ISSN 2518-7368 (Online), ISSN 2310-2837 (Print)
 УКР    ENG   
Вісник
Національної академії державного управління при Президентові України
Vìsnik Nacìonal’noï akademìï deržavnogo upravlìnnâ pri Prezidentovì Ukraïni (Online)
Bulletin of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

Серія “Державне управління”:

Випуск № 3 / 2015

Розділи журналу:

  • Механізми державного управління;
  • Соціальна та гуманітарна політика;
  • Філософія, методологія, теорія та історія державного управління;
  • Регіональне управління та місцеве самоврядування;
  • Політологія і право;
  • Управління суспільним розвитком;
  • Інформаційні технології;

Автори статей:

Ковбасюк Ю., Попов С., Орлів М., Баранов О., Баранов Р., Завгородня С., Баранов С., Жуйтін Лі, Таньчук О., Устименко О., Прядко В., Пірен М., Оргієць О., Білинська М., Кульгінський Є., Князевич В., Жаліло Л., Кустова С., Лук’янчук Р., Лященко О., Войтович Р., Власенко С., Горблюк С.

Зміст
(завантажити файл змісту):

1. Суспільна політика та аналіз політики в Україні: предметне поле досліджень і термінологічний апарат
Автор: Ковбасюк Ю. / завантажити

2. Інноваційне реформування публічного управління: класифікація державно-управлінських нововведень
Автор: Попов С. / завантажити

3. Організаційно-правові аспекти державного регулювання підвищення кваліфікації керівних кадрів органів влади та органів місцевого самоврядування
Автор: Орлів М. / завантажити

4. Підвищення ефективності взаємодії Держспецтрансслужби з іншими суб’єктами системи національної безпеки держави
Автор: Баранов О. / завантажити

5. Світова емпірика впровадження політики протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом
Автор: Баранов Р. / завантажити

6. Періодизація формування організаційно-правових засад державного управління забезпеченням економічної безпеки України
Автор: Завгородня С. / завантажити

7. Тіньова економіка: сутність, причини, соціально-економічні наслідки та шляхи подолання в Україні
Автор: Баранов С. / завантажити

8. Прикладні аспекти нового державного управління: англосаксонський досвід
Автор: Жуйтін Лі / завантажити

9. Основні підходи до оцінювання ефективності публічного управління
Автор: Таньчук О. / завантажити

10. Державне управління процесом упровадження служби у військовому резерві Збройних Сил України
Автори: Устименко О. / завантажити

11. Ефективна кадрова політика – найважливішадержавотворча цінність для реалізації реформ в Україні
Автори: Прядко В., Пірен М. / завантажити

12. Наставництво як засіб збереження інституційної пам’яті в органах державної влади
Автор: Оргієць О. / завантажити

13. Історичні джерела стратегії «здоров’я у всіх державних політиках» (ХІХ–ХХ століття)
Автори: Білинська М., Кульгінський Є. / завантажити

14. Системна криза в Україні як контекст реформ охорони здоров’я
Автори: Князевич В., Жаліло Л. / завантажити

15. Фінансування політичних партій як структурна складова інтеграційного процесу України до ЄС
Автор: Кустова С. / завантажити

16. Державна політика у сфері забезпечення кібернетичної безпеки в умовах проведення антитерористичної операції
Автор: Лук’янчук Р. / завантажити

17. Українська політична криза 2013-2014 років очима іноземних дослідників
Автор: Лященко О. / завантажити

18. Синдром ресентименту як онтологічно-догматична інтенція опредмечення військової агресії
Автор: Войтович Р. / завантажити

19. Основні причини та ризики деінституціоналізації демократії в Україні та шляхи їх подолання
Автор: Власенко С. / завантажити

20. Сутність та ключові характеристики регіональної інноваційної системи
Автор: Горблюк С. / завантажитиКорисні посилання:
 
© Національна академія державного управління при Президентові України