ISSN 2518-7368 (Online), ISSN 2310-2837 (Print)
 УКР    ENG   
Вісник
Національної академії державного управління при Президентові України
Vìsnik Nacìonal’noï akademìï deržavnogo upravlìnnâ pri Prezidentovì Ukraïni (Online)
Bulletin of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

Серія “Державне управління”:

Випуск № 4 / 2016

Розділи журналу:

 • Методологія, теорія та історія державного управління;
 • Механізми державного управління;
 • Державна служба, служба в органах місцевого самоврядування;
 • Регіональне управління та місцеве самоврядування;
 • Соціальна і гуманітарна політика;
 • Управління суспільним розвитком;
 • Інформаційні технології


Автори статей:

Попок А., Сердечна Л., Горбатюк С., Любченко А., Ринковий Т., Копилова М, Устименко О., Дяченко С., Костіна І., Обушна Н., Дакал А., Москалець Н., Костецька Л., Андрейчук В., Орлів М., Ігнатенко О., Колтун В., Соколова О., Ковальчук А., Пірен М., Семенець-Орлова І., Федоренко Т., Бутирська Т., Саричев Ю.

Зміст
(завантажити файл змісту):

 1. Стратегічні рішення як інструмент оптимізації державно-управлінської діяльності
  Автор: Попок А. / завантажити
 2. Особливості розвитку національної рекламної галузі в 1997–2002 рр.
  Автор: Сердечна Л. / завантажити
 3. Теорія цінностей як методологічна основа аксіології соціогуманітарної безпеки
  Автор: Горбатюк С. / завантажити
 4. Шляхи формування парламентської культури в Україні
  Автор: Любченко А. / завантажити
 5. Державно-управлінська еліта: минуле, сьогодення, майбутнє
  Автор: Ринковий Т. / завантажити
 6. Політико-правовий статус української меншини у Другій Речі Посполитій (1918–1926 рр.)
  Автор: Копилова М. / завантажити
 7. Моніторинг національної безпеки як складова механізму стратегічного планування
  Автор: Устименко О. / завантажити
 8. Удосконалення державних механізмів формування сприятливого інвестиційного клімату в контексті реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС
  Автори: Дяченко С, Костіна І. / завантажити
 9. Модернізація системи державного фінансового контролю в Україні  в контексті утвердження парадигми публічного аудиту
  Автор: Обушна Н. / завантажити
 10. Політична культура як детермінанта функціонування механізмів державного управління у сфері захисту прав дітей
  Автор: Дакал А. / завантажити
 11. Взаємодія Конституційного Суду України  з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини у забезпеченні прав і свобод людини
  Автор: Москалець Н. / завантажити
 12. Антикризовий менеджмент у державному управлінні
  Автор: Костецька Л. / завантажити
 13. Моніторинг внутрішньополітичних процесів у системі публічного управління країн ЦСЄ: досвід для України
  Автор: Андрейчук В. / завантажити
 14. Особливості формування моделі підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування в контексті реформування державного управління України
  Автор: Орлів М. / завантажити
 15. Тенденції розвитку законодавства у сфері місцевого самоврядування: темпоральний підхід
  Автори: Ігнатенко О., Колтун В. / завантажити
 16. Теоретичні засади фінансової децентралізації в умовах реформування системи державного управління
  Автори: Соколова О., Ковальчук А. / завантажити
 17. Інноваційний підхід до формування та утвердження регіонального розвитку на основі європейських цінностей
  Автор: Пірен М. / завантажити
 18. Селективна модель управління освітніми змінами
  Автор: Семенець-Орлова І. / завантажити
 19. Громадськість і громадянське суспільство як суб’єкти формування та реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я
  Автор: Федоренко Т. / завантажити
 20. Специфіка застосування топологічного підходу до формування соціальної зв’язності в державі
  Автор: Бутирська Т. / завантажити
 21. Теоретичний підхід до інформаційного забезпечення в системі державного управління у воєнній сфері
  Автор: Саричев Ю. / завантажити


Корисні посилання:
 
© Національна академія державного управління при Президентові України