ISSN 2518-7368 (Online), ISSN 2310-2837 (Print)
 УКР    ENG   
Вісник
Національної академії державного управління при Президентові України
Vìsnik Nacìonal’noï akademìï deržavnogo upravlìnnâ pri Prezidentovì Ukraïni (Online)
Bulletin of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

Серія “Державне управління”:

Випуск № 2 / 2012

Розділи журналу:

  • Філософія, методологія, теорія та історія державного управління;
  • Державна служба, служба в органах місцевого самоврядування;
  • Механізми державного управління;
  • Економіка та управління підприємствами і національним господарством;
  • Регіональне управління та місцеве самоврядування;
  • Політологія і право;
  • Соціальна та гуманітарна політика;
  • Дослідження. Розробки. Проекти.

Автори статей:

Кравченко С., Пантелейчук І., Попок А., Купрійчук В., Оржель О., Сельський А., Свистович М., Гошовська В., Орлів М., Хожило І., Сіцінська М., Бабенко К., Бутенко С., Кулик Г., Разумей М., Фесянов П., Коваленко М., Сафронова О., Рябцев Г., Малащенко В., Пінчук А., Рудалєва Л., Шарий В., Юрчук Л., Сатов О., Тіщенко О., Рубан Ю., Жмудський Р., Нікіфорова І., Павлюк К., Петроє О., Корнієнко С., Мордань О., Гурієвська В., Кравчук І.,

Зміст
(завантажити файл змісту):

1. Напрями формування антикорупційної культури українського суспільства
Автор: Кравченко С., Пантелейчук І. / завантажити

2. Сучасні підходи до здійснення реформування державного управління: досвід зарубіжних країн
Автор: Попок А. / завантажити

3. Особливості формування та реалізації політики українських урядів у сфері кіномистецтва (1917-1920 рр.)
Автор: Купрійчук В. / завантажити

4. Консолідація українського суспільства на основі національної ідеї: перспективи й обмеження (з точки зору європейського досвіду)
Автор: Оржель О. /  завантажити

5. Стратегічне управління в розвитку державних організацій
Автор: Сельський А. / завантажити

6. Стратегічне планування в Україні: історія та проблеми впровадження
Автор: Свистович М. / завантажити

7. Методичне забезпечення формування і функціонування Президентського кадрового резерву “Нова еліта нації”
Автори: Гошовська В., Орлів М. / завантажити

8. Діяльність суб’єктів державного управління системою професійного навчання державних службовців в Україні
Автор: Хожило І. / завантажити

9. Демократичний цивільний контроль у контексті реформування сектору безпеки України
Автор: Сіцінська М. / завантажити

10. Діяльність арбітражних керуючих як об’єкт державного регулювання
Автор: Бабенко К. / завантажити

11. Порівняльний аналіз зарубіжних моделей акредитації лікувально-профілактичних закладів
Автор: Бутенко С. / завантажити

12. Класифікаційна модель системи ризиків у митній службі України] 91-98
Разумей Максим [Роль митної служби України у подоланні негативного сальдо зовнішньої торгівлі
Автор: Кулик Г. / завантажити

13. Роль митної служби України у подоланні негативного сальдо зовнішньої торгівлі
Автор: Разумей М. / завантажити

14. Система державного регулювання екологічної безпеки: сучасний стан та напрями вдосконалення (на прикладі Рівненської області)
Автор: Фесянов П. / завантажити

15. Удосконалення організаційної структури  банківського нагляду в Україні
Автор: Коваленко М. / завантажити

16. Державне сприяння розвитку системи корпоративного управління в комерційних банках України
Автор: Сафронова О. / завантажити

17. Державна політика розвитку ринку нафтопродуктів в Україні: розв’язання проблеми неповної конкуренції
Автор: Рябцев Г. / завантажити

18. Роль фінансового контролінгу в запобіганні фінансовому “лікінгу”
Автор: Малащенко В. / завантажити

19. Виникнення та еволюція державного управління ринками фінансових послуг на території України
Автор: Пінчук А. / завантажити

20. Державне регулювання інвестиційної діяльності банків на ринку цінних паперів
Автор: Рудалєва Л. / завантажити

21. Формування транзитивної парадигми реалізації державної політики органами місцевого самоврядування в Україні
Автор: Шарий В. / завантажити

22. Підвищення прозорості діяльності органів місцевого самоврядування в умовах дії Закону України “Про доступ до публічної інформації”: досвід Вінниччини
Автор: Юрчук Л. / завантажити

23. Інноваційний потенціал розвитку сільських територій та проблеми модернізації державного управління
Автор: Сатов О. / завантажити

24. Геоінформаційні системи – основа оцінювання міських територій органами місцевого самоврядування
Автор: Тіщенко О. / завантажити

25. Теоретико-методологічні засади дослідження політичної комунікації
Автор: Рубан Ю. / завантажити

26. Принцип політичної відповідальності влади: досвід демократичних країн
Автор: Жмудський Р. / завантажити

27. Політична конкуренція в теоріях демократії
Автор: Нікіфорова І. / завантажити

28. Діяльність неурядових громадських організацій у контексті забезпечення національної безпеки України
Автор: Павлюк К. / завантажити

29. Еволюція стандартів європейського соціального діалогу в договорах ЄС
Автор: Петроє О. / завантажити

30. Інклюзивна освіта як пріоритетний напрям державної політики України у сфері освіти дітей з інвалідністю
Автор: Корнієнко С. / завантажити

31. Об’єктивні чинники впливу на державну політику щодо соціального захисту дітей, які залишилися без піклування батьків
Автор: Мордань О. / завантажити

32. Рівні застосування прикладних психологічних технологій у системі парламентаризму
Автор: Гурієвська В. / завантажити

33. Роль міжнародних та національних професійних асоціацій у поширенні оцінювання політики і програм
Автор: Кравчук І. / завантажитиКорисні посилання:
 
© Національна академія державного управління при Президентові України