ISSN 2518-7368 (Online), ISSN 2310-2837 (Print)
 УКР    ENG   
Вісник
Національної академії державного управління при Президентові України
Vìsnik Nacìonal’noï akademìï deržavnogo upravlìnnâ pri Prezidentovì Ukraïni (Online)
Bulletin of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

Серія “Державне управління”:

Випуск № 1 / 2013

Розділи журналу:

  • Філософія, методологія, теорія та історія державного управління;
  • Державна служба, служба в органах місцевого самоврядування;
  • Механізми державного управління;
  • Економіка та управління підприємствами і національним господарством;
  • Регіональне управління та місцеве самоврядування;
  • Політологія і право;
  • Соціальна та гуманітарна політика;
  • Дослідження. Розробки. Проекти.

Автори статей:

Войтович Р., Пірен М.,  Кривокульська Н.,  Новак-Каляєва Л., Сурай І., Калашник Н., Семенченко А., Сельський А., Сіцінська М., Головін Р., Обуховська Т., Міненко В.,Криштоф Н.,  Степаненко С., Кравчун О., Малиновський В., Монастирський Г.,  Гарькавий І.,  Ляхоцький А., Ігнатенко О., Гурієвська В., Купрій В., Мельниченко В., Нестеряк Ю., Рачинська М., Абрамов В., Ганяк В., Дубич К., Купрійчук В.,  Голобор  Н., Коваленко С., Корнієнко С., Липовецька О., Дмитренко Г., Дармограй О. , Миргородська А.,  Ламах Е.

Зміст
(завантажити файл змісту):

1. Вплив глобальної демократії на розвиток системи державного управління перехідних суспільств
Автор: Войтович Р. / завантажити

2. Управлінський дискурс становлення нового державного управління: західний досвід для України
Автор: Пірен М. / завантажити

3. Адміністративний менеджмент у системі менеджменту органів державної влади
Автор: Кривокульська Н./ завантажити

4. Сучасні тенденції до конвергенції в концепціях державного управління
Автор: Новак-Каляєва Л. / завантажити

5. Важливість суспільно-демократичних цінностей у розбудові України (за матеріалами соціологічного дослідження)
Автор: Сурай І. / завантажити

6. Самоосвіта державних службовців як міжнародний стандарт здійснення державної служби: досвід Норвегії
Автор: Калашник Н. / завантажити

7. Організаційно-правові механізми державного управління розвитком електронного урядування в Україні: порівняльний аналіз та науково-методологічні підходи щодо їх удосконалення
Автори: Семенченко А. / завантажити

8. Оцінювання в запровадженні стратегічного управління
Автор: Сельський А. / завантажити

9. Проблеми українського суспільства у сфері цивільно-військових відносин
Автор: Сіцінська М. / завантажити

10. Адміністративні реформи провідних країн світу як механізм державного антикризового управління
Автор: Головін Р. / завантажити

11. Класифікація персональних даних та режиму доступу до них
Автор: Обуховська Т. / завантажити

12. Взаємодія механізмів державного регулювання і саморегулювання ринку праці в умовах інтеграції України у світову економіку
Автор: Міненко В. / завантажити

13. Реформи державного управління в системі технічного регулювання – запорука забезпечення виходу української продукції на зовнішні ринки
Автор:Криштоф Н. / завантажити

14. Організаційно-технологічний підхід до економічного забезпечення безкризового розвитку суспільства в наступництві поколінь
Автор: Степаненко С. / завантажити

15. Формування механізмів державного управління в контексті можливих інвестиційних загроз
Автор: Кравчун О. / завантажити

16. Регіональний рівень організації влади країн Європи: сучасний стан і тенденції розвитку
Автор: Малиновський В. / завантажити

17. Економіко-правове забезпечення адміністративно-територіальної реформи в Україні
Автор: Монастирський Г./ завантажити

18. Проблемно-орієнтований підхід до вдосконалення діяльності підприємств містообслуговуючої сфери
Автор: Гарькавий І. / завантажити

19. Аналіз інноваційного середовища у міських радах України
Автори: Ляхоцький А., Ігнатенко О. / завантажити

20. Можливості застосування процесуального підходу в системі парламентаризму
Автор: Гурієвська В. / завантажити

21. Аудит реалізації державної політики та громадська експертиза діяльності органів виконавчої влади
Автор: Купрій В. / завантажити

22. Правове забезпечення реформування системи центральних органів виконавчої влади в Україні: стан та перспективи
Автор: Мельниченко В. / завантажити

23. Моніторинг діяльності ЗМІ під час виборчої кампанії 2012 року в Україні: аналіз методології та результатів
Автори: Нестеряк Ю. / завантажити

24. Можливості формування механізму правового регулювання лобістської діяльності в Україні та перспективи її формалізації
Автор: Рачинська М. / завантажити

25. Міжінституціональні конфлікти в суспільно-релігійній сфері України: ретроспектива та сучасність (на прикладі православ’я)
Автори: Абрамов В., Ганяк В. / завантажити

26. Реформи соціальних послуг в Україні: сучасний стан і проблеми впровадження
Автор: Дубич К. / завантажити

27. Державне управління у галузі освіти Західноукраїнської Народної Республіки (листопад 1918 – 1919 рік)
Автор: Купрійчук В. / завантажити

28. Державна політика у сфері формування та розвитку освітньо-фахового потенціалу державно-управлінських кадрів в Україні
Автор: Голобор  Н. / завантажити

29. Розвиток державної політики України у сфері соціального захисту безробітних: можливості впровадження зарубіжного досвіду
Автор: Коваленко С. / завантажити

30. Механізми формування та здійснення державної політики у сфері соціального захисту дітей з інвалідністю
Автор: Корнієнко С. / завантажити

31. Зарубіжний досвід управління освітою регіону
Автор: Липовецька О. / завантажити

32. Підсумки роботи Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за 2012 рік і перспективи розвитку
Автор: Дмитренко Г. / завантажити

33. Основні види стилів державно-управлінської діяльності
Автор: Дармограй О.  / завантажити

34. Якість житлово-комунальних послуг і забезпечення прав споживачів
Автор: Миргородська А. / завантажити

35. Гендерна складова у політиці протидії ВІЛ-інфекції в Україні
Автор: Ламах Е./ завантажитиКорисні посилання:
 
© Національна академія державного управління при Президентові України