ISSN 2518-7368 (Online), ISSN 2310-2837 (Print)
 УКР    ENG   
Вісник
Національної академії державного управління при Президентові України
Vìsnik Nacìonal’noï akademìï deržavnogo upravlìnnâ pri Prezidentovì Ukraïni (Online)
Bulletin of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

Серія “Державне управління”:

Випуск № 2 / 2013

Розділи журналу:

  • Філософія, методологія, теорія та історія державного управління;
  • Державна служба, служба в органах місцевого самоврядування;
  • Механізми державного управління;
  • Економіка та управління підприємствами і національним господарством;
  • Регіональне управління та місцеве самоврядування;
  • Політологія і право;
  • Соціальна та гуманітарна політика;
  • Дослідження. Розробки. Проекти.
  • Рецензії на наукові монографії.

Автори статей:

Луговий В., Войтович Р., Кіслов Д., Ткачова О., Пасічник В., Шахов В., Мадіссон В., Філіпчук В., Ребкало М., Андреєв С., Марушевський Г., Ринковий Т., Мороз В., Скиба М., Панухник О., Глущенко Ю., Ковальчук В., Сухінін Д., Шадибеков К., Кацай І., Ігнатенко О., Гонюкова Л., Купрій В., Мельниченко В., Мошинський Р., Пістракевич О., Шапочка Ю., Рачинська М., Розпутенко І., Москаленко С., Купрійчук В., Дербак А., Баровська А., Коваль І., Нестеряк Ю., Дармограй О., Мудрак Л., Банчук-Петросова О., Новак-Каляєва Л.

Зміст
(завантажити файл змісту):

1. До топ-закладів Європи і світу: нові рубежі розвитку Національної академії державного управління при Президентові України в контексті євроінтеграції
Автор: Луговий В. / завантажити

2. Модернізація державного управління в умовах глобальної інтеграції
Автор: Войтович  Р. / завантажити

3. Системність криз та кризи управлінських систем
Автор: Кіслов Д. / завантажити

4. Функції національної ідеї в забезпеченні національної безпеки
Автор: Ткачова  О. / завантажити

5. Функції національної ідеї в забезпеченні національної безпеки
Автор: Пасічник В. / завантажити

6. Національний інтерес  і національна безпека в геостратегії України
Автори: Шахов  В., Мадіссон  В. / завантажити

7. Інституціоналізація публічного простору в Європейському Союзі: досвід для  України
Автор: Філіпчук В. / завантажити

8. Шляхи вдосконалення цивільного складу державних службовців кримінально-виконавчої служби України
Автор: Ребкало  М. / завантажити

9. Проблеми концептуального характеру щодо розбудови єдиної державної системи  цивільного захисту України
Автор: Андреєв  С. / завантажити

10. Досвід інституціалізації державного управління збалансованим розвитком у країнах ЄС
Автор: Марушевський  Г. / завантажити

11. Управлінські технології в контексті діяльності органів державної влади
Автор: Ринковий  Т. / завантажити

12. Інститути ринку праці як об’єкт державно-управлінського впливу на трудовий потенціал країни
Автор: Мороз  В. / завантажити

13. Шляхи вдосконалення інституційного забезпечення розвитку підприємництва: досвід ЄС
Автор: Скиба  М. / завантажити

14. Містобудування в адміністративному районі: модернізаційно-управлінський аспект
Автор: Панухник  О. / завантажити

15. Фінансове вирівнювання як інструмент державного регулювання соціально-економічного розвитку територій
Автор: Глущенко  Ю. / завантажити

16. Європейський досвід державного управління регіональним розвитком
Автор: Ковальчук  В. / завантажити

17. Сучасний стан застосування оцінювання, моніторингу та контролю в системі управління якістю місцевих послуг в Україні: основні проблеми та стратегічні пріоритети
Автор: Сухінін  Д. / завантажити

17. Реформирование территориальной организации власти и управления в Кыргызской Республике: проблемы и перспективы
Автор: Шадибеков  К. / завантажити

18. Гармонізація загальнодержавних, регіональних та місцевих інтересів у забезпеченні територіального розвитку
Автори: Кацай  І., Ігнатенко  О. / завантажити

19. Особливості застосування змішаної виборчої системи в Україні
Автор: Гонюкова  Л. / завантажити

20. Концептуальні засади аудиту реалізації державної політики
Автор: Купрій  В. /завантажити

21. Адміністративна квазіюстиція як необхідна складова демократичного урядування
Автор: Мельниченко  В. / завантажити

22. Інститути громадянського суспільства в Україні: соціально-правова спрямованість політичних процесів та їх вплив на національну безпеку
Автор: Мошинський  Р. / завантажити

23. Рада міністрів як поліфункціональний орган Європейського Союзу
Автори: Пістракевич  О. / завантажити

24. Аналіз нормативно-правових актів України щодо регулювання діяльності громадських організацій як суб’єктів оцінювання державної політики
Автор: Шапочка  Ю. / завантажити

25. Інститут лобізму в питаннях формування й реалізації державної правової політики та здійснення контролю за правотворчою діяльністю
Автор: Рачинська М. / завантажити

26. Гуманітарний розвиток України в умовах цивілізаційного вибору
Автори: Розпутенко  І., Москаленко  С. / завантажити

27. Державне управління охороною культурної спадщини в добу Української Держави (квітень-грудень 1918 року)
Автори: Купрійчук  В., Дербак  А. / завантажити

28. Жанри та структура промов президента щодо надзвичайних ситуацій та стихійних лих: досвід США
Автори: Баровська  А., Коваль  І. / завантажити

29. Європейські стандарти висвітлення виборів у ЗМІ та результати медіа-моніторингу виборчої кампанії 2012 року в Україні: порівняльний аналіз
Автор: Нестеряк  Ю. / завантажити

30. Основні види стилів державно-управлінської діяльності
Автор: Дармограй  О. / завантажити

31. Конвергентні медіа як наукова категорія та суб’єкт інформаційного простору
Автор: Мудрак  Л. / завантажити

32. Історичні етапи формування та розвитку кадрової політики у військових та правоохоронних органах України
Автор: Банчук-Петросова  О. / завантажити

33. Рецензія на монографію. Права людини в державному управлінні: теоретико-методологічний аспект: монографія
Автор: Новак-Каляєва Л. / завантажитиКорисні посилання:
 
© Національна академія державного управління при Президентові України