ISSN 2518-7368 (Online), ISSN 2310-2837 (Print)
 УКР    ENG   
Вісник
Національної академії державного управління при Президентові України
Vìsnik Nacìonal’noï akademìï deržavnogo upravlìnnâ pri Prezidentovì Ukraïni (Online)
Bulletin of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

Серія “Державне управління”:

Випуск № 4 / 2014

Розділи журналу:

  • Механізми державного управління;
  • Філософія, методологія, теорія та історія державного управління;
  • Державна служба, служба в органах місцевого самоврядування;
  • Регіональне управління та місцеве самоврядування;
  • Політологія і право;
  • Соціальна та гуманітарна політика;
  • Управління суспільним розвитком;
  • Інформаційні технології;

Автори статей:

Ковбасюк Ю., Кравченко С., Купрій В., Голинська О., Григорчак І., Капуловський А., Войтович Р., Федоренко В., Алюшина Н., Западинчук О., Пушко-Цибуляк Є., Мусаєва І., Рачинська М., Білинська М., Кульгинський Є., Бортнікова О., Садовська А., Новак-Фар Артур, Чешмі Шамседдін кизи Гаджиєва, Мудрак Л., Горбатюк С.

Зміст
(завантажити файл змісту):

1. Проблеми та перспективи державно-управлінських реформ в Україні на сучасному етапі
Автори: Ковбасюк Ю. В., Кравченко С. О. / завантажити

2. Аудит реалізації державної політики: сучасний термінологічний дискурс
Автор: Купрій В. О. / завантажити

3. Співвідношення стану бюджетної системи та змін середовища макроекономічної рівноваги
Автор: Голинська О. В. / завантажити

4. Реформування державного управління: західний досвід і Україна
Автор: Григорчак І. М. / завантажити

5. Визначення пріоритетів безпеки особистості і державної безпеки при прийнятті управлінських рішень
Автор: Капуловський А. В. / завантажити

6. Глобальне лідерство та ефективне управління в умовах пошуку нової геополітичної ідентичності України
Автор: Войтович Р. В. / завантажити

7. Пріоритетні напрями удосконалення освіти у сфері кадрової політики і державної служби при підготовці фахівців у галузі державного управління
Автор: Федоренко В. Л. / завантажити

8. Інститут компетентнісного наставництва – один із пріоритетів державної кадрової політики
Автор: Алюшина Н. О. / завантажити

9. Інституціональний підхід у формуванні інституту державної служби в Україні
Автор: Западинчук О. П. / завантажити

10. Розвиток державного контролю на регіональному рівні
Автори: Пушко-Цибуляк Є. М., Мусаєва І. А. / завантажити

11. Парламентський контроль у формі діяльності тимчасових слідчих комісій: забезпечення ефективності
Автор: Рачинська М. П. / завантажити

12. Зміна соціальної парадигми в державному управлінні охороною здоров’я України як основна вимога на сучасному етапі державотворення (англ.)
Автори: Білинська М. М., Кульгинський Є. А. / завантажити

13. Методологічний конструкт дослідження функціонування релігії в соціумі
Автор: Бортнікова О. Г. / завантажити

14. Становлення інституту суспільного мовлення в Україні: стан і перспективи
Автор: Садовська А. Л. / завантажити

15. Державне управління та Європейський Союз: стратегічні завдання, які стоять перед державами, що набули членства в ЄС під час п’ятого розширення у 2004 та 2007 роках (англ.)
Автор: Новак-Фар Артур. / завантажити

16. Тенденції інституціонального забезпечення геоекономічної діяльності (англ.)
Автор: Чешмі Шамседдін кизи Гаджиєва / завантажити

17. Конвергентні нові медіа за особливих умов в Україні в період листопада 2013 – квітня 2014 років
Автор: Мудрак Л. М. / завантажити

18. Інформаційне забезпечення наукового дослідження: інституційно-правові аспекти
Автор: Горбатюк С. Є. / завантажитиКорисні посилання:
 
© Національна академія державного управління при Президентові України