ISSN 2518-7368 (Online), ISSN 2310-2837 (Print)
 УКР    ENG   
Вісник
Національної академії державного управління при Президентові України
Vìsnik Nacìonal’noï akademìï deržavnogo upravlìnnâ pri Prezidentovì Ukraïni (Online)
Bulletin of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

Серія “Державне управління”:

Випуск № 1 / 2014

Розділи журналу:

  • Філософія, методологія, теорія та історія державного управління;
  • Державна служба, служба в органах місцевого самоврядування;
  • Механізми державного управління;
  • Економіка та управління підприємствами і національним господарством;
  • Регіональне управління та місцеве самоврядування;
  • Соціальна та гуманітарна політика;

Автори статей:

Князєв В., Рачинський А., Жиденко А., Матвейчук Л., Голуб В., Смирнова Н., Пірен М., Семенченко А., Жиляєв І., Власенко Р., Неліпа Д., Шипілова Л., Шойко В., Гурієвська В., Соколова О., Бойко Т., Парамонов А., Возний С., Купрійчук В., Обуховська Т.

Зміст
(завантажити файл змісту):

1. Філософія державного управління, її сутність, особливості та проблемне поле досліджень
Автор: В. М. Князєв / завантажити

2. Забезпечення професійного розвитку державних службовців: досвід Литовської Республіки
Автори: А. П. Рачинський, Н. А. Жиденко / завантажити

3. Державне управління оподаткуванням у процесі розвитку інформаційного суспільства: теоретичні аспекти
Автор: Л. О. Матвейчук / завантажити

4. Ключові поняття та категорії державного управління у сфері волонтерської діяльності
Автор: В. Л. Голуб / завантажити

5. Вплив демографічної теорії на практику державного управління демографічною безпекою Франції: історико-теоретичний аналіз
Автор: Н. С. Смирнова / завантажити

6. Служіння державі та суспільству в процесі професійно-управлінської діяльності державних службовців
Автор: М. І. Пірен / завантажити

7. Державне програмування з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців з питань електронного урядування: концептуальні аспекти
Автори: А. І. Семенченко, І. Б. Жиляєв, Р. В. Власенко / завантажити

8. Оновлення змісту програм підготовки магістрів державної служби
Автор: Д. В. Неліпа / завантажити

9. Особливості національного менеджменту у контексті державного управління національною безпекою
Автори: Л. М. Шипілова, В. А. Шойко / завантажити

10. Застосування рефлексивного підходу в системі державного управління
Автор: В. М. Гурієвська / завантажити

11. Удосконалення інституційного забезпечення регулювання прямих іноземних інвестицій в Україні
Автори: О. М. Соколова, Т. А. Бойко / завантажити

12. Можливості реалізації світового досвіду в побудові ефективної моделі сталого розвитку регіону
Автор: А. О. Парамонов / завантажити

13. Поняття місцевого самоврядування як політико-правового інституту
Автор: С. О. Возний / завантажити

14. Роль Головного управління мистецтв та національної культури як суб’єкта державного управління в умовах трансформації гуманітарної політики в добу Української Держави Гетьмана Скоропадського (квітень–грудень 1918 р.)
Автор: В. М. Купрійчук / завантажити

15. Захист персональних даних в умовах розвитку інформаційного суспільства: передумови, принципи та міжнародне законодавство
Автор: Т. І. Обуховська / завантажитиКорисні посилання:
 
© Національна академія державного управління при Президентові України