ISSN 2518-7368 (Online), ISSN 2310-2837 (Print)
 УКР    ENG   
Вісник
Національної академії державного управління при Президентові України
Vìsnik Nacìonal’noï akademìï deržavnogo upravlìnnâ pri Prezidentovì Ukraïni (Online)
Bulletin of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

Серія “Державне управління”:

Випуск № 1 / 2017:

Розділи журналу:

 • Методологія, теорія та історія державного управління;
 • Механізми державного управління;
 • Державна служба, служба в органах місцевого самоврядування;
 • Регіональне управління та місцеве самоврядування;
 • Соціальна і гуманітарна політика;
 • Управління суспільним розвитком;
 • Інформаційні технології

Автори статей:

Вернудіна І., Кіндрат Л., Полегенько С., Матвейчук Л., Хребтій І., Рачинська М., Онуфрієнко О., Волик В., Ворона П., Сокіл В., Дегтярьова І., Горбатюк С., Антонова О., Луценко В., Слободян В., Розпутенко І., Бєльська Т., Івженко І., Дутчак Г., Нестеряк Ю., Самофалова О.

About authors

Зміст
(завантажити файл змісту):

 1. Філософсько-методологічні аспекти державної політики та політичної влади в контексті гуманітарних технологій ХХІ ст.
  Автор: Вернудіна І. / завантажити
 2. Концептуальні засади та сутнісні характеристики демократії участі
  Автор: Кіндрат Л. / завантажити
 3. Генеза теоретико-методологічних підходів до сутності публічної політики
  Автор: Полегенько С. / завантажити
 4. Моделювання впливу інформаційно-комунікаційних технологій на економіку країн
  Автор: Матвейчук Л. / завантажити
 5. Використання дуалістичного підходу до поняття “регіон” у публічному управлінні
  Автор: Хребтій І. / завантажити
 6. Концепції теоретичної ідентифікації лобізму в сучасній західноєвропейській науці
  Автор: Рачинська М. / завантажити
 7. Еволюція державної (публічної) служби: діалектика традицій та модернізації
  Автор: Онуфрієнко О. / завантажити
 8. Нормативно-правове забезпечення проведення конкурсу на зайняття посад державної служби
  Автор: Волик В. / завантажити
 9. Системи місцевих виборів у країнах Східної Європи: досвід для України
  Автор: Ворона П. / завантажити
 10. Сутність фінансової конкурентоспроможності регіону як об’єкта публічного управління
  Автори: Сокіл В., Дегтярьова І. / завантажити
 11. Соціальна функція держави в контексті забезпечення соціогуманітарної безпеки
  Автор: Горбатюк С. / завантажити
 12. Основні тенденції розвитку сімейної політики в Україні за участю держави і громадськості
  Автор: Антонова О. / завантажити
 13. Сфера релігії як об’єкт державної політики: специфіка управлінського впливу держави
  Автор: Луценко В. / завантажити
 14. Соціокультурна роль релігії та церкви в державотворчому дискурсі Українського консерватизму
  Автор: Слободян В. / завантажити
 15. Цивілізаційний вибір України в умовах глобалізації
  Автор: Розпутенко І. / завантажити
 16. Удосконалення основних форм суспільно-владних взаємодій в умовах сучасних глобальних тенденцій
  Автор: Бєльська Т. / завантажити
 17. Системна самоорганізація як ключова властивість функціонування волонтерських рухів
  Автор: Івженко І. / завантажити
 18. Україна і Французька Республіка: історія співробітництва в галузі культури за радянських часів
  Автор: Дутчак Г. / завантажити
 19. Удосконалення державної політики у сфері інформаційної безпеки України в умовах інформаційного протистояння
  Автор: Нестеряк Ю. / завантажити
 20. Регулювання засобів масової комунікації у структурі державної правозахисної політики в Україні
  Автор: Самофалова О. / завантажити


Корисні посилання:
 
© Національна академія державного управління при Президентові України