ISSN 2518-7368 (Online), ISSN 2310-2837 (Print)
 УКР    ENG   
Вісник
Національної академії державного управління при Президентові України
Vìsnik Nacìonal’noï akademìï deržavnogo upravlìnnâ pri Prezidentovì Ukraïni (Online)
Bulletin of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

Серія “Державне управління”:

Випуск № 3 / 2013

Розділи журналу:

  • Філософія, методологія, теорія та історія державного управління;
  • Державна служба, служба в органах місцевого самоврядування;
  • Механізми державного управління;
  • Політологія і право;
  • Соціальна та гуманітарна політика;
  • Дослідження. Розробки. Проекти.

Автори статей:

Ковбасюк Ю., Войтович Р., Ситник Г., Абрамов В., Оболенський О., Езекян А., Нестеряк Ю., Савісько С., Грицяк Н., Попроцький О, Васильєва О., Васильєва Н., Потьомкіна Ю., Телешун С., Плахотнюк Н., Сторожев Р., Білинська М., Сурмін Ю., Трощинський В., Скуратівський В., Лукіна Т., Сильчук Т.

Зміст
(завантажити файл змісту):

1. Модернізація державного управління та європейська інтеграція України
Автор: Ковбасюк Ю. / завантажити

2. Методологія побудови сильної держави: пострадянський та європейський досвід
Автор: Войтович Р. / завантажити

3. Діагностичний метод як інструмент оцінювання державної політики
національної безпеки
Автори: Ситник Г., Абрамов В./ завантажити

4. Розвиток суспільства та публічне управління
Автор: Оболенський О. / завантажити

5. Эволюция и современные реалии публичной службы в постсоветских странах
(на примере Республики Армения)
Автор: Езекян А. / завантажити

6. Міжнародні критерії інформаційної безпеки держави: теоретико-методологічний аналіз
Автор: Нестеряк Ю. / завантажити

7. Основні фактори впливу на формування ціннісно-смислової парадигми державної
служби України
Автор: Савісько С. / завантажити

8. Інформаційно-аналітична діяльність як складова стратегічного управління
Автори: Грицяк Н., Поприцький О. / завантажити

9. Аналіз заходів реформування системи надання послуг у країнах пострадянського простору
Автори: Васильєва О., Васильєва Н. / завантажити

10. Застосування технології «ключових показників ефективності» в публічному управлінні
Автор: Потьомкіна Ю. / завантажити

11. Роль публічної політики у забезпеченні функціональності груп інтересів в Україні
Автори: Телешун С., Рейтерович І. / завантажити

12. Соціальні гарантії прав людини та економічні можливості держави
Автор: Плахотнюк Н. / завантажити

13. Особливості програми навчання осіб, зарахованих до Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації»
Автор: Сторожев Р. / завантажити

14. Управління для забезпечення здоров’я як нова стратегія в державному управлінні
Автори: Білинська М., Жаліло Л., Мартинюк О. / завантажити

15. Модернізація управління науковим знанням в Україні як передумова розбудови
суспільства знань
Автор: Сурмін Ю. / завантажити

16. Соціогуманітарні пріоритети суспільного розвитку України
Автори: Трощинський В., Скуратівський В./ завантажити

17. Доступність освіти як показник результативності державного управління освітою
в Україні
Автор: Лукіна Т. / завантажити

18. Програмне забезпечення для управління міжнародними проектами в державному
секторі
Автор: Сильчук Т. / завантажитиКорисні посилання:
 
© Національна академія державного управління при Президентові України