ISSN 2518-7368 (Online), ISSN 2310-2837 (Print)
 УКР    ENG   
Вісник
Національної академії державного управління при Президентові України
Vìsnik Nacìonal’noï akademìï deržavnogo upravlìnnâ pri Prezidentovì Ukraïni (Online)
Bulletin of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

Серія “Державне управління”:

Випуск № 4 / 2017:

Розділи журналу:

  • Методологія, теорія та історія державного управління;
  • Механізми державного управління;
  • Державна служба, служба в органах місцевого самоврядування;
  • Регіональне управління та місцеве самоврядування;
  • Соціальна і гуманітарна політика;
  • Інформаційні технології;

 

Автори статей:

Чаплай І., Коваль Н., Пухтинський М., Подскальна О., Губар О., Федоренко В., Федорчак О., Криштоф Н., Комаров О., Соколовська Н., Потеряйко С., Пірен М., Тарасенко Т., Глущенко Ю., Горбатюк С., Мартиненко Н., Барило О.

About authors

 

Зміст
(завантажити файл змісту):

 

1. Формування довіри між органами державної влади та громадськістю в незалежній Україні Автор: Чаплай І. / завантажити

2. Забезпечення впорядкування допоміжних структур при Президентові України на законодавчому рівні Автори: Коваль Н., Пухтинський М. / завантажити

3. Розвиток наукової думки щодо організації цивільного захисту як складової національної безпеки держави Автор: Подскальна О. / завантажити

4. Понятійно-категорійний апарат дослідження державного управління у сфері біологічної безпеки Автор: Губар О. / завантажити

5. Державне фінансування діяльності політичних партій як чинник розбудови модерної партійно-політичної системи в Україні Автор: Федоренко В. /завантажити

6. Проблеми державного інвестування в Україні Автор: Федорчак О. / завантажити

7. Проблеми впровадження конкурентоспроможної економічної моделі в Україні: державно-управлінський аспект Автор: Криштоф Н. / завантажити

8. Удосконалення фіскальної політики в галузі державної митної справи Автор: Комаров О. / завантажити

9. Удосконалення механізмів взаємодії центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в забезпеченні енергетичної безпеки регіонів Автор: Соколовська Н. / завантажити

10. Вплив рівня підготовки органів державного управління на стан природної та техногенної безпеки в Україні Автор: Потеряйко С. / завантажити

11. Просвітницька робота в територіальній громаді шляхом позитивних маніпулятивних впливів Автор: Пірен М. /завантажити

12. Розвиток політичної відповідальності в місцевому самоврядуванні в умовах децентралізації влади: досвід європейських країн Автор: Тарасенко Т. /завантажити

13. Партиципаторний бюджет як інноваційний інструмент управління на місцевому рівні Автор: Глущенко Ю. / завантажити

14. Міжнародні неурядові організації як суб’єкти забезпечення соціогуманітарної безпеки Автор: Горбатюк С. / завантажити

15. Механізми державного управління розвитком пенсійної системи України Автор: Мартиненко Н. / завантажити

16. Підходи до дослідження функціонування системи інформаційно-аналітичного забезпечення цивільного захисту Автор: Барило О. / завантажити

 Корисні посилання:
 
© Національна академія державного управління при Президентові України