ISSN 2518-7368 (Online), ISSN 2310-2837 (Print)
 УКР    ENG   
Вісник
Національної академії державного управління при Президентові України
Vìsnik Nacìonal’noï akademìï deržavnogo upravlìnnâ pri Prezidentovì Ukraïni (Online)
Bulletin of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

Серія “Державне управління”:

Випуск № 1 / 2015

Розділи журналу:

  • Механізми державного управління;
  • Соціальна та гуманітарна політика;
  • Філософія, методологія, теорія та історія державного управління;
  • Державна служба, служба в органах місцевого самоврядування;
  • Регіональне управління та місцеве самоврядування;
  • Політологія і право;
  • Управління суспільним розвитком;
  • Інформаційні технології;

Автори статей:

Ковбасюк Ю., Сурмін Ю., Федорчук В., Бєлова Л., Потій О., Ситник Г. П., Андреєв С., Войтович Р., Сурай І., Рудовська С., Неліпа Д., Пірен М., Пержун І., Кузьменко Ю., Ігнатенко О., Салиєнко О., Карадьйова М., Рябцев Г., Марушевський Г., Соловйов С., Нестеряк Ю., Горбань Ю.

Зміст
(завантажити файл змісту):

1. Детермінований вплив глобалізації на розвиток сучасних систем державного управління
Автор: Ковбасюк Ю. В. / завантажити

2. Проблемно-тематичний простір галузі науки «Державне управління»: сутність та напрями тематичного розгортання
Автор: Сурмін Ю. П. / завантажити

3. Організаційно-правове забезпечення кадрової політики в державному управлінні
Автор: Федорчук В. А. / завантажити

4. Онтологічні виміри якості вищої освіти в контексті механізмів ліцензування освітньої діяльності та акредитації освітніх програм
Автори: Бєлова Л. О., Потій О. В. / завантажити

5. Особливості соціальних надзвичайних ситуацій та проблеми їх класифікації
Автори: Ситник Г. П., Андреєв С. О. / завантажити

6. Інтелектуалізація еліт як технократична умова інституційного лідерства в державному управлінні
Автор: Войтович Р. В. / завантажити

7. Сучасне лідерство в державному управлінні: методологічні аспекти формування знань, умінь та навичок
Автор: Сурай І. Г. / завантажити

8. Ключові поняття в діяльності консультативно-дорадчих органів
Автор: Рудовська С. І. / завантажити

9. Основні чинники забезпечення якості державної служби
Автор: Неліпа Д. В. / завантажити

10. Людський фактор в управлінській культурі та державній службі України
Автори: Пірен М. І., Пержун І. В. / завантажити

11. Проблеми професіоналізації державних службовців у контексті компетентнісної парадигми освіти
Автор: Кузьменко Ю. О. / завантажити

12. Забезпечення контролю у сфері благоустрою населених пунктів
Автор: Ігнатенко О. П. / завантажити

13. Природа та причини конфліктів між законодавчою та виконавчою владою в Україні
Автор: Салиєнко О. О. / завантажити

14. Вплив суспільного розвитку і культурних змін на законодавство з точки зору функціонування державного управління в Болгарії
Автор: Карадьйова М. / завантажити

15. Основні підходи до формування в Україні запасів нафти і нафтопродуктів відповідно до вимог Європейського енергетичного співтовариства
Автор: Рябцев Г. Л. / завантажити

16. Інтеграція екологічної політики в Україні в контексті європейської інтеграції
Автор: Марушевський Г. Б. / завантажити

17. Складові комунікатора у процесі зв’язків із пресою
Автор: Соловйов С. Г. / завантажити

18. Комплексний аналіз діяльності засобів масової комунікації під час виборчих кампаній 2014 р. в Україні
Автор: Нестеряк Ю. В. / завантажити

19. Інформаційна війна проти України та засоби її ведення
Автор: Горбань Ю. О. / завантажитиКорисні посилання:
 
© Національна академія державного управління при Президентові України