ISSN 2518-7368 (Online), ISSN 2310-2837 (Print)
 УКР    ENG    РУС
Вісник
Національної академії державного управління при Президентові України
Vìsnik Nacìonal’noï akademìï deržavnogo upravlìnnâ pri Prezidentovì Ukraïni (Online)
Bulletin of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

Умови публікації у науковому фаховому виданні
«Вісник Національної академії державного управління
при Президентові України»

1. З метою перевірки дотримання вимог до оформлення наукової статті Міністерства освіти і науки України та науково-метричної бази даних «Scopus» вона в обов’язковому порядку проходять процедуру попереднього розгляду.

Стаття та відомості про автора надсилаються на e-mail адресу: visnyk.nadu@gmail.com. Назва файлу з електронною версією статті має обов’язково містити прізвище та ім’я автора (наприклад, Антоненко-А.doc.)

2. Після підтвердження про відповідність статті загальним вимогам автор особисто подає статтю і супроводжувальні документи відповідальному секретарю редколегії (04050, м. Київ, вул. Пугачова, 12/2, к. 221) або поштовим відправленням на адресу НАДУ при Президентові України  (03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 20).

3. Стаття, яка подається до опублікування, проходить процедуру внутрішнього та зовнішнього рецензування (автор представляє рецензії двох профільних за тематикою статті докторів наук з різних закладів (організацій чи установ). Підписи рецензентів повинні бути завірені печаткою відповідної установи), а також наукову експертизу, що здійснюється членами редакційної колегії видання.

У разі негативного експертного висновку автору може бути повернуто статтю на доопра­цюван­ня або відмовлено у публікації статті. У разі відмови у публікації статті автор може подати до редакціїнову статтю не раніше, ніж за півроку. Основні причини відхилення статей: вузькість проблематики публікацій (локальність, що спричиняє обмеженість охоплення зацікавленої аудиторії); слабкий науково-теоретичний рівень і низька практична цінність статті; нерозгорнуті (неструктуровані) англомовні анотації (Abstract), недостатні для розуміння змісту статей.

4. Редакція залишає за собою право на редагування, залишаючи не змінними суть та авторську стилістику.

Список супроводжувальних документів:

Увага! Пункти 1-5 обов’язково заповнено українською, російською та англійською мовами;

  • переклад на англійську мову короткого змісту статті (2-4 сторінки).
  • фотокартка автора надсилається окремим файлом (у форматі зображення .jpg, гарної якості, можна неформальну, обсягом не менш як 800 Кб, розміром 10х12 см);
  • витяг із протоколу засідання кафедри навчального закладу (вченої ради, науково-методичної ради організації, установи) про рекомендацію статті до друку;
  • рецензії на статтю двох профільних за тематикою статті докторів наук з різних закладів (організацій чи установ);
  • копія квитанції про оплату від авторів статей, які не працюють і не навчаються в системі НАДУ при Президентові України.


Корисні посилання:
 
© Національна академія державного управління при Президентові України