ISSN 2518-7368 (Online), ISSN 2310-2837 (Print)
 УКР    ENG   
Вісник
Національної академії державного управління при Президентові України
Vìsnik Nacìonal’noï akademìï deržavnogo upravlìnnâ pri Prezidentovì Ukraïni (Online)
Bulletin of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

Серія “Державне управління”:

Випуск № 2 / 2015

Розділи журналу:

  • Механізми державного управління;
  • Соціальна та гуманітарна політика;
  • Філософія, методологія, теорія та історія державного управління;
  • Регіональне управління та місцеве самоврядування;
  • Політологія і право;
  • Управління суспільним розвитком;
  • Інформаційні технології;

Автори статей:

Іжа М., Курносенко Л., Попок А., Попов С., Сурмін Ю., Громова С., Толстоног В., Авраменко Т., Пірен М., Дакал А., Дубок І., Сурай І., Воронов О., Семенець-Орлова І., Чорна Л., Васильєва Н., Бойко О., Дубич К., Алюшина Н., Обуховська Т.

Зміст
(завантажити файл змісту):

1. Система підготовки державних службовців Китаю
Автори: М. М. Іжа, Л. В. Курносенко / завантажити

2. Інноваційна діяльність в органі публічної влади: системний підхід
Автори: А. А. Попок, С. А. Попов / завантажити

3. Кейс-метод: становлення та розвиток в Україні
Автор: Ю. П. Сурмін / завантажити

4. Напрями вдосконалення організаційної складової державного управління професійною підготовкою керівних кадрів вищих медичних навчальних закладів в Україні
Автор: С. О. Громова / завантажити

5. Нормативно-правовий механізм державного управління захистом прав споживачів
Автор: В. В. Толстоног / завантажити

6. Дотримання державних гарантій на охорону здоров’я як основа державного управління змінами сфери охорони здоров’я в Україні
Автор: Т. П. Авраменко / завантажити

7. Толерантність – дієвий чинник злагоди та консолідації в сучасному українському суспільстві
Автор: М. І. Пірен / завантажити

8. Формування та реалізація державної політики щодо захисту прав дітей: аксіологічний вимір
Автор: А. В. Дакал / завантажити

9. Джерела фінансування сфери культури в Україні та напрями їх розширення
Автор: І. П. Дубок / завантажити

10. Демократичне врядування: цінності та компетентності
Автори: І. Г. Сурай / завантажити

11. Напрями досліджень феномену «управлінське рішення» у сфері державного управління
Автор: О. І. Воронов / завантажити

12. Проблемні аспекти державного управління освітніми змінами
Автор: І. А. Семенець-Орлова / завантажити

13. Феномен ідеалу в суспільному розвитку
Автор: Л. В. Чорна / завантажити

14. Роль партисипативної демократії в побудові громадянського суспільства в Україні
Автори: Н. В. Васильєва, О. П. Бойко / завантажити

15. Особливості державного управління системою соціального захисту України в радянський період розвитку
Автор: К. В. Дубич / завантажити

16. Електронне наставництво – інноваційний компонент електронного урядування
Автор: Н. О. Алюшина / завантажити

17. Теоретичні засади регулювання інформації про особу в умовах розвитку інформаційних технологій
Автор: Т. І. Обуховська / завантажитиКорисні посилання:
 
© Національна академія державного управління при Президентові України