ISSN 2518-7368 (Online), ISSN 2310-2837 (Print)
 УКР    ENG   
Вісник
Національної академії державного управління при Президентові України
Vìsnik Nacìonal’noï akademìï deržavnogo upravlìnnâ pri Prezidentovì Ukraïni (Online)
Bulletin of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ
наукового фахового видання
“Вісник Національної академії
державного управління при Президентові України”


ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Карпенко Олександр Валентинович

доктор наук з державного управління, доцент

завідувач кафедри інформаційної політики та цифрових технологій Національної академії державного управління при Президентові України

 

 

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Кравченко Мілена В’ячеславівна

доктор наук з державного управління, професор

професор кафедри соціальної та гуманітарної політики Національної академії державного управління при Президентові України

 

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР

Наместнік Вікторія Василівна

кандидат наук з державного управління

доцент кафедри інформаційної політики та цифрових технологій Національної академії державного управління при Президентові України,

 

ЧЛЕНИ РЕДКОЛЕГІЇ

Білинська Марина Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України

віцепрезидент Національної академії державного управління при Президентові України

 

Ворона Петро Васильович

доктор наук з державного управління, доцент

перший проректор Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості

 

Домбровська Світлана Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України

начальник навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України

 

Іжа Микола Михайлович

доктор політичних наук, професор, заслужений працівник освіти України

директор Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

 

Загорський Володимир Степанович

доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії економічних наук України

директор Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

 

Рачинський Анатолій Петрович

доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України

учений секретар Національної академії державного управління при Президентові України

 

Ромін Андрій Вячеславович

доктор наук з державного управління, професор

начальник факультету пожежної безпеки Національного університету цивільного захисту України

 

Сиченко Віктор Володимирович

доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України

ректор Дніпровської академії неперервної освіти

 

Шведун Вікторія Олександрівна

 доктор наук з державного управління, професор

завідувач кафедри менеджменту навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України

 

Бартломійчик Микола

доктор філологічних наук,

професор кафедри електронної інженерії та транспорту, факультет електронної інженерії та менеджменту, Гданський університет технологій (Республіка Польща)

 

Полом Марчін

доктор філософії (PhD)

кафедра географії регіонального розвитку, факультет океанографії та географії, Інститут географії, , Гданський університет (Республіка Польща)

 

Тачановськи Якуб

доктор наук (Dr)

доцент Інституту географії та просторового управління Ягеллонського університету (м. Краків, Республіка Польща)

 Корисні посилання:
 
© Національна академія державного управління при Президентові України