ISSN 2518-7368 (Online), ISSN 2310-2837 (Print)
 УКР    ENG   
Вісник
Національної академії державного управління при Президентові України
Vìsnik Nacìonal’noï akademìï deržavnogo upravlìnnâ pri Prezidentovì Ukraïni (Online)
Bulletin of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

СеріяДержавне управління

Випуск № 3 / 2018:

 

 

Розділи журналу:

 

o    Методологія, теорія та історія державного управління

o    Механізми державного управління

o    Соціальна і гуманітарна політика

o    Інформаційні технології

 

 

З М І С Т 

 

 

МЕТОДОЛОГІЯ, ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

 

В.О.Андрєєв. Організація складення присяги державного службовця

Г.А.Магась. Концептуальні положення теорії мистецтва охорони державного кордону України (у контексті діяльності Державної прикордонної служби України)

К.А.Рябець. Формування сутності поняття “водне господарство України”: наукові, політичні, правові чинники

Т.В.Серьогіна, Ю.А.Савченко. Підходи до інтерпретації поняття “публічні послуги”

 

 

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

 

Зураб Гараканідзе, Ната Гараканідзе. Економічний сепаратизм та його виявлення

О.В.Бузун. Кооперація як інструмент розвитку сільських спільнот

П.В.Ворона. Шляхи соціальної реабілітації учасників українсько-російської війни на Сході України: зарубіжний досвід

О.М.Непомнящий. Будівництво та експлуатація споруд як комплексна сфера управління ризиками на державному рівні

Н.І.Олійник. Реформування житлового сектору України: алгоритм дій для органів місцевого самоврядування

В.В.Попова. Застосування важелів державного управління в реалізації делегованих повноважень органами місцевого самоврядування в Україні

Г.І.Репп. Аналіз кластерного розвитку регіонів України станом на 2018 рік

В.В.Сокіл. Фінансовий розвиток України: виявлення тенденцій і чинників глобальної конкурентоспроможності

Н.І.Соколовська. Зміцнення взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо підвищення рівня енергетичної безпеки регіонів

Т.А.Федоренко. Питання методології дослідження механізмів участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я

О.І.Шиян, О.В.Худоба, Д.Д.Заяць. Державна кадрова політика в системі вищої освіти: гендерний аспект (на прикладі Львівської області).

 

 

СОЦІАЛЬНА І ГУМАНІТАРНА ПОЛІТИКА

 

О.Б.Бабич. Дослідження гендерних проблем та стереотипів професійного середовища очима студентів

Л.В.Гонюкова, С.П.Кармалюк. Управлінські аспекти національної самоідентифікації молоді як психологічний чинник її самоствердження в українському суспільстві

С.Є. Горбатюк. Моніторинг у системі забезпечення державного управління у сфері соціогуманітарної безпеки

М.М.Іжа, Л.В.Курносенко. Система соціального захисту в Китаї: етапи формування та сучасні особливості

Н.В.Мартиненко. Інституціональні засади розвитку пенсійної системи України

І.С.Пашко. Гендерна політика в системі державної служби України

 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

 

В.С.Андрейчук. Інституційні аспекти інформаційних технологій прогнозування в системі національної безпеки України

Ю.В.Нестеряк. Розвиток національного інформаційного простору України (2005–2014 рр.)

М.І.Пірен, О.В.Шманько. Імплементація електронного урядування в Україні – ціннісна складова управлінської культури

 Корисні посилання:
 
© Національна академія державного управління при Президентові України