країн (Канада, Республіка Польща, Словацька Республіка, Швейцарська Конфедерація, Сполучені Штати Америки, Федеративна Республіка Німеччина, Грузія, Азербайджанська Республіка, Республіка Казахстан, Латвійська Республіка, Ізраїль.).

Головний редактор виданняКуйбіда Василь Степанович, доктор наук з державного управління, професор, заслужений юрист України, президент Національної академії державного управління при Президентові України

Представлення в мережі Інтернет:

З 2009 р. усі електронні версії видання «Вісник Національної академії державного управління при Президентові України» передаються на зберігання до Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського НАН України і представлені на порталі в інформаційному ресурсі «Наукова періодика України».

З 2015 р. видання включено до загальнодержавної реферативної бази даних «Україніка наукова» та українського реферативного журналу «Джерело»

З 2013 р. Вісник індексується Index Copernicus (ICV 2017 = 60.97) https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=32258&lang=en, а з 2015 р. – Google Scholar.

Вісник у General Impact Factor та в Universal Impact Factor.

Передплата: З 2008 р. видання включене до Каталогу видань України (передплатний індекс 48335)Корисні посилання:
 
© Національна академія державного управління при Президентові України