ISSN 2518-7368 (Online), ISSN 2310-2837 (Print)
 УКР    ENG   
Вісник
Національної академії державного управління при Президентові України
Vìsnik Nacìonal’noï akademìï deržavnogo upravlìnnâ pri Prezidentovì Ukraïni (Online)
Bulletin of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

Серія “Державне управління”:

Випуск № 3 / 2011

Зміст
(завантажити файл змісту):

1. Теорія безпеки та інститути (про вибір методологічної основи наукового дослідження системи національної безпеки)
Автори: Абрамов  В., Мошинський  Р. / завантажити

2. Трансформація системи державного управління в умовах глобальної інтеграції
Автори: Войтович Р. / завантажити

3. Системні фактори впливу в системі парламентаризму
Автор: Гурієвська В. / завантажити

4. Держава в зовнішньому середовищі: закони і закономірності глобального розвитку
Автор: Лозовицький О. / завантажити

5. Науково-експертний супровід державного управління: зарубіжний досвід
Автор: Марутян Р. / завантажити

6. Зміст поняття “вольності” в українській традиції і дослідницькій інтерпретації
Автор: Олійник О. / завантажити

7. Стратегічне і державне управління: позиціонування
Автор: Сельський  А. / завантажити

8. Міждисциплінарні дослідження державного управління: архетипний напрям
Автор: Суший О.  / завантажити

9. Концепція сталого розвитку як принцип цілепокладання в публічному управлінні
Автор: Мамонов І. / завантажити

10. Професійна освіта державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування: акмеологічний підхід
Автор: Пашко Л. / завантажити

11. Сутність і застосування експертно-консультативних технологій у системі державної служби при прийнятті політико-управлінських рішень
Автор: Ринковий Т. / завантажити

12. Cистема оцінювання використання структурних фондів ЄС у Болгарії
Автор: Кравчук І. / завантажити

13. Проблеми та суперечності реалізації антикорупційної політики в Україні
Автор: Купрійчук  В. / завантажити

14. Проблеми формування системи державного управління у сфері виконання покарань
Автор: Ребкало  М. / завантажити

15. Запровадження системи управління якістю в органах внутрішніх справ України на основі міжнародних стандартів
Автор: Булковський Т. / завантажити

16. Удосконалення механізмів  оподаткування інноваційної діяльності в Україні в контексті світового досвіду
Автор: Гаман М., Крушельницька Т. / завантажити

17. Характеристика інформації на фінансових ринках: уточнення понять
Автор: Балдич Н. / завантажити

18. Спеціальні економічні зони як інструмент активізації інвестиційно-інноваційної діяльності:  теоретико – прикладний аспект
Автор: Скиба М. / завантажити

19. Особливості здійснення контролю в процесі управління розвитком регіону
Автор: Валентюк  І. / завантажити

20. Інноваційні технології роботи місцевої влади з органами самоорганізації населення
Автор: Могильний С. / завантажити

21. Територіальний вимір згуртування ЄС
Автор: Оржель О. / завантажити

22. Політична стабільність і політична безпека: характер та механізми взаємозв’язку
Автори: Ребкало В, Шахов В. / завантажити

23. Перспективи громадсько-політичних рухів як суб’єктної складової еволюції громадянського суспільства
Автор: Бондаренко М. / завантажити

24. Формування публічної політики як механізму протидії політичним маніпулюванням у прийнятті політико-управлінських рішень
Автори: Кохан А. / завантажити

25. Інституційне забезпечення виконання угоди про асоціацію Україна – ЄС
Автори: Трюхан В. / завантажити

26. Соціальна безпека українського суспільства та шляхи її забезпечення
Автори: Скуратівський В., Линдюк О. / завантажити

27. Проблема соціального відчуження в умовах суспільних трансформацій
Автор: Горбатюк С. / завантажити

28. Концептуальні засади міжнародного досвіду провадження сімейної політики держави
Автор: Кондратюк Т. / завантажити

29. Психологічна підготовка керівних кадрів освіти: актуальні питання формулювання мети і завдань
Автор: Молчанова Ю. / завантажити

30. Державна політика забезпечення рівних прав і можливостей у контексті інтегрування концепцій гендерної рівності  та соціальної справедливості
Автор: Москаленко С. / завантажити

31. Проблеми застосування системного підходу в державному управлінні загальною середньою освітою України
Автор: Паращенко Л. / завантажити

32. Передумови розвитку соціального діалогу в державному управлінні України
Автор: Петроє О. / завантажити

33. Управлінські проблеми охорони здоров’я населення похилого віку в межах територіальних громад: баланс між формальним і неформальним секторами
Автор: Фойгт Н. / завантажити

34. Стратегія розвитку регіональної системи освіти
Автор: Юрчук Л. / завантажити

35. Механізми регулювання взаємодії освіти та ринку праці: зарубіжний досвід
Автор: Дяків О. / завантажити

36. Теоретичний аналіз спеціального понятійного апарату на відповідність завданням забезпечення прав дітей-інвалідів в Україні
Автор: Корнієнко С. / завантажити

37. Взаємодія влади та громадських організацій щодо розвитку системи освіти на регіональному рівні
Автор: Курило Орест-Мар’ян / завантажити

38. Економічна безпека підприємства як чинник ефективного корпоративного управління
Автор: Малащенко В. / завантажитиКорисні посилання:
 
© Національна академія державного управління при Президентові України