ISSN 2518-7368 (Online), ISSN 2310-2837 (Print)
 УКР    ENG   
Вісник
Національної академії державного управління при Президентові України
Vìsnik Nacìonal’noï akademìï deržavnogo upravlìnnâ pri Prezidentovì Ukraïni (Online)
Bulletin of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

Серія “Державне управління”:

ВИПУСК № 3 / 2010

Зміст
(завантажити файл змісту):

1. Лідерство як якісна характеристика особистості чи інституції
Автори: Гончарук Н., Сурай І. / завантажити

2. Соціальна відповідальність політико-управлінської еліти за умов демократизації управління в Україні (на досвіді ЄС)
Автор: Пірен М. / завантажити

3. Національна ідея сучасної України: проблеми та перспективи формування
Автор: Карлова В. / завантажити

4. Еволюція порівняльного публічного (державного) адміністрування наприкінці ХХ – на початку ХХІ століть
Автор: Кондратюк Т. / завантажити

5. Вітчизняна бюрократія та її роль у процесах модернізації державного управління
Автор: Рачинський А., Пантелейчук І. / завантажити

6. Соціокультурна метрика і топологія як теоретико-методологічне підгрунтя аналізу державності
Автор: Суший О. / завантажити

7. Теоретико-методологічні засади становлення стратегічного управління в контексті сучасних дослідницьких підходів
Автор: Бортейчук Р. / завантажити

8. Оцінка ефективності системи кадрового менеджменту в Збройних Силах України
Автор: Устименко О. / завантажити

9. Проблеми підвищення кваліфікації міських голів
Автор: Чайка Л. / завантажити

10. Перспективи застосування загальної схеми оцінювання (CAF) в Україні
Автор: Кравчук І. / завантажити

11. Національні комісії з регулювання природних монополій у системі центральних органів виконавчої влади: проблеми нормопроектного та управлінського забезпечення
Автор: Федоренко В. / завантажити

12. Забезпечення продовольством населення України та шляхи його гарантування в сучасних умовах
Автор: Фролов А. / завантажити

13. Підходи до вирішення завдання оцінювання ефективності захисту інформації в системі електронного урядування
Автор: Янчук В. / завантажити

14. Методологічні засади дослідження проблем державного регулювання фінансових ринків
Автор: Балдич Н. / завантажити

15. Удосконалення непрямого оподаткування в Україні
Автор: Крушельницька Т. / завантажити

16. Розвиток депозитарної системи України в контексті державної політики протидії корпоративному рейдерству
Автор: Сафронова О. / завантажити

17. Удосконалення механізму формування фінансових ресурсів системи пенсійного забезпечення України
Автор: Толуб’як В. / завантажити

18. Державне управління ризиками у фінансовій сфері виконавчої гілки влади України
Автор: Шарий В., Таран В. / завантажити

19. Система органів місцевого самоврядування регіону: динамічна модель структури
Автор: Лебединська О., Вакуленко В., Колтун В. / завантажити

20. Державне регулювання розвитку регіону: проблеми та перспективи
Автор: Лебединська О., Валентюк І. / завантажити

21. Окремі аспекти нормативно-правового забезпечення регіонального розвитку в Україні
Автор: Бабінова О. / завантажити

22. Рефлексивний підхід в організації діяльності органу місцевого самоврядування
Автор: Борщ Г. / завантажити

23. Підходи щодо організації влади на первинному рівні публічного управління України
Автори: Малиновський В. / завантажити

24. Державна політика у сфері реформування місцевого самоврядування: історико-правовий аспект
Автори: Слобожан О. / завантажити

25. Консультаційні цінності аналізу політики
Автор: Купрій В. / завантажити

26. Оптимізація механізмів участі громадськості в державному управлінні на сучасному етапі державотворення
Автор: Гирик М. / завантажити

27. Роль громадських організацій у протидії політичній корупції
Автор: Тіньков А. / завантажити

28. Соціальний капітал у сфері охорони громадського здоров’я та причини його девальвації в Україні
Автори: Солоненко І., Жаліло Л., Мартинюк О. / завантажити

29. Зарубіжний досвід державної політики охорони репродуктивного здоров’я
Автор: Мокрецов С. / завантажити

30. Сучасний стан та пріоритетні напрями державної політики щодо розвитку національної моделі соціального діалогу в Україні
Автори: Петроє О., Осовий Г., Варениця В. / завантажити

31. Міграційні процеси в системі державного регулювання демографічної безпеки України
Автор: Рой І. / завантажити

32. Формування штатного кадрового резерву як перспективний напрям забезпечення державної служби кадрами нової генерації
Автор: Мостовий Г., Бабаєв В. / завантажити

33. Роль молодіжних громадських організацій у сучасній практиці врядування в Україні
Автор: Мартин Н. / завантажитиКорисні посилання:
 
© Національна академія державного управління при Президентові України