ISSN 2518-7368 (Online), ISSN 2310-2837 (Print)
 УКР    ENG   
Вісник
Національної академії державного управління при Президентові України
Vìsnik Nacìonal’noï akademìï deržavnogo upravlìnnâ pri Prezidentovì Ukraïni (Online)
Bulletin of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

СеріяДержавне управління

Випуск № 1 / 2018:

 

 

Розділи журналу:

 

o    Інформаційні технології

o    Державна служба, служба в органах місцевого самоврядування

o    Механізми державного управління

o    Регіональне управління та місцеве самоврядування

o    Соціальна і гуманітарна політика

Автори статей: Куйбіда В., Карпенко О., Наместнік В., Нестеряк Ю., Барило О., Шклярук М., Павлюк К., Малюга А., Жиденко Н., Половцев О., Рачинський А., Бєльська Т., Потеряйко С., Калашник Н., Дегтярьова І.,  Пірен М., Горбатюк С., Кланца А., Мартиненко Н., Матвейчук Л.

 

About authors

Зміст
(завантажити файл змісту):

 

1. Цифрове врядування в Україні: базові дефініції понятійно-категоріального апарату

Автори: Куйбіда В., Карпенко О., Наместнік В. / завантажити

2. Становлення національного інформаційного простору України (період 1989–1993 років)

Автор: Нестеряк Ю. / завантажити

3. Показники порівняння альтернативних методів функціонування системи інформаційно-аналітичного забезпечення цивільного захисту

Автор: Барило О. / завантажити

4. Сутність і зміст стратегічних комунікацій у системі державного управління

Автор: Шклярук М. / завантажити

5. Зворотний зв’язок органів державної влади з громадськістю як чинник створення ефективного іміджу державної служби в системі забезпечення національної безпеки

Автор: Павлюк К. / завантажити

6. Право громадян на державну службу в Україні: поняття, законодавче забезпечення, вимоги та обмеження до кандидатів

Автор: Малюга А. / завантажити

7. Реформування сфери професійного навчання державних службовців в Україні: досвід Республіки Польща

Автор: Жиденко Н. / завантажити

8. Сучасні підходи до формування методологічного змісту механізмів трансформації управлінських рішень у системі державного управління

Автори: Половцев О., Рачинський А. / завантажити

9. “Передбачуване врядування” як модель суспільно-владних відносин в умовах змінюваного глобального світу

Автор: Бєльська Т. / завантажити

10. Особливості функціонування механізмів державного управління у сфері цивільного захисту в сучасних умовах

Автор: Потеряйко С. / завантажити

11. Взаємодія інституцій держави та громадянського суспільства в реалізації політики внутрішньої національної безпеки (приклад Данії)

Автор: Калашник Н. / завантажити

12. Міністерство освіти і науки України у системі державного управління вищою освітою: правовий статус та сфера компетенцій

Автор: Дегтярьова І. / завантажити

13. Формування екологічної культури громадян шляхом просвітництва в територіальних громадах – важливий чинник соціально-гуманітарної політики

Автор: Пірен М. / завантажити

14. Механізм політики ЄС у сфері соціогуманітарної безпеки: інституційний вимір

Автор: Горбатюк С. / завантажити

15. Громадське здоров’я як умова національної безпеки держави

Автор: Кланца А. / завантажити

16. Модернізація суб’єктного складу солідарної пенсійної системи як передумова кодифікації пенсійного законодавства України

Автор: Мартиненко Н. / завантажити

17. Державне регулювання соціально-трудових відносин за умов розвитку інформаційного суспільства в Україні

Автор: Матвейчук Л. / завантажити

 Корисні посилання:
 
© Національна академія державного управління при Президентові України