ISSN 2518-7368 (Online), ISSN 2310-2837 (Print)
 УКР    ENG   
Вісник
Національної академії державного управління при Президентові України
Vìsnik Nacìonal’noï akademìï deržavnogo upravlìnnâ pri Prezidentovì Ukraïni (Online)
Bulletin of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

Серія “Державне управління”:

Випуск № 2 / 2017:

Розділи журналу:

 • Методологія, теорія та історія державного управління; 
 • Механізми державного управління; 
 • Державна служба, служба в органах місцевого самоврядування; 
 • Регіональне управління та місцеве самоврядування; 
 • Соціальна і гуманітарна політика;

Автори статей:

Котовська О., Делія О., Ященко Т., Кланца А., Шкробанець О., Криштоф Н., Пошедін О., Тимошенко Т., Лукашук Н., Кучерява К., Бунчук М., Данилюк К., Орлів М., Карпа М., Муравицька Г., Безрук В., Федорчак О., Рижих В., Морозова Н., Горбатюк С.

About authors 

Зміст
(завантажити файл змісту):

 1. Ціннісно-смислові зміни в сучасних моделях публічного управління
  Автор: Котовська О. / завантажити
 2. Становлення середовищної парадигми
  Автор: Делія О. / завантажити 
 3. Співвідношення понять “взаємодія” та “взаємовідносини” в системі державного управління
  Автор: Ященко Т. / завантажити
 4. Здоров’я людини та параметри його збереження: теоретико-методологічний аналіз
  Автор: Кланца А. / завантажити
 5. Проблема геополітичного вибору України в контексті сучасних міжнародних відносин
  Автор: Шкробанець О. / завантажити
 6. Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва в Україні: роль держави
  Автор: Криштоф Н. / завантажити
 7. Нове життя Спільної політики безпеки та оборони Європейського Союзу: орієнтири для України
  Автор: Пошедін О. / завантажити
 8. Кластерний підхід до розвитку туристичної галузі України як пріоритетний напрям державної політики підвищення конкурентоспроможності регіонів
  Автор: Тимошенко Т. / завантажити
 9. Організаційна структура державного управління у сфері енергоефективності України: стан та перспективи розвитку
  Автор: Лукашук Н. / завантажити
 10. Удосконалення нормативно-правової бази регулювання процесів кооперації в аграрному секторі
  Автор: Кучерява К. / завантажити
 11. Теоретичні засади фінансово-економічного механізму державної політики протидії тероризму
  Автор: Бунчук М. / завантажити
 12. Сучасний зарубіжний досвід застосування організаційного механізму державного управління паліативною та хоспісною допомогою
  Автор: Данилюк К. / завантажити
 13. Розвиток керівних кадрів федеральних агентств у США: досвід для України
  Автор: Орлів М. / завантажити
 14. Місце та роль державно-приватного партнерства у виконанні функцій публічної служби
  Автор: Карпа М. / завантажити
 15. Інформаційна база системи професійного навчання державних службовців
  Автор: Муравицька Г. / завантажити
 16. Тренінгові методики розвитку комунікативної компетентності державних службовців
  Автор: Безрук В. / завантажити
 17. Проблеми фінансування інвестиційних проектів місцевого та регіонального розвитку в Україні
  Автор: Федорчак О. / завантажити
 18. Міграційні процеси на вітчизняному ринку праці в умовах соціально-економічних загроз
  Автори: Рижих В., Морозова Н. / завантажити
 19. Сутність і структура системи забезпечення соціогуманітарної безпеки
  Автор: Горбатюк С. / завантажити 


 Корисні посилання:
 
© Національна академія державного управління при Президентові України