ISSN 2518-7368 (Online), ISSN 2310-2837 (Print)
 УКР    ENG   
Вісник
Національної академії державного управління при Президентові України
Vìsnik Nacìonal’noï akademìï deržavnogo upravlìnnâ pri Prezidentovì Ukraïni (Online)
Bulletin of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

Серія “Державне управління”:

Випуск № 1 / 2011

Зміст
(завантажити файл змісту):

1. Глобальна контракція як засіб здійснення глобальної інтеграції та її вплив на державне управління
Автор: Войтович  Р. / завантажити

2. Реформування Української держави як виклик сьогодення
Автор: Гошовська  В., Пашко  Л. / завантажити

3. Вимоги до успішного державно-управлінського реформування
Автор: Сурмін  Ю. / завантажити

4. Коучинг як прикладна технологія державного управління
Автор: Гурієвська  В. / завантажити

4. Місце та роль гуманітарного простору держави  у формуванні національної самосвідомості
Автор: Карлова  В. / завантажити

5. Стратегічна роль персоналу органів державної  влади у подоланні кризи
Автор: Рачинський  А. / завантажити

6. Посади в системі державного управління України
Автор: Сурай  І. / завантажити

7. Нормативно-процедурний аспект проходження  державної служби як предмет наукового дослідження
Автор: Єремійчук  О.  / завантажити

8. Тенденції до самоорганізації молодих державних службовців: на перехресті державної служби та громадянського суспільства
Автор: Піддубчак О. / завантажити

9. Глобальна екологічна проблема в системі національної безпеки
Автор: Загорський  В., Ліпенцев  А., Борщук  Є. / завантажити

10. Китай: нові виміри національної безпеки
Автор: Мандрагеля  В. / завантажити

11. Оцінювання використання фондів ЄС у Словацькій Республіці
Автор: Кравчук  І. / завантажити

12. Інструменти європейського врядування: відкритий метод координації
Автор: Оржель  О. / завантажити

13. Громадська експертиза: стратегія сприяння
Автор: Мартинець  Н. / завантажити

14. Сутність зовнішньоекономічної політики та її вплив на розвиток національного господарства
Автор: Борисенко О. / завантажити

15. Економічне зростання і соціальний прогрес
Автор: Мироненко М. / завантажити

16. Розвиток інфраструктури ринку житла в Україні: актуальні проблеми та напрями державного регулювання
Автор: Олійник Н. / завантажити

17. Розвиток інституційних засад державного представництва в органах управління акціонерних товариств  України
Автор: Сафронова О. / завантажити

18. Вплив структури національного виробництва на розвиток внутрішнього ринку України
Автор: Соколова О. / завантажити

19. Науково-практичні аспекти державно-управлінського впливу на розвиток ринку житла України
Автор: Кошева А. / завантажити

20. Теоретичні підходи до формування та реалізації державної інноваційної товарної політики
Автор: Козубенко Л. / завантажити

21. Реалізація принципу відкритості як інструмент практичного здійснення децентралізації влади
Автори: Мельтюхова  Н, Ваніна Я. / завантажити

22. Політична відповідальність публічно-владних інституцій у системі соціальної відповідальності
Автор: Мельниченко В. / завантажити

23. Демократія як чинник політичної єдності
Автори: Рубан Ю. / завантажити

24. Проблеми політичного маркетингового дослідження в державному управлінні
Автори: Шубін  С. / завантажити

25. Взаємозв’язок відповідальності та успіху в політико-управлінській діяльності
Автор: Плецан Х. / завантажити

26. Державне регулювання фінансового забезпечення пенсійних систем: досвід країн Європейського Союзу
Автори: Скуратівський  В., Линдюк О. / завантажити

27. Регулювання інвестиційних ризиків у системі недержавного пенсійного забезпечення
Автор: Балдич Н. / завантажити

28. Вплив демографічної кризи на систему соціального захисту
Автор: Кравченко М. / завантажити

29. Міжнародні стандарти та механізми інституціоналізації європейського соціального діалогу в галузі державного управління
Автор: Петроє О. / завантажити

30. Розвиток організаційно-правових засад  державного управління охороною громадського здоров’я на регіональному та місцевому рівнях в Україні
Автори: Пак  С.,  Солоненко І. / завантажити

31. Викладання навчальної дисципліни “Державне управління економічною безпекою”: зарубіжний та вітчизняний досвід
Автор: Чернятевич  Я. / завантажити

32. Теоретичні засади побудови системи державного контролю
Автор: Пушко-Цибуляк Є. / завантажити

33. “Поліетнічність” і “державне управління”:спроба теоретичного обґрунтування взаємозв’язку понять
Автор: Коваль  В. / завантажити

34. Мировой рынок наукоемких технологий
Автор: Пелих  С., Бородинская  Е. / завантажити

35. Реорганізація системи державного фінансового контролю в контексті адміністративної реформи в Україні
Автор: Пісьмаченко  Л., Косинський Р. / завантажитиКорисні посилання:
 
© Національна академія державного управління при Президентові України