ISSN 2518-7368 (Online), ISSN 2310-2837 (Print)
 УКР    ENG   
Вісник
Національної академії державного управління при Президентові України
Vìsnik Nacìonal’noï akademìï deržavnogo upravlìnnâ pri Prezidentovì Ukraïni (Online)
Bulletin of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

Серія “Державне управління”:

Випуск № 3 / 2017:

Розділи журналу:

  • Методологія, теорія та історія державного управління;
  • Механізми державного управління;
  • Регіональне управління та місцеве самоврядування;
  • Соціальна і гуманітарна політика;
  • Інформаційні технології;

 

Автори статей:

Пірен М., Карпенко О., Савченко Н., Грабар Н., Шихненко Д., Зозуля В., Кравченко Р., Гута С., Обушна Н., Устименко О., Галяс Н., Горбатюк С., Васільєв В., Дубич К., Федоренко Т., Кланца А., Соловйов С., Саричев Ю.

About authors

 

Зміст

(завантажити файл змісту):

 

1. Маніпулятивні впливи професійно-духовного лідерства та управлінської культуривладної еліти – шлях до успішності реформ в Україні Автор: Пірен М. /завантажити

2. Базові детермінанти формування сервісно-орієнтованоїдержавної політики: контракціонізм та клієнтизм Автори: Карпенко О., Савченко Н. /завантажити

3. Бюрократія як суспільно-політичний феномен: генезис теорії та можливостіінтерпретації в сучасних державно-управлінських практиках Автор: Грабар Н. /завантажити

4. Особливості та природа харизми в конституюванні інноваційного політичноголідерства Автор: Шихненко Д. /завантажити

5. Демократичне врядування: сутність, основні концепції, підходи Автор: Зозуля В. /завантажити

6. Правове забезпечення зниження ризику надзвичайних ситуацій техногенногота природного характеру в Україні: стан, проблеми, перспективи Автор: Кравченко Р. /завантажити

7. Організаційно-правові засади державного управління в умовах кризових ситуацій,зумовлених воєнно-політичними чинниками, в Україні на сучасному етапі Автор: Гута С. /завантажити

8. Передумови становлення та розвитку інституту публічного аудиту в Україні:об?єктивна необхідність та формалізація Автор: Обушна Н. /завантажити

9. Реформування системи стратегічного керівництва обороноюРеспубліки Польща: досвід для України Автор: Устименко О. /завантажити

10. Теоретичні засади трансляції знань у системі місцевого самоврядування Автор: Галяс Н. /завантажити

11. Міжнародні міжурядові організації глобального типу у системі забезпеченнясоціогуманітарної безпеки Автор: Горбатюк С. /завантажити

12. Система показників оцінювання ефективності державного управлінняу сфері міграційної політики в умовах децентралізації влади в Україні Автор: Васільєв В. /завантажити

13. Сучасні світові тенденції та українські реалії молодіжного безробіття Автор: Дубич К. /завантажити

14. Міжнародні стандарти партисипаторної демократії як підґрунтя забезпеченняучасті громадськості в державному управлінні у сфері охорони здоров’я в Україні Автор: Федоренко Т. /завантажити

15. Корелятивні індикатори громадського здоров’я як умова національної безпекисучасної держави Автор: Кланца А. /завантажити

16. Побудова довіри громадян до влади: модель соціальних сигналів Автор: Соловйов С. /завантажити

17. Інформаційно-аналітичне забезпечення як вид інформаційного забезпеченняв системі державного управління Автор: Саричев Ю. /завантажити

 Корисні посилання:
 
© Національна академія державного управління при Президентові України