ISSN 2518-7368 (Online), ISSN 2310-2837 (Print)
 УКР    ENG   
Вісник
Національної академії державного управління при Президентові України
Vìsnik Nacìonal’noï akademìï deržavnogo upravlìnnâ pri Prezidentovì Ukraïni (Online)
Bulletin of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

Серія “Державне управління”:

ВИПУСК № 4 / 2010

Зміст
(завантажити файл змісту):

1. Глобальний тероризм як виклик суспільному розвитку
Автор: Войтович Р. / завантажити

2. Проблеми формування загальнонаціональної ідеології в Україні
Автор: Карлова В. / завантажити

3. Методологічні основи дослідження проблем еліт у державному управлінні
Автор: Сурай І. / завантажити

4. Концептуалізація феномену репутації в державно-управлінському вимірі
Автор: Федорів Т. / завантажити

5. Еліта як суспільний феномен
Автор: Григорчак І. / завантажити

6. Удосконалення системи професійного навчання державних службовців: інноваційно-інформаційний аспект
Автор: Крушельницька Т., Пригородова С. / завантажити

7. Удосконалення кадрового забезпечення місцевого самоврядування шляхом використання статутів  територіальних громад
Автор: Зайцева І. / завантажити

8. Основні чинники формування державної науково-технологічної політики
Автор: Бублик  С. / завантажити

9. Оцінювання державної політики в Україні
Автор: Кравчук  І. / завантажити

10. Суперечності у сфері державного управління податковою системою та напрями їх вирішення
Автор: Крушельницька Т. / завантажити

11. Елементарний суб’єкт у складі об’єкта  державного регулювання системи забезпечення транспортної  безпеки України
Автор: Сапронов  О. / завантажити

12. Шляхи удосконалення інформаційно-аналітичної діяльності в системі державного управління України
Автор: Пугач  А. / завантажити

13. Інституціоналізація державного регулювання сфери забезпечення якісним продовольством населення України
Автор: Фролов  А. / завантажити

14. Державне коригування збоїв ринкового механізму саморегулювання в житловій сфері
Автор: Олійник  Н. / завантажити

15. Завдання та принципи державного регулювання ринку корпоративного контролю в Україні
Автор: Сафронова  О. / завантажити

16. Приватизація як інструмент структурних перетворень в економіці України: поняття, основні проблеми та шляхи їх вирішення
Автор: Скиба  М. / завантажити

17. Світова фінансова криза: виклики та висновки для пенсійних фондів
Автор: Толуб’як  В. / завантажити

18. Теорії регіонального розвитку та їх еволюція як основа сучасного регіонального управління
Автор: Дегтярьова І. / завантажити

19. Емерджентність системи місцевого самоврядування міста
Автор: Колтун  В. / завантажити

20. Регіональне самоврядування в Україні:  підходи до запровадження
Автор: Малиновський  В. / завантажити

21. Модернізаційна парадигма управління економічним розвитком територіальних спільнот базового рівня
Автор: Монастирський  Г. / завантажити

22. Еволюція та характерні ознаки децентралізації  публічного управління
Автор: Пасічник М. / завантажити

23. Демократія та національна ідентичність як комунікація  влади і суспільства
Автори: Рубан Ю. / завантажити

24. Політичний маркетинг у державному управлінні: сутність, методологія впровадження, проблемне поле
Автори: Шубін  С. / завантажити

25. Запобігання негативному впливу старіння населення України на фінансово-економічні параметри суспільства
Автор: Крентовська О. / завантажити

26. Удосконалення механізму державного замовлення  на підготовку спеціалістів з вищою освітою як напрям підвищення ефективності використання трудового потенціалу країни
Автор: Мороз  В. / завантажити

27. Вплив соціального діалогу на показники соціально-економічного розвитку країни: зарубіжний досвід
Автор: Петроє О. / завантажити

28. Становлення міжгалузевої взаємодії у державній освітній політиці України з питань забезпечення здорового способу життя молоді
Автор: Шиян  О. / завантажити

29. Розробка моделі оцінювання наукового супроводу прийняття управлінського рішення у сфері охорони здоров’я на регіональному рівні
Автор: Шкробанець І. / завантажити

30. Повноваження місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування у сфері охорони громадського здоров’я: сутність поняття
Автор: Васюк Н. / завантажити

31. Європейське врядування з точки зору теорії ігор
Автор: Оржель  О. / завантажитиКорисні посилання:
 
© Національна академія державного управління при Президентові України