ISSN 2518-7368 (Online), ISSN 2310-2837 (Print)
 УКР    ENG   
Вісник
Національної академії державного управління при Президентові України
Vìsnik Nacìonal’noï akademìï deržavnogo upravlìnnâ pri Prezidentovì Ukraïni (Online)
Bulletin of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

Про журнал

 

 

Рік заснування: 1996 р.

Тематична спрямованість: висвітлення результатів науково-дослідних робіт, результатів теоретичних і прикладних досліджень учених, науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів у галузі знань “Публічне управління та адміністрування”.

Періодичність: 4 рази на рік.

Мова видання: українська, англійська.

Засновник і видавець: Національна академія державного управління при Президентові України.

Реєстрація в Міжнародному центрі ISSN: 2310-2837.

Свідоцтво про державну реєстрацію: як друкований засіб масової інформації Вісник зареєстрований Міністерством України у справах преси та інформації 03.01.1996 р. (серія КВ № 1780); перереєстрований Міністерством юстиції України 13.08.2010 р. (серія КВ № 17064-5834ПР); 19.04.2019 р. (серія КВ № 23866-13706Р).

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.12.2015 р. № 1328 Вісник включено до Переліку наукових фахових видань України в галузі науки “Державне управління”.

Редколегія Вісника. До складу редакційної колегії Вісника входять і активно беруть участь у його формуванні відомі у своїх галузях вчені України та зарубіжних країн.

Головний редактор виданняКарпенко Олександр Валентинович, доктор наук з державного управління, доцент,  завідувач кафедри інформаційної політики та цифрових технологій Національної академії державного управління при Президентові України

Представлення в мережі Інтернет:

З 2009 р. усі електронні версії видання «Вісник Національної академії державного управління при Президентові України» передаються на зберігання до Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського НАН України і представлені на порталі в інформаційному ресурсі «Наукова періодика України».

З 2015 р. видання включено до загальнодержавної реферативної бази даних «Україніка наукова» та українського реферативного журналу «Джерело»

З 2013 р. Вісник індексується Index Copernicus (ICV 2018 = 64.62)

Передплата: З 2008 р. видання включене до Каталогу видань України (передплатний індекс 48335)Корисні посилання:
 
© Національна академія державного управління при Президентові України