ISSN 2518-7368 (Online), ISSN 2310-2837 (Print)
 УКР    ENG   
Вісник
Національної академії державного управління при Президентові України
Vìsnik Nacìonal’noï akademìï deržavnogo upravlìnnâ pri Prezidentovì Ukraïni (Online)
Bulletin of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

Умови публікації у науковому фаховому виданні
«Вісник Національної академії державного управління
при Президентові України»

1. З метою перевірки дотримання вимог до оформлення наукової статті Міністерства освіти і науки України та науково-метричної бази даних «Scopus» вона в обов’язковому порядку проходять процедуру попереднього розгляду.

Стаття надсилається на e-mail адресу: visnyk_nadu@ukr.net. Назва файлу з електронною версією статті має обов’язково містити прізвище та ім’я автора (наприклад, Антоненко-А.doc.)

2. Після підтвердження про відповідність статті загальним вимогам автор особисто подає статтю і супроводжувальні документи відповідальному секретарю редколегії (03057, м. Київ, вул. А.Цедіка (Е.Потьє), 20, к. 215) або поштовим відправленням на адресу НАДУ при Президентові України  (03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 20).

3. Стаття, яка подається до опублікування, проходить процедуру внутрішнього та зовнішнього рецензування. Автор представляє рецензії двох профільних за тематикою статті докторів наук з різних закладів (організацій чи установ). Підписи рецензентів повинні бути завірені печаткою відповідної установи. Внутрішнє рецензування здійснюється членами редакційної колегії видання на засадах «сліпого рецензування».

У разі негативного експертного висновку автору може бути повернуто статтю на доопра­цювання або відмовлено у публікації статті. У разі відмови у публікації статті автор може подати до редакції нову статтю не раніше, ніж за півроку. Основні причини відхилення статей: вузькість проблематики публікацій (локальність, що спричиняє обмеженість охоплення зацікавленої аудиторії); слабкий науково-теоретичний рівень і низька практична цінність статті; нерозгорнуті (неструктуровані) англомовні анотації (Abstract), недостатні для розуміння змісту статей.

Також всі статті проходять перевірку за допомогою антиплагіатної програми Unicheck. Автору може бути відмовлено у публікації статті в разі виявлення плагіату, підміни символів чи високого ступеня цитування (більше 60% тексту статті займає цитування).

4. Редакція залишає за собою право на літературне редагування, залишаючи незмінними суть та авторську стилістику.

 

Список супроводжувальних документів:

o    заява автора (співавторів);

o    резюме статті англійською мовою (2-4 сторінки).

o    витяг із протоколу засідання кафедри навчального закладу (вченої ради, науково-методичної ради організації, установи) про рекомендацію статті до друку;

o    рецензії на статтю двох профільних за тематикою статті докторів наук з різних закладів (організацій чи установ);

o    копія квитанції про оплату від авторів статей, які не працюють і не навчаються в системі НАДУ при Президентові України.

 

Терміни подання матеріалів для опублікування у 2020 році:

  • перший номер - до 15 лютого 2020 року
  • другий номер - до 15 травня 2020 року
  • третій номер - до 15 серпня 2020 року
  • четвертий номер - до 6 листопада 2020 року.

 Корисні посилання:
 
© Національна академія державного управління при Президентові України