ISSN 2518-7368 (Online), ISSN 2310-2837 (Print)
 УКР    ENG   
Вісник
Національної академії державного управління при Президентові України
Vìsnik Nacìonal’noï akademìï deržavnogo upravlìnnâ pri Prezidentovì Ukraïni (Online)
Bulletin of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

Серія “Державне управління”:

Випуск № 3 / 2014

Розділи журналу:

  • Філософія, методологія, теорія та історія державного управління;
  • Механізми державного управління;
  • Державна служба, служба в органах місцевого самоврядування;
  • Регіональне управління та місцеве самоврядування;
  • Політологія і право;
  • Соціальна та гуманітарна політика;

Автори статей:

Сурмин Ю., Краснейчук А., Пелих А., Сташенко В., Семенченко А., Пошедін О., Баранов О., Горбань Ю., Ільницька Т., Фалко Ю., Федоренко В., Алюшина Н., Шапран О., Олефіренко О., Перегуда Є., Олефіренко С., Пірен М., Клименко П., Грабовський В., Коваленко Т., Щербина С., Холостова А.

Зміст
(завантажити файл змісту):

1. Социальное проектирование в кризисном обществе: методологический аспект
Автор: Сурмин Ю. / завантажити

2. Теоретико-методологічні засади розвитку транскордонного співробітництва
Автор: Краснейчук А / завантажити

3. Питання вдосконалення понятійно-категоріального апарату в системі забезпечення воєнної безпеки України
Автор: Пелих А. / завантажити

4. Стратегічне управління земельними ресурсами: методологічний аспект
Автор: Сташенко В. / завантажити

5. Методологічні підходи до формування організаційно-правових механізмів державного управління та регулювання розвитку інформаційної інфраструктури інформаційного суспільства
Автор: Семенченко А. / завантажити

6. Воєнна безпека України в контексті співробітництва з Європейським Союзом
Автор: Пошедін О. / завантажити

7. Передумови створення Державної спеціальної служби транспорту та її завдання в системі національної безпеки України
Автор: Баранов О. / завантажити

8. Суб’єкти екологічного врядування ЄС: наднаціональний рівень
Автор: Горбань Ю. / завантажити

9. Місце та роль ситуаційного аналізу в сучасному управлінні
Автор: Ільницька Т. / завантажити

10. Інституційна модернізація механізмів фінансового контролю в системі управління державними закупівлями в Україні
Автор: Фалко Ю. / завантажити

11. Оптимізація системи центральних органів виконавчої влади як чинник удосконалення інституту державної служби
Автор: Федоренко В. / завантажити

12. Компетентнісна модель наставника інноваційного типу в системі державної служби
Автор: Алюшина Н. / завантажити

13. Перспективи розвитку державної служби в Україні у контексті запровадження нового законодавства про державну службу
Автор: Шапран О. / завантажити

14. Пріоритетні напрями вдосконалення регіональної екологічної політики в сучасних умовах
Автор: Олефіренко О. / завантажити

15. Інституціалізація державної та місцевої влад як чинник політичного плюралізму
Автор: Перегуда Є. / завантажити

16. Громадські ради при Головних управліннях юстиції як засіб взаємозв’язку з громадськістю
Автор: Олефіренко С. / завантажити

17. Виклики глобалізаційних процесів та їх вплив на сучасні виміри корпоративної культури й стабілізацію в Україні
Автор: Пірен М. / завантажити

18. Системний підхід до управління закладами охорони здоров’я
Автори: Клименко П., Грабовський В. / завантажити

19. Санаторно-курортне забезпечення дітей в Україні: аналіз компетенційних повноважень органів місцевого самоврядування
Автор: Коваленко Т. / завантажити

20. Основні напрями реалізації євроінтеграційної політики в агропродовольчому комплексі України
Автор: Щербина С. / завантажити

21. Аналіз реформування санітарно-епідеміологічної служби в Україні в 2012 р.
Автор: Холостова А. / завантажитиКорисні посилання:
 
© Національна академія державного управління при Президентові України