ISSN 2518-7368 (Online), ISSN 2310-2837 (Print)
 УКР    ENG   
Вісник
Національної академії державного управління при Президентові України
Vìsnik Nacìonal’noï akademìï deržavnogo upravlìnnâ pri Prezidentovì Ukraïni (Online)
Bulletin of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

Серія “Державне управління”:

Випуск № 4 / 2012

Розділи журналу:

  • Філософія, методологія, теорія та історія державного управління;
  • Державна служба, служба в органах місцевого самоврядування;
  • Механізми державного управління;
  • Економіка та управління підприємствами і національним господарством;
  • Регіональне управління та місцеве самоврядування;
  • Політологія і право;
  • Соціальна та гуманітарна політика;
  • Дослідження. Розробки. Проекти;
  • Рецензії на наукові монографії.

Автори статей:

Баштанник В., Олійник О., Попович Н., Соловйов В., Суший О., Козакова О., Гошовська В., Гурієвська В., Калашник Н., Сурай І., Тимофієв В., Коновалова М., Пригородова С., Рожкова І., Жаліло Л., Мартинюк О., Медвідь М., Павлов Я., Меняйло В., Федорів Т., Балдич  Н., Сафронова О., Малиновський В., Шарий В., Глущенко Ю., Телешун  С., Ситник  С., Рейтерович І., Купрій В., Логунова М., Пшеничнюк О., Дакал А., Купрійчук В., Молчанова Ю., Петроє О., Дорошенко В., Степаненко С.

Зміст
(завантажити файл змісту):

1. Гуманізація публічного управління як імператив державно-управлінських трансформацій
Автор: Баштанник В. / завантажити

2. Врядування і державність: стан та деякі перспективи розвитку
Автор: Олійник О. / завантажити

3. Сучасний стан дискурсу теорії державного управління: наслідки та перспективи домінування парадигм
Автор: Попович Н. / завантажити

4. Корупція в державному управлінні як феномен глобалізованого світу
Автор: Соловйов В. / завантажити

5. Культура державного управління: сутність, складові та тенденції розвитку
Автор: Суший О. / завантажити

6. Теоретико-методологічні засади дослідження громадянських комунікацій
Автор: Козакова О. / завантажити

7. Спеціальність “Парламентаризм” у сучасних умовах підготовки керівних кадрів
Автори: Гошовська В. / завантажити

8. Соціально-психологічні аспекти формування та реалізації кадрової політики в державному управлінні
Автор: Гурієвська В. / завантажити

9. Самоосвіта державних службовців в історичній ретроспективі
Автор: Калашник Н. / завантажити

10. Формування й розвиток еліти в державному управлінні: досвід  Канади
Автор: Сурай І. / завантажити

11. Актуальні питання удосконалення кадрового потенціалу державної служби
Автор: Тимофієв В. / завантажити

12. Інноваційність у державній службі як чинник розвитку національної інноваційної системи України
Автор: Коновалова М./ завантажити

13. Реформа державної служби як складова адміністративної реформи в Україні
Автор: Пригородова С. / завантажити

14. Методологічні засади управління реформуванням системи охорони здоров’я в Україні: аспекти впровадження первинної медико-санітарної допомоги
Автори: Рожкова І., Жаліло Л., Мартинюк О. / завантажити

15. Шляхи вдосконалювання заходів державного регулюваннящодо запобігання та ліквідації конфліктів між правоохоронцями, які беруть участь у міжнародних миротворчих операціях
Автор: Медвідь М., Павлов Я. / завантажити

16. Комерціалізація результатів наукових досліджень вищих навчальних закладів України як пріоритет державної політики у сфері вищої освіти
Автор: Меняйло В. / завантажити

17. Репутаційні ризики та комунікаційний менеджмент в органах державної влади
Автор: Федорів Т. / завантажити

17. Інституційні основи європейської системи регулювання та нагляду за фінансовими ринками
Автор: Балдич  Н. / завантажити

18. Пріоритети державного регулювання діяльності банків з іноземним капіталом на ринку корпоративного контролю України
Автор: Сафронова О. / завантажити

19. Концептуалізація поняття “регіон”
Автор: Малиновський В. / завантажити

20. Сутність муніципальної політики як системи стратегічного управління самоврядною діяльністю
Автор: Шарий В. / завантажити

21. Розвиток міжбюджетних відносин як основи ресурсного забезпечення розвитку територій
Автор: Глущенко Ю. / завантажити

22. Публічна чи державна політика – вітчизняна дилема вибору
Автори: Телешун  С., Ситник  С., Рейтерович І. / завантажити

23. Аудит реалізації державної політики: розуміння та проблематика застосування
Автори: Купрій В. / завантажити

24. Наукове забезпечення процесу формування й реалізації державної політики в умовах модернізації українського суспільства
Автор: Логунова М., Пшеничнюк О. / завантажити

25. Зарубіжний досвід формування та реалізації державної політики щодо захисту прав дітей: роль інституту омбудсмана у справах дітей
Автор: Дакал А. / завантажити

26. Нормативно-правове забезпечення розвитку гуманітарної політики Західноукраїнської Народної Республіки (листопад 1918 – 1919 рік)
Автор: Купрійчук В. / завантажити

27. Професійні компетентності керівних кадрів сфери освіти
Автор: Молчанова Ю. / завантажити

28. Теорія соціального партнерства та її вплив на розвиток концепції соціального діалогу
Автор: Петроє О. / завантажити

29. Деякі ідеологічні засади державного розвитку України
Автор: Дорошенко В. / завантажити

30. Пріоритетне значення товарного виробництва для стабільного розвитку та подолання кризових явищ в економіці
Автор: Степаненко С. / завантажити

31. Рецензія на монографію Борисенко О.: “Зовнішньоекономічна політика держави: концепція, стратегія, механізми реалізації”
Автор: – / завантажити

32. Рецензія на монографію Гасюка І.: “Державне управління фізичною культурою та спортом: стан та перспективи розвитку”
Автор: – / завантажити

33. Рецензія на монографію Соловйова В.: “Запобігання і протидія корупції в державному управлінні України”
Автор: -  / завантажитиКорисні посилання:
 
© Національна академія державного управління при Президентові України