ISSN 2518-7368 (Online), ISSN 2310-2837 (Print)
 УКР    ENG   
Вісник
Національної академії державного управління при Президентові України
Vìsnik Nacìonal’noï akademìï deržavnogo upravlìnnâ pri Prezidentovì Ukraïni (Online)
Bulletin of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

Серія “Державне управління”:

Випуск № 2 / 2014

Розділи журналу:

 • Механізми державного управління;
 • Філософія, методологія, теорія та історія державного управління;
 • Регіональне управління та місцеве самоврядування;
 • Політологія і право;
 • Соціальна та гуманітарна політика;

Автори статей:

Ситник Г., Андреєв С., Алюшина Н., Капінос М., Котенко С., Смирнова Н., Ігнатенко О., Пошедін О., Щербина С., Духаніна Т., Пірен М., Петроє О., Орлов О.

Зміст
(завантажити файл змісту):

 1. Про нову конфігурацію постійно діючих органів управління цивільного захисту на державному рівні
  Автори: Г. П. Ситник, С. О. Андреєвзавантажити
 2. Компетентнісно орієнтоване наставництво як складова цілісного навчального процесу в професійній підготовці державних службовців
  Автор: Н. О. Алюшиназавантажити
 3. Форсайтні методи дослідження як інструмент визначення конституційного устрою
  Автор: М. С. Капіносзавантажити
 4. Особливості становлення та розвитку державної фінансової політики
  Автор: С. Л. Котенкозавантажити
 5. Концептуальні засади забезпечення демографічної безпеки Франції
  Автор: Н. С. Смирновазавантажити
 6. Нормативно-правове регулювання сфери благоустрою населених пунктів
  Автор: О. П. Ігнатенкозавантажити
 7. Європейська політика згуртування 2014–2020: орієнтири для України
  Автор: О. І. Пошедінзавантажити
 8. Державна політика забезпечення продовольчої безпеки України
  Автор: С. В. Щербиназавантажити
 9. Державна влада в Україні в контексті глобальних трансформацій
  Автор: Т. І. Духаніназавантажити
 10. Елітне лідерство для турбулентного українського суспільства
  Автор: М. І. Пірензавантажити
 11. Основні напрями вдосконалення державного управління соціогуманітарним розвитком на регіональному рівні
  Автор: О. М. Петроєзавантажити
 12. Проблеми формування та розвитку управлінської еліти
  Автор: О. В. Орловзавантажити


Корисні посилання:
 
© Національна академія державного управління при Президентові України