ISSN 2518-7368 (Online), ISSN 2310-2837 (Print)
 УКР    ENG   
Вісник
Національної академії державного управління при Президентові України
Vìsnik Nacìonal’noï akademìï deržavnogo upravlìnnâ pri Prezidentovì Ukraïni (Online)
Bulletin of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

Серія “Державне управління”:

Випуск № 2 / 2016

Розділи журналу:

  • Методологія, теорія та історія державного управління;
  • Механізми державного управління;
  • Регіональне управління та місцеве самоврядування;
  • Соціальна і гуманітарна політика;
  • Державна служба, служба в органах місцевого самоврядування


Автори статей:

Телешун С., Пірен М., Половцев О., Горбатюк С., Олексюк Л., Ларін С., Малиш Н., Бондар Н., Матвейчук Л., Пошедін О., Чулаєвська М., Павлюк А., Ігнатенко О., Фетіщенко Є., Волошенко В., Дудар В., Трощинський В., Ситник П., Купрійчук В., Гонюкова Л., Педченко Н., Дацюк В., Іжа М., Курносенко Л., Заболотний А., Орлів М., Молдован Е.

Зміст

(завантажити файл змісту):

 

1. Україна в системі глобальних викликів і загроз: управлінський вимір

Автор: Телешун С. / завантажити

2. Нові підходи до державного управління в Україні на основі вітчизняного  та зарубіжного досвіду

Автор: Пірен М. / завантажити

3. Методологічні підходи формування оптимальної моделі процесу прийняття рішень у державному управлінні: особливості управління обмеженими ресурсами

Автор: Половцев О. / завантажити

4. Еволюція феномену безпеки: від стародавніх політико-правових учень – до сучасної наукової думки

Автор: Горбатюк С. / завантажити

5. Розвиток понятійно-категоріального апарату електронного доступу до публічної інформації та відкритих даних

Автор: Олексюк Л. / завантажити

6. Сутність та зміст поняття “національні цінності” в контексті сучасних дослідницьких підходів

Автор: Ларін С. / завантажити

7. Економічний аналіз транспортної інфраструктури України

Автори: Малиш Н., Бондар Н. / завантажити

8. Організаційно-правові механізми електронної взаємодії у сфері  оподаткування в контексті Податкового кодексу України

Автор: Матвейчук Л. / завантажити

9. Реформування Європейської політики сусідства: орієнтири для України

Автори: Пошедін О., Чулаєвська М. / завантажити

10. Особливості державного регулювання ринку послуг автомобільного транспорту в регіоні

Автори: Павлюк А., Ігнатенко О. / завантажити

11. Планування видатків державного бюджету: теоретико-методологічний аспект

Автор: Фетіщенко Є. / завантажити

12. Удосконалення механізмів державного управління розвитком ринку рекреаційних послуг: українські реалії в контексті європейської інтеграції

Автор: Волошенко В. / завантажити

13. Пріоритетні напрями підвищення результативності взаємодії між місцевими органами влади в Україні

Автор: Дудар В. / завантажити

14. Історичні передумови й джерела формування державних підходів до розвитку гуманітарної сфери в Україні та спроба їх практичної реалізації в добу національно-визвольної боротьби
1917–1920 рр.

Автори: Трощинський В., Ситник П., Купрійчук В. / завантажити

15. Сучасний механізм упровадження гендерної політики в Україні

Автори: Гонюкова Л., Педченко Н. / завантажити

16. Державна політика з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу: шляхи подолання дискримінації

Автор: Дацюк В. / завантажити

17. Державна служба України і Китаю: порівняльна характеристика двох систем

Автори: Іжа М., Курносенко Л., Заболотний А. / завантажити

18. Development of an In-service training system for civil servants and local self-government officials in Ukraine using the incrementalist model

Автор: Орлів М. / завантажити

19. Система професійних компетенцій посадових осіб Державної фіскальної служби України

Автор: Молдован Е. / завантажити

 Корисні посилання:
 
© Національна академія державного управління при Президентові України