ISSN 2518-7368 (Online), ISSN 2310-2837 (Print)
 УКР    ENG   
Вісник
Національної академії державного управління при Президентові України
Vìsnik Nacìonal’noï akademìï deržavnogo upravlìnnâ pri Prezidentovì Ukraïni (Online)
Bulletin of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

Серія “Державне управління”:

Випуск № 1 / 2012

Розділи журналу:

  • Філософія, методологія, теорія та історія державного управління;
  • Державна служба, служба в органах місцевого самоврядування;
  • Механізми державного управління;
  • Економіка та управління підприємствами і національним господарством;
  • Регіональне управління та місцеве самоврядування;
  • Політологія і право;
  • Соціальна та гуманітарна політика;
  • Дослідження. Розробки. Проекти.

Автори статей:

Ковбасюк Ю., Войтович Р., Матвєєва Л., Пашко Л., Мороз  В., Олійник  О., Сельський  А., Суший  О., Надоша О., Рачинський  А., Сіцінський  А., Петросова  О., Карлова  В., Семенченко  А., Журавльов  А., Оржель  О., Сіцінська  М., Клименко Н., Руднєва В., Шульга В., Амосов О., Коваленко М., Балдич Н., Сафронова  О., Соколова О., Лобас І., Гарькавий  І., Колтун  В., Лозовицький  О., Мельниченко В., Крейденко  В., Сибіга  І., Солоненко  І., Солоненко  Н., Торбас  О., Купрійчук  В., Петроє  О., Шульга Н., Холодок  В., Коваль  В., Кравчук   І. , Попович  Н., Шевцов  О.

Зміст
(завантажити файл змісту):

1. Наука державного управління в умовах системних  державно-управлінських реформ і суспільних трансформацій
Автор: Ковбасюк Ю. / завантажити

2. Глобалізація як універсальна форма історичної динаміки перехідних суспільств
Автор: Войтович Р. / завантажити

3. Періодизація виконання Верховною Радою УРСР контрольної функції: радянська доба
Автор: Матвєєва Л., Пашко Л. / завантажити

4. Застосування наукового інструментарію інституціоналізму в межах науки державного управління: теоретико-методологічний аспект
Автор: Мороз  В. / завантажити

5. Традиції врядування у національному державотворенні: міфи й реальність
Автор: Олійник  О. / завантажити

6. Концепція стратегічного управління в управлінській діяльності
Автор: Сельський  А. / завантажити

7. Психосоціальна культура як практика і механізм розвитку суспільно-владних відносин
Автори: Суший  О. / завантажити

8. Теоретико-методологічний аналіз державного управління в умовах сталого розвитку
Автор: Надоша О. / завантажити

9. Теоретико-методологічний аналіз державного управління в умовах сталого розвитку
Автор: Рачинський  А. / завантажити

10. Концептуальні засади розробки Національної стратегії формування  Президентського кадрового резерву сектору безпеки України
Автор: Сіцінський  А., Петросова  О. / завантажити

11. Національна еліта як суб’єкт державотворення: український досвід
Автор: Карлова  В. / завантажити

12. Вимірювальна система розвитку інформаційного суспільства та електронного врядування: інструмент формування й реалізації державної політики і протидії корупції
Автор: Семенченко  А., Журавльов  А. / завантажити

13. Європейська політика згуртування 2007-2013 років: вироблення та впровадження на національному рівні
Автор: Оржель  О. / завантажити

14. Цивільний контроль у системі державного управління сектором безпеки та можливі негативні наслідки його відсутності
Автор: Сіцінська  М. / завантажити

15. Окремі аспекти відповідальності за порушення бюджетного законодавства в Україні
Автор: Клименко Н. / завантажити

16. Публічна дипломатія: теоретичні основи застосування нової інформаційно-комунікаційної технології в державному управлінні
Автор: Руднєва В. / завантажити

17.Становлення та розвиток державного регулювання трансплантації в Україні
Автор: Шульга В./ завантажити

18. Підконтрольність Національного банку України та центральних банків зарубіжжя
Автори: Амосов О., Коваленко М. / завантажити

19. Роль саморегулівних організацій у зменшенні інформаційної асиметрії фінансових ринків
Автор: Балдич Н. / завантажити

20. Ризики реалізації державної приватизаційної політики в сучасних умовах України
Автор: Сафронова  О. / завантажити

21. Амортизаційна політика в системі антикризового регулювання економіки
Автор: Соколова О. / завантажити

22. Зарубіжний досвід державної підтримки венчурного інвестування інноваційної діяльності
Автор: Лобас І. / завантажити

23. Управління містообслуговуючою сферою:моделювання та технологічне забезпечення
Автор: Гарькавий  І. / завантажити

24. Організація взаємодії органів місцевого самоврядування з місцевими органами виконавчої влади у сфері надання муніципальних послуг
Автор: Колтун  В. / завантажити

25. Виборча система як імператив дієвості сучасного державотворення
Автор: Лозовицький  О. / завантажити

26. Забезпечення конституційності процесу реформування міжпоселенських територіальних утворень
Автор: Мельниченко В. / завантажити

27. Розподіл управлінських функцій між Президентом України та Кабінетом Міністрів України в контексті адміністративної реформи
Автор: Крейденко  В. / завантажити

28. Форми та методи впливу неурядових організацій на прийняття державно-владних рішень
Автор: Сибіга  І. / завантажити

29. Розвиток діяльності місцевих органів влади у сфері охорони здоров’я на рівні адміністративного району
Автори: Солоненко  І., Солоненко  Н., Торбас  О. /завантажити

30. Українська преса 1917-1920 років як джерело вивчення державотворчих процесів гуманітарного розвитку в добу національної революції
Автор: Купрійчук  В. / завантажити

31. Концептуалізація ідей соціального діалогу в зарубіжній суспільній думці
Автор: Петроє  О. / завантажити

32. Законодавче забезпечення і чинники, що впливають на стан сучасної освітньої політики в Україні
Автор: Шульга Н. / завантажити

33. Довірче управління об’єктами історико-культурної та природної спадщини: зарубіжний досвід
Автор: Холодок  В. / завантажити

34. Єдність мети, завдань та принципів державного управління у сфері розвитку поліетнічності
Автор: Коваль  В. / завантажити

35. Визначення “спроможності проводити оцінювання” (“evaluation capacity”) у державному управлінні
Автор: Кравчук   І.  / завантажити

36. Аргументативні аспекти стратегій комунікативної  взаємодії
Автор: Попович  Н. / завантажити

37. Технологічні аспекти впровадження концепції сервіс-орієнтованої архітектури у сфері державних електронних послуг
Автор: Шевцов  О. / завантажитиКорисні посилання:
 
© Національна академія державного управління при Президентові України